Fiskstim nära Galapagos öarna

WWF och SEB har samarbetat i över fyrtio år

När Världsnaturfonden WWF grundades för fyrtio år sedan i Sverige, var SEB en av grundfinansiärerna. Sedan dess har samarbetet fortsatt i olika former. Bland annat har SEB en aktiefond som bidrar med pengar till WWFs arbete. SEB har också medverkat vid och stöttat WWF-seminarier i samband med WWF Earth Hour.

Främja tillväxten

SEBs roll i samhället som bank är att främja tillväxt – det vill säga hjälpa företag att växa och ge människor möjlighet att kunna förverkliga sina idéer. Långsiktighet, miljöhänsyn och social hänsyn är viktiga parametrar för en bank, och SEB tänker fortsätta att vara en av de ledande bankerna i Norden och Baltikum med hållbarhet som en av sina bärande idéer.

Miljö- och hållbarhetspolicy

Bankens verksamhet berör många olika sektorer i samhället, till exempel skogsindustri och sjöfart. Tack vare WWFs internationella expertis har SEB kunnat ta fram miljö- och hållbarhetspolicyer för bland andra skogsindustrin och sjöfarten. Samarbetet med WWF har också omfattat särskilda ställningstaganden – position statements – i frågor gällande sötvatten och klimatförändringen.

Klimatförändring affärskritisk för svenska företag

Frågor om klimat och miljö har kommit att bli affärskritiska för svenska medelstora företag. Det har SEBs Företagarpanel visat. Hela 80 procent av de medelstora företagen kan se att klimatfrågan påverkar de egna affärerna. För de flesta är påverkan positiv. En majoritet av de medelstora företagen säger också att deras kunder ställer nya krav med hänvisning till miljöfrågor.

Positiva reaktioner hos företag

– Många företag har insett att fokus på hållbarhet behövs för att locka ny personal, och att ökad resurseffektivitet ofta är en viktig förutsättning för långsiktig framgång. Vi tar kontinuerligt upp bankens ställningstaganden när det gäller miljö och hållbarhet i dialogen med våra kunder, och vi möter överlag positiva reaktioner, säger Jonas Solehav, miljöchef på SEB.

Minskade utsläpp av växthusgaser målet

För sin egen verksamhet satte SEB upp målet att minska utsläppen av växthusgaser med 45 procent mellan 2008 och 2015. Minskningen går bra när det gäller energiförbrukningen i bankens fastigheter, men det har visat sig betydligt svårare att minska resandet så mycket som behövs.

– Vårt externa resande är en förutsättning för det personliga mötet, som är så viktigt för våra affärsrelationer, så det är svårt att minska ned på. Det interna resandet försöker vi dock minska genom att tillhandahålla alternativ, till exempel webbmöten och telefonkonferenser, säger Jonas Solehav.

Hållbarhetstänkande vinner terräng

Enligt Jonas Solehav vinner hållbarhetstänkandet allt mer terräng i samhället, i synnerhet hos yngre generationer, och han ser med förväntan fram emot de nya verksamheter som morgondagens entreprenörer kommer att bidra med.

Fallna träd i gammalt skogsreservat
Fallna träd i gammalt skogsreservat

Mer om samarbetet

Samarbetet mellan WWF och SEB har pågått sedan 1980-talet och fokuserar på fondsparande. SEB tillhandahåller en fond på marknaden vilken stödjer Världsnaturfondens verksamhet: SEB WWF Nordenfond placerar i nordiska bolag och uppfyller särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar.

Under senare år har WWF och SEB också gemensamt arbetat för att ta fram miljö- och hållbarhetspolicyer för bland andra skogsindustrin och sjöfarten.

Samarbetet med WWF har också omfattat särskilda ställningstaganden – position statements – i frågor gällande sötvatten och klimatförändringen. Hållbarhetsperspektivet är numera en viktig del i bankens agerande när det gäller kreditgivning och fondverksamhet.

SEB – ledande nordisk finansiell koncern

SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, är en av Sveriges största banker och ledande nordisk finansiell koncern i Norden med representation i ett 20-tal länder över hela världen.

I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner.

SEB betjänar 2 700 stora företag och institutioner, 400 000 små och medelstora företag och 4 miljoner privatkunder. I banken finns idag ca 640 stycken hållbarhetsambassadörer.

Banken har omkring 17 000 anställda.

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra företagssamarbeten.
08-624 74 00
foretag@wwf.se

daniel_dsc1855_1024x655

Daniel Robertsson

Chef Samhälls- & Näringslivsutveckling

08-624 74 16

072-511 03 53

daniel.robertsson@wwf.se

Mer om mig

Senast ändrad: 2019-01-28

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se tills vidare om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.