Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2022

Inventering för flodkräftans återkomst

European crayfish (astacus astacus).
European crayfish (astacus astacus).

Flodkräftan är en inhemsk svensk art vilken framför allt hotas av den introducerade signalkräftan som sprider sjukdomen kräftpest till flodkräftorna. Flodkräftan är klassad som akut hotad enligt Artdatabankens rödlista och är en av de arter som har rött ljus i WWFs Fiskguide.

WWF anser att flodkräftan och dess vatten måste skyddas så att flodkräftan har en möjlighet att föröka sig. I Södermanland sprider sig signalkräftan och utplånar lokala populationer av flodkräfta. Aktiv förflyttning och utplantering av signalkräftor är ett stort problem, varför en viktig faktor för att kunna rädda flodkräftan är att höja kunskapen hos allmänhet, företag och myndigheter.

I Södermanland tros dock potential för återintroduktion finnas och där har WWF genom finansiering möjliggjort ett projekt under 2022. Projektet är på två år och inleddes med en utredning kring potentialen för återintroduktion eller nyetablering i dammar och vattendrag samt en kunskapshöjande informationskampanj.

WWF bistod med finansiering för inventering av flodkräftans utbredning i Södermanlands län. Resultatet av inventeringen publicerades i länsstyrelsens rapport i slutet av 2022.

Dela gärna:

Senast ändrad 23/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se