Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2022

Översyn av fiskelag

Trålfiske Gettyimages

Regeringen fattade i mars 2022 beslut om att ge en särskild utredare i uppgift att göra en översyn av lagstiftningen för att reglera fiske och för att stärka förvaltningen i marina skyddade områden. WWF deltar i expertgruppen som skall bistå utredningen.

Ett delbetänkande lämnades under hösten i den del som avser att föreslå författningsändringar som krävs för att säkerställa att krav i art- och habitatdirektivet tillämpas fullt ut gällande fiske. De delar som avser regler om ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen och eventuella regler om ersättning till enskilda som berörs av eventuella inskränkningar i fisket ska redovisas våren 2023.

Dela gärna:

Senast ändrad 27/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se