Earth Hour 2018. 24 mars 2018.

Tema: ButikenTema: BUTIKEN

Dags att konsumera klokare! Halvera din klimatpåverkan från shopping, och fördubbla ditt positiva bidrag genom att använda cirkulära och digitala tjänster.

 

 

Därför är vår konsumtion betydelsefull

En stor och växande del av människans klimatpåverkan kommer från vår konsumtion av nya prylar som kläder, skor, möbler och teknikprodukter. Förutom att minska utsläpp och resursanvändning direkt i de industrier som tillverkar alla dessa saker så måste vi också minska våra ohållbara inköp.

 

Vi i Sverige lever som om vi hade 4,2 planeter, och en stor del av de resurser vi förbrukar kommer från andra länder genom de varor vi importerar. Det finns dock stora möjligheter att snabbt minska miljöpåverkan från vår konsumtion. Du som privatperson kan bidra genom att se över ditt beteende som konsument. Köp färre saker av bättre kvalitet, laga det du har, köp begagnat och låna, dela och byt med andra. Och varför inte utmana dig själv med att ha en köpfri månad där du inte handlar några prylar alls? 

 

Varje sak du köper lämnar ett avtryck på planeten. I produktionen, som ofta sker i andra länder, används metaller, kemikalier, plast, tyg och trä – och alla dessa beståndsdelar har ett ursprung och en miljöpåverkan. Under produktionen används energi som ofta leder till utsläpp av växthusgaser. Industrierna, där en stor del av allt vi köper produceras, stod år 2010 för 28 procent av världens energianvändning och släppte ut dubbelt så mycket växthusgaser som hela transportsektorn. Den färdiga produkten paketeras och transporteras sedan, och när den är färdiganvänd ska den skrotas eller återvinnas. Varje steg i en produkts livscykel bidrar, och allting sammanvägt så är klimatpåverkan från Butiken i samma storleksordning som våra utsläpp från livsmedel eller transport. Enligt Naturvårdsverket stod kläder och skor för 4 procent av de svenska hushållens utsläpp av växthusgaser under år 2014. Utöver klimatpåverkan från prylar tillkommer också andra sorters miljöpåverkan på djur och natur och inte sällan sociala konsekvenser. Inte minst gruvindustrin, som förser oss med mineraler och metaller, har på många platser i världen varit förknippad med stora problem med arbetsmiljö och arbetsrätt samt brott mot mänskliga rättigheter.

 

Så kan vi minska konsumtionens miljöpåverkan

I WWFs Living Planet Report framkommer det att vi i Sverige lever som om vi hade 4,2 planeter, och en stor del av de resurser vi förbrukar kommer från andra länder genom de varor vi importerar. Det finns dock stora möjligheter att snabbt minska miljöpåverkan från vår konsumtion. Du som privatperson kan bidra genom att se över ditt beteende som konsument.

 

 • Våga vintage
  Köp begagnat, sy om eller byt med vänner. Om du ska köpa nytt så välj kläder och skor av bra material som håller länge.

 • Lappa och laga
  Från 1a januari 2017 sänktes momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. Kan du hitta sätt att halvera dina inköp av nya varor genom att byta, låna och laga? 

 • Utmana dig själv och lev köpfritt
  Ha en köpfri månad, eller varför inte ett helt år, där du inte köper några nya saker. Konsumera kultur, fritid och umgås med vänner istället.
   

Våra politiker har det yttersta ansvaret

Ansvariga politiker – underlätta för svenska folket att minska sin materiella konsumtion, och sätt tydliga klimatmål ur ett konsumtionsperspektiv.

 

Våra politiker har det yttersta ansvaret att underlätta för privatpersoner som vill minska sin konsumtion och ställa om till en mer hållbar livsstil. WWF vill att Sverige ska minska sitt klimatfotavtryck från köp av nya prylar. Regeringen bör bland annat sätta tydliga klimatmål utifrån ett konsumtionsperspektiv, ställa om Sverige genom en ambitiös klimatlag, utforma strategiska klimatpartnerskap med våra viktigaste handelspartners, ställa hårdare krav inom offentlig upphandling, utnyttja digitaliseringens kraft att leverera klimatsmarta tjänster snarare än utsläppsintensiva produkter, sätta nationellt mål för andelen produkter som är av återvunnet material samt storsatsa på innovation för såväl export som för att dramatiskt sänka tillverknings- och basindustrins utsläpp. Men Sverige bör också försöka vara ett föredöme internationellt genom att delta aktivt i klimatsamarbeten och att försöka få fler att ställa om sina energi- och transportsystem så att klimatfotavtrycket från de varor som produceras minskar.

 

Företagen kan visa vägen

Svenska företag har stora möjligheter att bidra genom att ställa om till cirkulära affärsmodeller, utveckla innovativa lösningar för minskad resursanvändning och erbjuda delningstjänster. Det är också viktigt att de tar sitt fulla producentansvar för de produkter de säljer, genom att ställa krav på underleverantörer, tänka på allt från klimatpåverkan under produktens användning till att se till att produkten är lätt att laga och återvinna. Alla statligt ägda bolag bör sätta vetenskapligt baserade klimatmål som gör att deras verksamhet ligger i linje med de internationella klimatmålen om att vi ska hålla oss väl under två graders global uppvärmning. Ett antal privata bolag har redan gått före och börjat sätta sådana mål, så kallade Science Based Targets. 


