Projekt Lövgroda

   © Mike Ambach

 

Groddjur är speciellt känsliga för storskaliga förändringar av landskapet. Det gäller också de svenska groddjuren som under hundra år drabbats av torrläggning av många våtmarker – inte minst i Skåne som är hem för de flesta av våra groddjur.
En av de vackraste är lövgrodan som var på gränsen till utrotning med endast ett hundratal kända exemplar från Österlen i Skåne.


Lövgrodan har stora krav på omgivningen som ska bestå av betade och buskrika marker med gott om insekter och med talrika småvatten/dammar. Under större delen av sommaren jagar de vuxna och genom sin ”lövgröna” färg mycket väl kamouflerade djuren insekter bland buskarna.  I april när de vaknar upp efter vintersömnen samlas de vid dammarna för parning och då kan man uppleva något fantastiskt – "lövgrodkonserter" – när hanarna vill imponera på traktens honor.


WWF har under åren varit mycket aktiva för att rädda svenska rödlistade groddjur. Den största satsningen var Projekt Lövgroda som startade 1991. Det var ett forskningsprojekt av SLU som finansierades av WWF och hade som mål att restaurera de dammar som grodorna använde vid parning och äggläggning. Ett hundratal dammar grävdes och grodor planterades in.  Granplanteringar röjdes för att erhålla ett insektsrikt haglandskap. Redan under det första året ökade antalet grodor med 50 procent och några år senare kunde grodinventerare räkna mer än 20 000 individer.


Grodkonserterna blev imponerande och det var till och med svårt att höra näktergalarna som sjöng i buskarna vid groddammarna. 

Senast uppdaterad 2016-10-27

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

 

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten.

 

Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia