Earth Hour 2018. 24 mars 2018.

Tema: BÖRSEN

Halvera utsläppen från ditt sparande redan idag, men dubblera ditt klimatsmarta sparande. Välj en bank,  fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig.

 

 

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet


Du sparar dina pengar för en bättre framtid. Eller är det för en sämre?

Visste du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Runt 370 miljarder av vårt svenska sparkapital är investerade i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas.  Den svenska ägarandelen i storbolags fossila kol-, olje- och gasreserver motsvarar 5047 miljoner ton koldioxid om de skulle släppas ut, vilket är 93 gånger mer än Sveriges årliga inhemska utsläpp på 54 miljoner ton (2014).

(Filmen Du Äger är producerad av Världsnaturfonden WWF och Hyper Island-studenterna Ingrid Bergman, Emma-Gun Karlsson, Søren Rosenkrands Danielsen och Viktor Karlstrand. )


Därför spelar vårt sparande roll

 

Minst 36 miljarder av våra statligt förvaltade pensionspengar (i Allmänna Pensionsfonderna) var 31 december 2014 investerade i bolag som huvudsakligen sysslar med fossil energi och teknik, vilket inte alls går ihop med de klimatmål som Sverige säger sig stödja. Dessutom stöttar vi offentligt investeringar i fossil energi genom både utvecklingsbanker och exportkrediter vilket leder till mer utsläpp snarare än mindre.

Vill du veta mer om hur hållbara städer kan finansieras, se WWFs rapport ”Financing the Transition.

Inte nog med att detta förvärrar klimatproblematiken varje dag som går. Spararna riskerar dessutom att en stor del av pensionskapitalets värde går förlorat när värdet på fossila tillgångar går ner i takt med att förnybar energi redan är lönsamma investeringar och utvecklas snabbt till att bli ännu billigare. Bara en femtedel av kol-, olje- och gasreserverna får utvinnas och släppas ut om vi skall klara av att begränsa klimathotet.


Spar-, försäkrings- och pensionspengarna bör därför flyttas från fossiltunga bolag till hållbara investeringar, inte minst i de nödvändiga investeringar i förnybar energi och energieffektivisering som stödjer omställningen till en hållbar värld. Finansmarknaden har nu vaknat för frågan och flera tunga finansaktörer rekommenderar idag att investera i hållbara tjänster och tekniker, som till exempel elbilar och solenergi.


  

Politikerna och finansiella sektorn måste minska kapitalets klimatpåverkan

Vi vill ha klimatsmarta investeringar och grönt pensionssparande! Ansvariga politiker – se till att vårt privata sparande och våra statliga pensionspengar slutar bidra till global uppvärmning och istället sparas hållbart.

Svenskarnas sparkapital bidrar globalt till ungefär lika stora koldioxidutsläpp – 53 miljoner ton – som Sveriges samlade nationella utsläpp under 2014 (54 miljoner ton). Som privatperson kan du se över i vilka bolag du investerat i, kontakta din bank eller privata fond och fråga efter placeringsmöjligheter som inte bidrar till global uppvärmning. En hjälp på vägen kan vara våra listor på alla svenska fonder med innehav i världens största kol, olje och gasbolag samt alla svenska fonder utan innehav i dessa bolag. (observera att förändringar kan ha skett i fondernas innehav efter att denna sammanställning gjordes 2015)

 

En av de starkaste trenderna i världen just nu är urbaniseringen. I kombination med en ökande befolkning innebär detta att befintliga städer kommer att växa och nya städer kommer att byggas. Genom att redan nu investera både privata och statliga pengar på energieffektiviseringar och fossilfri infrastruktur kan vi se till att lösningarna som minskar påfrestningarna på klimatet kommer ut på marknaden, samtidigt som vi lägger grund för en mer hållbar ekonomisk utveckling. Förutom att investera stort i den stora mängden av redan etablerade lösningar bör kapitalet även testa nya innovationer som stöttar en smart och hälsosam utveckling i städer. Innovationer som kan spridas på den globala marknaden.   

 

Riksdagens pensionsgrupp bör ge AP-fonderna ett tydligt uppdrag att omgående avveckla sina innehav i kolbolag och att klimatsäkra hela det svenska pensionskapitalet i linje med forskningens slutsatser för att vi ska hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Regeringen måste besluta att ställa krav på alla banker, fond- och försäkringsbolag i Sverige att redovisa sin klimatpåverkan och dess bidrag till det internationella klimatmålet, ställa krav på ändamålsenliga omställningsplaner från bolag som villkor för att behålla dem i sina portföljer och omgående avyttra bolag som inte kan presentera sådana planer. Riksdagens pensionsgrupp måste på samma sätt ge AP-fonderna ett tydligt sådant uppdrag relaterat till klimatfrågan.  Sverige måste kräva ett lågt utsläppstak sätts för att projekt ska kunna förtjäna stöd i form av exportkrediter eller utlåning genom utvecklingsbankerna. Utsläppstak innebär en maxnivå för hur mycket ett projekt får tillåtas att släppa ut för att det ska kunna få offentligt stöd.

Svenska kommuner bör också se över sina investeringar och förvalta sina pengar klimatsmart. Som exempel finns Örebro kommun som i och med en ny investeringspolicy divesterar pengar från fossiltunga bolag för att i stället investera hållbart, och Göteborgs stad som, som första kommun i Sverige, utfärdat gröna obligationer i flera omgångar.

