Foto: Thomas Öberg

Urvatten, Naturvatten, Kulturvatten

Storforsen i Pite älv. Foto: Sofi Alexanderson

 

Vad bestämmer förutsättningarna för vattenlevande arter?

Vattenmiljöer är ett samspel mellan strukturer, processer och vattenkvalitet, som bestämmer förutsättningarna för biologin. Dessa styrfaktorer påverkar varandra, vilket leder till förändringar av vattenmiljön.
 

UNK – Urvatten, Naturvatten, Kulturvatten

 

  • UNK är ett sätt att beskriva människans påverkan på vattenmiljöer.

 

  • UNK används inom projekt Levande Skogsvatten, främst för att kommunicera vattenfrågor med skogsbruket.

 

  • UNK utvecklas av Peter Bergman och Stefan Bleckert, Sveaskog, Erik Degerman, Fiskeriverket och Lennart Henrikson, WWF.

 

Läs rapporten  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Urvatten

Urvatten är vattenmiljöer där strukturer, processer och vattenkvalitet är opåverkade av människan. Detta ger förutsättningar för en naturlig flora och fauna. Ett urvatten har intakt bottenstruktur, fria vandringsvägar, naturliga vattenstånds-fluktuationer är ett urvatten.
Skogsälven Varzuga

    

 

Naturvatten

Naturvatten är vattenmiljöer där strukturer, processer och vattenkvalitet är obetydligt påverkade av människan. Vattenkemin kan vara tydligt påverkad. Detta ger sämre förutsättningar för en naturlig flora och fauna.


Ett naturvatten har i stort sett intakt bottenstruktur, fria vandringsvägar, naturliga vattenståndsfluktuationer m.m. Vattnet är vanligtvis rent. Det kan vara påverkat men då inte mer än att det går att återskapa en bra vattenkvalitet. Avrinningsområdet kan vara påverkat. Naturvatten hyser krävande arter.

  

Kulturvatten

Kulturvatten är vattenmiljöer där strukturer, processer och/eller vattenkvalitet är tydligt påverkade av människan. Detta innebär att förutsättningar saknas för en naturlig flora och fauna.

Ett kulturvatten är till exempel rensat eller har konstgjorda vandringshinder. Vattnet är ofta reglerat. Vattnet är vanligtvis förorenat. Avrinningsområdet är tydligt påverkat. Krävande arter saknas oftast och biologin domineras av tåliga arter. 

 

Senast uppdaterad 2012-01-19