Gå till huvudinnehållet
Segelbåtar ÖstersjönSailboats, Baltic Sea, Finland

WWF och SEB

Ett samarbete för hållbara investeringar

När Världsnaturfonden WWF grundades i Sverige för mer än fyrtio år sedan, var SEB en av grundfinansiärerna. Sedan dess har samarbetet fortsatt i olika former men fokuserar främst på fondsparande där delar av avkastningen går till WWFs arbete.

Vad innebär samarbetet?

SEB tillhandahåller fonden ”SEB WWF Nordenfond” som stöttar WWFs verksamhet. Fonden placerar i nordiska bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar och som bedriver sin verksamhet i enligt med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag.

Fram till 2017 gick fonden under namnet SEB Östersjöfond och var då knuten till WWFs Östersjöarbete. Idag är stödet från fonden riktat mer brett och kan användas i hela WWFs verksamhet.

Inom ramen för samarbetet har även WWF varit med och tagit fram SEB:s miljö- och hållbarhetspolicyer för bland annat skogsindustri och sjöfart. WWF har även varit delaktiga i framtagandet av särskilda ställningstaganden – position statements – i frågor gällande sötvatten och klimatförändringar.

Varför samarbetar vi?

Som ägare och förmedlare av kapital har den finansiella sektorn en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.

Genom att styra pengaflöden och investeringar mot miljö- och klimatförbättrande åtgärder som exempelvis gynnar minskade koldioxidutsläpp och ökad biologisk mångfald, blir den finansiella sektorn en nyckelaktör med stor påverkan och möjlighet att driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Genom att förstå och påverka finanssektorns strategier och beslutsfattande kan WWF vara med och påverka förutsättningarna för en stabil, hållbar framtid för människor och miljö.

orkidee

När Världsnaturfonden WWF grundades i Sverige för mer än fyrtio år sedan, var SEB en av grundfinansiärerna.

Resultat

  • Sedan starten har samarbetet genererat cirka 100 miljoner kronor till WWFs arbete. Stödet har främst använts i projekt kopplade till Östersjön men också till andra naturvårdsprojekt i Sverige och runt om i världen. Stödet från SEB är ett mycket viktigt bidrag i WWFs arbete för en levande planet.

Om SEB

SEB är en av Sveriges största banker och ledande nordisk finansiell koncern i Norden med representation i ett 20-tal länder över hela världen.

I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner.

Läs mer

Samarbetsansvarig

Dela gärna:

Senast ändrad 29/05/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se