Gå till huvudinnehållet

Nyheter|03 okt, 2020

Framgångsrika projekt i Östersjöns skärgård

OLA 20090311 134918
Gråsälskut på snö (Halichoerus grypus) Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

Skärgården i Östersjön är ett unikt och värdefullt natur- och kulturområde som vi behöver värna och utveckla med människa och natur i samklang. WWF arbetar tillsammans med lokala och regionala aktörer för att skapa en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster. WWF genomför konkreta åtgärder och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vårt vackra innanhav är också ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter påverkar Östersjöns känsliga miljö. Endast tillsammans kan vi rädda Östersjön och skapa förutsättningar för en livskraftig skärgård.  WWF arbetar tillsammans med ett stort antal skärgårdsaktörer, bland annat Upplandstiftelsen, Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelser, skärgårdsbor och forskare med konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i kust- och skärgård samt i grunda havsvikar. Till exempel återställer vi våtmarker och naturbetesmarker. Tar bort vandringshinder för fisk i vattendrag och skyddar områden. Vi inventerar och ljusloggmärker skräntärnor och sillgrisslor.

Huvudskär
Huvudskär

Biosfärområde i skärgården

WWF arbetar i samverkan med ett stort antal lokala företrädare för att ett biosfärområde ska utses av UNESCO i någon del av Stockholms skärgård. Det långsiktiga målet är hållbar utveckling i en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster, över och under ytan samt i kustlandskapet.

Ett urval av projektets resultat

Våtmarker har restaurerats och anlagts i Norra Upplands och Stockholms kust- och skärgårdsområden.

Gäddfabriker, eller så kallade faunapassager eller vandringsleder har öppnats i flera mindre kustnära vattendrag, för att gynna framför allt gäddornas lek.

Ängs- och hagmark i skärgårdsmiljö har återskapats.

Björns skärgård blev naturreservat 2018. Området består av 2500 hektar skärgårdsnatur.

Inventering och ljusloggmärkning av skräntärnor och sillgrisslor.

Marina miljöer återskapas och restaureras

Följande områden omfattas av projektet

Världsarvet Höga Kusten

Uppsala läns skärgård

Stockholms läns skärgård

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Mer om projektet och massor av spännande fakta.

Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrisslor (Uria aalge) på Stora Karlsö, Sverige.

Dela gärna:

stersjtumlaren-k.jpg

Östersjöfadder

  • Endast ca 500 östersjötumlare kvar
  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 10/12/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se