Restaurering


© Torbjörn Hegedüs

 

Mer än hälften av jordens skogar är idag fragmenterade eller förstörda, vilket gör behovet av restaurering större än någonsin. För att återskapa ett nätverk av livskraftiga skogslandskap räcker det inte med återplantering av skog, man måste också identifiera och angripa de bakomliggande orsakerna. Långsiktiga lösningar kräver ett seriöst samarbete såväl med regeringar och företag som med lokalsamhällen.


Ekoregioner och zonindelning

WWF arbetar utifrån ekoregionperspektiv. Där ingår zonindelning av skogslandskap. Genom zonindelningen försöker man skapa ett sammanhängande nätverk av skogsbevuxen mark. Målet är att skydda den biologiska mångfalden men också att se till att lokalbefolkningen ska kunna bo kvar och skaffa sig inkomster från olika skogsprodukter.


Skogskorridorer för WWFs symbol

På Madagaskar, där arbetet med att skydda 5 miljoner hektar av landets skogar pågår, ingår att skapa så kallade skogskorridorer mellan de olika nationalparkerna, för att underlätta förflyttning för djur och växter. I dessa korridorer ska uthålligt byskogsbruk utvecklas. På liknande sätt arbetar WWF med skogskorridorer i Kina för att rädda jättepandan. Tillsammans med de kinesiska myndigheterna arbetar vi för att skydda pandans livsmiljöer, bambuskogarna.

Läs mer på panda.org

Senast uppdaterad 2010-01-13

 WWF och Skog

WWFs tropikprojekt

Läs mer om hur våra utvecklingsprojekt i de tropiska områdena bidrar till att minska fattigdomen: 

Sök projekt i projektkartan