Smarta lösningar ger minskade utsläpp

Infinited Fiber. Foto: Patri Alava

 

Med hjälp av innovativa lösningar kan vi minska miljöpåverkan från de produkter vi tillverkar och återanvända dem som inte längre används. Ett exempel är företaget Infinited Fiber, som 2016 utsågs till WWF Climate Solver. De har hittat ett sätt att återanvända de 70 miljoner ton textilier som slängs världen över varje år. Om deras smarta innovation slår igenom kan den leda till minskade globala utsläpp på omkring 14 miljoner ton koldioxid årligen till år 2026. Det kan jämföras med Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser som år 2015 var 53,4 miljoner ton.

Tips för en hållbar garderob på dina villkor

Johanna Nilsson menar att det går att få en hållbar garderob utan att göra avkall på sin personlighet Foto: Roger Olsson

 

Du behöver inte vara minimalist för att få till en hållbar garderob. Även om du gillar omväxling och vill ha mycket att välja bland, finns det knep, tipsar Johanna Nilsson, aktuell med en bok om Slow Fashion – långsamt mode.

Johanna Nilsson tipsar

 

Senast uppdaterad 2017-10-31

Ska vi byta grejer med varann?

Kanske kan du dela din borrmaskin med någon och få låna något annat som tack? Foto: Shutterstock

Delningstjänster blir allt populärare, hos allt från stora företag till små och lokala initiativ. Att streama musik och film ger inte bara ett bredare utbud till ett lägre pris utan minskar också utsläppen av växthusgaser när färre CD- och DVD-skivor behöver produceras och transporteras. Och de som är med i en bilpool istället för att äga en egen bil kör inte bara mindre, det ger också en stor utsläppsminskning om det leder till att färre bilar behöver produceras. Det sägs att en borrmaskin bara används i 15 minuter under sin livslängd – kanske kan du dela din borrmaskin med någon och få låna något annat som tack?

Snällrensa hemma

Ett rörigt hem gör ingen glad.

Trångt och rörigt hemma? Frigör plats genom att rensa ut! Men var snäll mot dig själv och låt det ta tid.

Rensa ut och skapa ordning med Min Vardag

Vinn på ett "leanat" hem

Maria och Mikael Westerlund med barnen William (4,5) och Sofia (3) har förenklat sina liv genom metoden "lean". Foto: Martina Strand Nyhlin

Genom att hela tiden röja och rensa kan familjen Westerlund lättare stå emot konsumtionshetsen och slöseriet.

"Lean" blev vägen till ett lugnare liv

Cirkulära och digitala tjänster

Med cirkulära och digitala tjänster menar vi motsatsen till den linjära normen i slit-och-släng samhället där vi i onödan kastar uttjänta bruksföremål och samtidigt konstant köper nya prylar. Mycket tack vare internet och smartphones kan vi som konsumenter idag enkelt se till att våra bruksföremål säljs vidare till andra behövande, samt handla begagnade prylar som passar våra behov för stunden. Produkter som har använt mycket resurser som mark, vatten, energi och kemikalier till att produceras kan då få ett längre liv i samhället genom att de cirkuleras. Dessutom kan du ofta hitta det du söker lokalt då de digitala tjänsterna ser var du är och kopplar ihop det med de som vill sälja begagnat, vilket minskar transporterna. Några exempel på gratis cirkulära och digitala tjänster för att köpa, sälja och byta är Blocket, Tradera, Shpock, Used By, Letgo, Sellpy, Citiboard, OOAK, Bortskänkes och Clique. Om du köper varannan begagnad och inte bara nytt i ett år så kan det spara knappt ett ton CO2e. Ett ton koldioxid motsvarar två normalvillor i Sverige i volym. Så dina små vardagliga val i Butiken kan göra stor skillnad. 

WWF vill se ett stopp för plastkassar!

Plast i naturen. Foto: WWF

 

WWF vill se ett förbud mot bärkassar av plast i svenska butiker. Naturvårdsverket har kommit fram till att det är relativt enkelt att införa och WWF anser att det är både viktigt och brådskande. En forskningsrapport från Ellen MacArthur Foundation har visat att det år 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i haven om ingenting görs och plastpåsar är en stor del av problemet. Flera länder världen över har redan infört ett totalt förbud mot plastpåsar och EU har beslutat att medlemsstaterna ska minska förbrukningen av tunna plastbärkassar.

 

Sköldpadda som fastnat i plast. Foto: WWF

 

Mer än en miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör varje år världen över efter att ha fastnat i eller ätit plast som de hittat i havet. På senare år har också problemet med små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, fått allt större uppmärksamhet. De sprids till haven och kan tas upp av olika organismer med negativ påverkan på marina arter och ekosystem som följd. Därför tycker WWF att Sverige snarast borde ansluta sig till de länder som redan har fattat beslut om att fasa ut plastkassar.