Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Starkt stöd till regnskogarna

regnskog-3

Med WWFs höstkampanj ville vi få politiker, företag och privatpersoner att agera för att bevara den biologiska mångfalden och stoppa den snabba avverkningen av regnskog. Kampanjen syftade bland annat till att öka insamlingen till WWFs viktiga regnskogsarbete, och i samband med starten lanserades även ett nytt fadderskap – Regnskogsfadder.

Kampanjen fick ett fantastiskt genomslag och innehöll även en del som kommunicerade om en namninsamling där många miljöorganisationer gemensamt kräver en EU-lag för att stoppa import av varor till EU som driver global avskogning. WWF Sveriges aktiviteter bidrog stort till namninsamlingens framgång, där totalt 1 193 652 personer skrev på. Sverige var det tredje landet som per capita samlade in flest namn, mycket tack vare WWF Sverige. Vi fick också in totalt 4 535 nya faddrar, varav drygt hälften var just WWF Regnskogsfaddrar. Dessa bidrar varje månad till vårt arbete med att bevara världens regnskogar.

När det gäller policy, eller påverkansarbete, jobbar vi både på global och lokal nivå. I fält arbetar vi med lokalbefolkning, urfolk och myndigheter bland annat för att stoppa illegal avverkning och binda ihop skyddade områden med varandra. Vi bedriver forskning och bevarandearbete för hotade arter, samarbetar med andra organisationer för att skydda stora skogsområden, samt uppmuntrar företag att producera och använda trä- och skogsprodukter från hållbara skogsbruk.

Regnskogarna är hem åt hälften av jordens alla växt- och djurarter som finns på land. Ingen annanstans är jordens livskraft så påtaglig som här. Även människan är beroende av regnskogarna för mat, mediciner, rent vatten och inte minst för ett stabilt klimat. Trots detta försvinner regnskogarna i en oroväckande hastighet – hälften av planetens regnskog har försvunnit de senaste 100 åren.

Bli Regnskogsfadder

Dela gärna:

Senast ändrad 04/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se