© WWF-Canon / Sing

Tigrar i Indien

 

Bakgrund

Indien är det viktigaste tigerlandet i Asien. Här jobbar WWF för att öka antalet tigrar, som en del i det övergripande målet att dubblera tigrarna i världen till år 2022.

Indien är det viktigaste tigerlandet i Asien med ca 2200 vilda tigrar av underarten bengalisk tiger (Panthera tigris tigris). Arten är starkt hotad enligt den internationella naturskyddsorganisationen IUCN. Tigerpopulationerna är uppsplittrade på många olika platser och utmaningarna är stora för att få dem att öka.
 
Ett återkommande problem är konflikter mellan människa och tiger.  I en del områden utanför tigerreservaten finns många tigrar, som ofta dödar tamboskap. När lantbrukare får sina djur dödade, är det inte konstigt om de försöker bli av med tigern genom att förgifta den. Det sker genom att man lägger gift i det dödade djuret och väntar på att tigern ska komma tillbaka.
 
Konflikter uppstår också lätt när människor går ut i skogen för att samla ved till uppvärmning. För att laga mat och värma upp hus behöver kvinnorna (detta är deras uppgift i området) spendera 4-5 timmar per dag för att samla ved i skogarna. Boskapen släpps fri på morgonen för att beta i skogen runt byn.
 
För att komma till rätta med detta satsar WWF på att bygga biogasanläggningar som drivs med kodynga blandad med vatten. I en spidningskorridor utanför Corbett nationalpark har vi byggt 122 sådana anläggningari de mest tigerbesökta byarna.

Världsnaturfonden arbetar främst med  sex tigerlandskap i centrala och norra Indien: Terai Arc, Satpuda Maikal, Sundebans, North Bank och Kaziranda-Karbi Anlong. Arbetet går i mycket ut på att miska konflikterna mellan människor och tigrar, och insatserna varierar beroende på område. WWF har i Indienäven  ansvaret för tigerinventeringar i många spridningskorridorer, exempelvis i tigerlandskapen Terai Ark, Satpuda Maikal, Sunderban, och Western India tigerlandskap. Vi rapporterar till Skogsdepartementet. I Kaziranga nationalpark inventerar WWF också inne i nationalparken.
 
Det övergripande målet är att dubbla antalet tigrar till nästa tigerår, år 2022. Något som de 13 tigerländerna har åtagit sig efter påverkan från bland annat WWF. 
 

Resultat

• Antalet konflikter har kraftigt minskat genom WWFs medling när djurägare fått boskap dödade av tigrar. WWF besöker snabbt djurägarna för att hjälpa till med rapportering till staten, och ger direkt en mindre summa i väntan på statlig ersättning. Det har lett till att antalet giftdödade tigrar sjunkit till nära noll.


• WWF sätter upp kamerafällor vid det döda djuret. På så vis kan man fotografera tigern om den återvänder och se om det är en individ som specialiserar sig på boskap. Då kan myndigheterna söva tigern och flytta den till ett område med färre människor.
 
•  Satsningen på biogasanläggningar utanför Corbett nationalpark har minskat vedkonsumtionen från 25 kg per familj och dag till under 5 kg, och antalet djur som besökte skogen från 240 till 41.
 
•  Antalet tigerdödade nötkreatur halverades utanför Corbett från 22 år 2009 till 10 år 2012. Också i tigerlandskapet Satpuda Maikal i centrala Indien finns liknande resultat.

• 18 byar i de spridningskorridorer som utgår från Kanha nationalpark har fungerat som modeller för ekologisk odling. Omkring 1000 bönder har ökat sina inkomster med 20 procent.
 
• Hälften av hushållen vid Kanha använder biogas och effektivare spisar som minskat vedförbrukningen med 30 procent.
 
• På många ställen i spridningskorridorerna är tigertätheten nu högre än på de flesta ställen i Asien. Toppnoteringar är cirka 17 tigrar per 100 km2 (Corbett, Kaziranga) och i flera korridorer fanns upp till 15 tigrar per 100 km2.
 
• Flera nya tigerreservat har etablerats tack vare WWFs lobbyarbete i Indien. Pilibhit Tiger Reserv i delstaten Uttar Pradesh på Himalayas sluttningar omfattar cirka 730 km2.
 
• I en av korridorena från Kanha nationalpark har reservatet Phen nu fått flera tigrar. Ett 400 km2 stort skogsområde söder om Kanha nationalpark kan bli tigerreservat. Diskussioner med skogsdepartementet har inletts.

• Som ett resultat av inventeringar med kamerafällor runt Ranthambore nationalpark i delstaten Rajastan har det nya tigerlandskapet Wester India Tiger Landscape bildats. WWFs arbete har avslöjat att korridorer söder och öster om nationalparken har regelbunden förekomst av tigrar. Det visar att hela regionen, inte bara nationalparken, är ett viktigt tigerlandskap.

 

 

Senast uppdaterad 2015-09-25