Foto: Cat Holloway/WWF-Canon

Hajmal (pangasius) certifieras enligt ASC

WWF förordar i första hand miljöcertifierade fiskprodukter och anser att ett uthålligt fiske ska vara baserat på bärkraften hos varje art och bedrivas med selektiva redskap. För att få en uthållig produktion av odlade fisk- och skaldjursprodukter krävs minsta möjliga miljöpåverkan i samband med vattenbruk. Hittills är Vietnam det land i Asien som satsat mest på certifiering enligt ASC.

pangasius


 


 

Hajmal, även kallad pangasius, med ASC-certifiering (Aquaculture Stewardship Council) på förpackningen i butik ligger på grönt ljus i WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur. Efter ett avtal mellan WWF, Vietnams fiskeindustri och landets regering i december 2010, har andelen certifierad hajmal (pangasius) successivt ökat från dåvarande 0,5 procent certifierad produktion till totalt 25 procent certifierad produktion i slutet av 2012. Av dessa var 10 procent certifierade enligt ASC. 
 
ASC-certifiering av fler odlingar fortsätter och till slutet av 2014 strävar Vietnam mot att nå etappmålet 30 procent certifierat, något som i princip redan har uppnåtts vid halvårsskiftet, och 50 procent ASC till slutet av 2015.  Förutom ASC-certifiering kan andra typer av ansvarfulla eller hållbara certifieringssystem förekomma i Vietnam.
 
Under 2000-talet har både odling av hajmal i Mekongflodens vattensystem och exporten från Vietnam av denna populära matfisk ökat kraftigt. Endast det senaste året har exporten planat ut en aning. Användning av antibiotika och stor trängsel i odlingarna har bidragit till negativa miljöeffekter av produktionen, vilket syns både i floden och i havet. Därför är det av största vikt att uppnå en snabb miljöförbättring i området. WWFs långsiktiga mål är en hållbar fisk- och skaldjursproduktion som påverkar miljön så lite som möjligt.
 
Detta innebär att Vietnams fiskeindustri nu styr hajmalsodlingen mot certifiering med strikta mål för certifierad hajmal till 2015. När en odling har nått en internationell certifiering som ASC hamnar den certifierade hajmalen på grönt ljus i WWFs fiskguide. I september 2014 har ASC certifierat mer än 45 odlingar i Vietnam.
 
Tidplan för certifiering av pangasius enligt utdrag av överenskommelsen från 2010:

 

The AIP for Vietnamese pangasius will be implemented and supported by competent individuals, either consultants, academics, NGOs or other technical professionals according to the Annex.

The overarching progress will be measured as:
• 25 % of pangasius for export should be certified by Dec. 2012 , with at least
10% of pangasius production for export ASC certified;
• 75 % of pangasius for export should be certified by Dec. 2014 , with at least
30% of pangasius production for export ASC certified;
• 100 % of pangasius for export should be certified by Dec. 2015 , with at least
50% of pangasius production for export ASC certified;
Future vision to achieve at least 75% of pangasius production for export ASC certified.

The parties recognize that these targets are ambitious but they were set in the spirit of this agreement which aims at a major improvement towards environmental and social sustainability of the pangasius aquaculture sector.

Senast uppdaterad 2014-10-01

WWFs Fiskguide

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!

Fiskguiden
 

fiskguiden.wwf.se

 

 

Ladda ner Fiskguidens app