WWF granskar AP-fonderna

Summan som sätts av till allmän pension motsvarar 18,5 procent av löntagarens pensions-grundande inkomst. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen och tas om hand av statens allmänna pensionsfonder. De svenska AP-fonderna ägde vid slutet av 2014  andelar i 115 av världens 189 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag, till ett värde av 36 miljarder kronor. Det medför risker både för klimatet och för oss som pensionssparare.

Läs mer och se kartläggningen

WWF jobbar för en hållbar ekonomi

Vårt samhälle och vår ekonomi är helt beroende av naturen. Bara på en livskraftig planet är det möjligt att upprätthålla social och ekonomisk utveckling. På wwf.se/hallbarekonomi kan du läsa om hur vi idag lever på bekostnad av ekosystemen på ett sätt som inte är hållbart. Läs också om gränserna för vad vår planet tål och hur vi hotar vår egen framtid om vi överskrider dem. Vi vill visa hur nya idéer kan leda till en ekonomi som är hållbar och vad du som individ kan göra.
Läs mer om hållbar ekonomi

Senast uppdaterad 2017-10-31

Begär klimatsmart sparande!

Sätt press på dem som sköter dina bankkonton, besparingar, fonder, försäkringar och din pension! Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmingen. Bankerna säger att det inte finns efterfrågan på gröna sparalternativ – vi tror att de har fel!

Här följer några förslag på vad du kan säga eller skriva till banker, försäkringsbolag och fondförvaltare – gärna även på Facebook och Twitter där många av dem finns:

  • Hej! Jag skulle vilja ha information om den klimatpåverkan som orsakas genom min portfölj hos er. Jvill vara kund hos en bank / försäkringsbolag / fondförvaltare som aktivt arbetar för en lösning på klimatfrågan, och inte fortsätter att orsaka problemet. Hur säkerställer ni att er kapitalförvaltning bidrar till det internationella klimatmålet att hålla oss väl under 2 grader med sikte på högst 1,5 grader, och hur långt ifrån detta mål är ni idag? Vi kan välja att investera rätt idag istället för att fortsätta i gamla spår – jag vill vara med på den resan. 


  • Hej! Jag undrar vilka fossila kol-, olje- och gasbolag som stöttas genom min portfölj hos er? Jag är kund hos er genom ***** (uppge hur) och vill få reda på om detta bidrar med resurser till dessa övervärderade klimatvärstingar. Nu när forskningen visar att runt 80 procent av de fossila reserverna måste bli kvar under marken om vi ska stanna under två graders global uppvärmning så undrar jag om ni fortsatt investerar i sådana bolag?


  • Hej! Jag undrar om jag kan slippa stötta fossila kol-, olje- och gasbolag som ev framtida kund hos er? Min nuvarande bank / försäkringsbolag / fondförvaltare erbjuder inga bra alternativ, så jag överväger att byta för att bidra till en ljusare framtid för mig, mina barn och barnbarn. 

 

  • Hej! Jag vet att vi måste investera mycket offensivt i energieffektivisering och förnybar energi för att klara av klimatkrisen, och samtidigt fasa ut investeringarna i fossil kol, olja och gas. Erbjuder ni några bra alternativ för offensivt sparande mot en klimatsmart framtid?"

 

 

Det finns mycket information som du kan hitta för att förstå mer, här är några exempel.

 

Leta upp en svenskregistrerad fond som passar dina hållbarhetskrav.

Sparahållbart.se

 

Vilken hänsyn bankerna tar till miljön, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor när de investerar dina pengar.

FairFinanceGuide Sverige


Internationell ranking av kapitalförvaltare i klimatfrågan samt möjlighet att lära dig mycket mer. 

Asset Owners Disclosure Project

 

Så påverkar pengarna klimatet

Läs mer om svenska investeringar i energisektorn och kapitalets klimatpåverkan i WWFs sammanfattning "Du Äger!" , baserad på en rapport gjord av PwC.  Rapporten visar att mångmiljardbelopp av svenska folkets sparkapital investeras i bolag som orsakar stora koldioxidutsläpp både utomlands och på hemmaplan. Det svenska sparandet bidrar till ungefär 53 miljoner ton globala koldioxidutsläpp per år, vilket nästan är lika mycket som Sveriges utsläpp på 55,7 miljoner ton 2013.

Läs sammanfattningen Du Äger! 

Klimatkolla dina fonder

WWF har låtit granska alla 357 svenskregistrerade aktiefonders innehav i världens största listade fossila kol-, olje- och gasreserver.
 
Kontakta din bank, ditt försäkringsbolag eller pensionsmyndigheten och byt ditt sparande till en fond utan innehav i de bolag vars tillgångar vi inte får släppa ut om vi skall klara oss under två graders global uppvärmning!

Se vår granskning här:

DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver

Gröna obligationer - lyckat
koncept i Göteborg

Göteborgs stad var 2013 först i världen med att använda gröna obligationer. Det är en av anledningarna till att staden blev en av tre svenska finalister i WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge.

Häng med till Göteborg

Svårt pensionsspara klimatsmart

Foto: Jarl Marklund

Efter att Anja Backteman sett ett tv-inslag om hur våra pensionspengar investeras i oljebolag, började hon leta efter miljö- och klimatvänligare sätt att investera sina pensionspengar. Det visade sig vara lättare sagt än gjort. 

Så klimatkollar du ditt sparande