Stora Nassa Foto: Germund Sellgren WWF

 

 

Skånebonde blir Årets Östersjöbonde

2018-06-04

Idag har Christoffer Bonthron och Erik Bengtsson från Karlsfälts Gård i Ystad utsetts till ”Årets svenska Östersjöbonde” av Världsnaturfonden WWF för sitt engagemang att skydda Östersjön. Karlsfälts Gård prisas för sitt klimatsmarta bevattningssystem som med hjälp av ett ”naturligt regn” cirkulerar näringsämnen mellan damm och åker, med minimalt växtnäringsläckage ut mot Östersjön.

 

Håkan Wirtén. Foto: Birgit Leistmann-Walsh- Övergödningen är ett av de största hoten mot Östersjön idag. Med Årets Östersjöbonde visar vi att det är möjligt att bedriva lantbruk som verkligen bidrar till att skydda Östersjön. Karlfälts Gård har på ett innovativt sätt skapat ett kretslopp som gynnar både lantbruksproduktion, omgivande natur och Östersjön, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Karlsfälts Gård har länge intresserat sig för hållbara metoder för att bruka jorden. Genom att anlägga och återskapa våtmarker och dammar har ett bevattningssystem på gården skapats som inte bara verkar positivt för odlingen utan också för djur och natur i området. Därtill har det minskat både vattenbehovet och elförbrukningen med 20 respektive 30 procent.


Olof Bengtsson (Ordförande), Erik Bengtsson (VD) och Christoffer Bonthron (projektledare). Foto: Karlsfälts Gård.

 

- Vi är stolta och glada över utmärkelsen, eftersom miljön är helt central för gårdens verksamhet. Vi lånar marken av våra barn och vill känna att vi gör vårt yttersta utifrån de förutsättningar, den teknik och kunskap som finns tillgänglig, säger Erik Bengtsson, VD, och Christoffer Bonthron, Projektledare vid Karlsfälts Gård.

 

I höst representerar Karlsfälts Gård Sverige i den internationella tävlingen ”Baltic Farmer of the Year” där en vinnare för hela Östersjöregionen utses.

 

Buffertdamm, våtmark. Foto: Karlsfälts Gård.

Senast uppdaterad 2018-06-04

 

Om Årets Östersjöbonde

"Årets Östersjöbonde" är en tävling för att lyfta fram föregångare inom jordbruket som ska inspirera till goda miljöinsatser runt Östersjön och visa att det är möjligt att minska övergödningen.  Varje år utses nationella vinnare i Östersjöländerna som går till final om titeln Årets Östersjöbonde. Den svenska juryn består av Emilia Astrenius Widerström, Ordförande LRF Ungdom; Martin H. Larsson, Miljödepartementet samt Anders Alm, WWF. 

 

Läs mer här: wwf.se/ostersjobonde

Om Östersjön

Östersjön. Foto: Germund Sellgren / WWF

 

Östersjön är ett innanhav med bräckt vatten som sträcker sig längs Sveriges östra och södra kust. Östersjön är idag ett av världens mest förorenade hav och har döda bottnar motsvarande en yta dubbelt så stor som Danmark. Övergödningen är det största miljöproblemet som tillsammans med överfiske, ökande sjöfart och utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris, och arter som torsk och ål riskerar att försvinna.

WWF jobbar för att vända utvecklingen och väcka liv i Östersjön genom att driva frågan bland allmänhet, politiker och företag, till exempel genom initiativ som Årets Östersjöbonde.

Mer om WWFs arbete för Östersjön