© WWF-Canon / Elizabeth KEMF

Regeringarna måste stå upp bakom sin räddningsplan för biologisk mångfald

På FN-mötet om biologisk mångfald (CBD) i Hyderabad i Indien var det frågan om resurser för att genomföra planerna som stod på spel. WWF uppmanade regeringarna att hålla fast vid överenskommelsen från Nagoya och avsätta resurser.

 

Det kärvade rejält i förhandlingarna mellan industri- och utvecklingsländerna. I-länderna vill ha alla fakta på bordet om finansiella flöden och biologisk mångfald. Utvecklingsländerna vill ha resurser och för att klara sina åtaganden och nå målen senast 2020.

Samtidigt har länderna lyckats lösa ut flera tekniska frågor om bland annat marina skyddade områden, biologisk mångfald och klimat samt den biologiska mångfaldens betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Utan ytterligare finansiering riskerar planen för biologisk mångfald att bli en papperstiger.


- Sverige och EU var med och drev fram en stark handlingsplan för biologisk mångfald i Japan 2010. Nu behöver Sverige uppmuntra sina EU-kollegor att göra konkreta åtaganden om finansiering så att planen kan genomföras” säger Lovisa Hagberg, WWFs miljöpolicyrådgivare som var på plats i Hyderabad.

De uppskattade kostnaderna för att inte göra något för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna kommer uppgå till 7 procent av ländernas bruttonationalprodukt 2050 

 

Se fler kommentarer från WWF här på panda .org

 

-“WWF came to Hyderabad asking governments to set the world on a course that would help prevent further declines in some of the world’s most valuable resources, and we have seen some success here,” said Lasse Gustavsson, WWF International’s Executive Director of Conservation. 
 

Fakta:

Den biologiska mångfalden är mer hotad än någonsin.  Världens länder möttes i Nagoya i Japan 2010 inom ramen för FNs mångfaldskonvention. Där enades man om en ny räddningsplan för jorden. Planen innebär att 20 delmål ska vara uppfyllda till 2020. Skövlingen och fragmenteringen av de naturliga ekosystemen ska halveras eller stoppas helt och hållet. Mellan 15 och 20 procent av jordens landyta ska skyddas i reservat, artutrotningen ska förhindras och utfiskningen i världshaven ska upphöra. Biologisk mångfald ska behandlas mer integrerat, genom att avveckla miljöskadliga subventioner och integrera värdet av biologisk mångfald i nationalräkenskaperna.

 

På COP11 i Hyderabad i Indien har parterna diskuterat genomförande och framförallt finansiering av den strategiska planen. 

Senast uppdaterad 2012-10-22

 

Eleventh meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP 11)