Gå till huvudinnehållet
vindkraft-pixabay

WWF och skandia

Ett samarbete för hållbara investeringar

Samarbetet mellan Skandia och Världsnaturfonden fokuserar på hållbart sparande och består av fonden ”Skandia Världsnaturfonden”. Alla som sparar i fonden skänker i slutet av varje år två procent av sitt fondkapital till WWF.

Vad innebär samarbetet?

”Skandia Världsnaturfonden” är en aktiefond som förvaltas av Skandia Fonder enligt riktlinjer fastställda av Världsnaturfonden WWF. Sedan fonden startades år 1988 har den bidragit med över 200 miljoner till WWF, ett viktigt bidrag i arbetet för en levande planet.

Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. Fonden investerar inte i bolag som är inblandade i vapen, tobak eller som bryter mot internationella normer som exempelvis FN:s Global Compact utan att visa förändringsvilja. Fonden avstår även investeringar i företag vars verksamhet strider mot WWF:s riktlinjer.

De bidrag som WWF fått genom fonden har kunnat användas till både akuta och långsiktiga projekt i Sverige och runt om i världen. Stödet från spararna i Skandia Världsnaturfonden innebär ett mycket viktigt bidrag till WWFs arbete och har exempelvis gått till projekt inom hållbar konsumtion, klimat och energi, hållbara städer, mat och jordbruk.

Varför samarbetar vi?

Som ägare och förmedlare av kapital har den finansiella sektorn en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.

Genom att styra pengaflöden och investeringar mot miljö- och klimatförbättrande åtgärder som exempelvis gynnar minskade koldioxidutsläpp och ökad biologisk mångfald, blir den finansiella sektorn en nyckelaktör med stor påverkan och möjlighet att driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Genom att förstå och påverka finanssektorns strategier och beslutsfattande kan WWF vara med och påverka förutsättningarna för en stabil, hållbar framtid för människor och miljö.

Sånglärka_Foto Jörgen Lindberg

Stödet från spararna i Skandia Världsnaturfonden innebär ett mycket viktigt bidrag till WWFs arbete och har exempelvis gått till projekt inom hållbar konsumtion, klimat och energi, hållbara städer, mat och jordbruk.

Resultat

  • Sedan fonden startades år 1988 har den bidragit med över 200 miljoner till WWF, ett viktigt bidrag i arbetet för en levande planet.

Om Skandia

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Skandia förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Skandia är också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar.

Läs mer

Samarbetsansvarig

Dela gärna:

Senast ändrad 30/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se