Havets Hus firar 25 år: Hajar släpps ut i Gullmarsfjorden 

2018-08-06
Rekordmånga småfläckiga hajar har fötts på Havets Hus de senaste åren. Därför kan akvariet under jubileumsåret släppa ut 25 småfläckiga rödhajsungar i havet. Hajsläppet 6 augusti sker i samarbete med WWF.

 

Småfläckig rödhaj är en fredad art som tidigare varit rödlistad och som Havets Hus arbetat med att föda upp och sätta ut sedan 2003. Över 80 hajar har släppts ut sedan starten och ytterligare 25 stycken släpps under året, de flesta på måndag den 6 augusti med start kl 14.00 på kajen utanför Havets Hus. Hajsläppet kan följas både från land och via storbildskärm.


Hajsläppet vid Havets hus augusti 2017. Foto: Saga SandinHajarna märks för att eventuella återfynd ska kunna rapporteras, exempelvis om en haj fångas i fisket eller flyter i land av andra skäl. Hittills har fem hajar från Havet Hus återrapporterats, varav den ena hade simmat hela vägen upp i Oslofjorden och de övriga har hittats runt om i Bohuslän. Just nu undersöks möjligheten att använda mer avancerad märkning för att i framtiden få ännu mer information om hajarna och deras beteende i det vilda.


Projektet för småfläckig rödhaj görs sedan 2016 tillsammans med Världsnaturfonden WWF, som kommer att finnas på plats i samband med hajsläppet för att berätta mer om arbetet för att rädda världens hav.


– Hajar är viktiga för balansen i havens ekosystem. Tyvärr är flera hajarter hotade på grund av hårt fiske och hajarnas långsamma förökning. Men det är positivt att de utmaningar vi står inför med förorenade hav börjar tas på allvar. Flera havsarter och deras situation uppmärksammas, säger Inger Näslund, expert på hav och fiske på WWF.


Den biologiska mångfalden är en viktig del av ett friskt hav eftersom alla olika organismer bidrar till näringskedjan och balanserar miljön i havet.


Havets Hus arbetar med hållbarhet, genom att sprida kunskap om havet och genom aktiva åtgärder som hjälper till att bevara havets mångfald. För även vi människor är beroende av att våra hav är friska. Mer än hälften av syret vi andas kommer från havet, vilket motsvarar vartannat andetag.


–Besökarna får en god inblick i hur hajar lever och också vad man kan göra för att förbättra situationen för dem, säger Maria Jämting, Havets Hus VD. 

Fakta Småfläckig rödhaj
Det är idag helt förbjudet att fånga småfläckig rödhaj i svenska vatten. Beståndet klassas som livskraftigt, men det är fortfarande brist på kunskap om hajarna. Sedan 2003 föder Havets Hus upp och släpper ut märkta småfläckiga rödhajar. Syftet är att stärka det lokala beståndet, öka kunskapen om hajen och informera om hajars utsatta situation i världen. Data från de hittills drygt 80 utsläppta hajarna har använts i forskningssyfte för att kartlägga genetik och rörelsemönster. Utsläppta hajar har återsetts i Gullmaren, Fjällbacka och i Vestfold i Norge. Arbetet sker sedan några år i samarbete med Världsnaturfonden WWF.

Mer info finns här:
Havets Hus hållbarhets och bevarandearbete:

http://www.havetshus.se/akvariet/bevarande/


Undervattensfilm från hajsläppet 2013 finns här att se:

https://youtu.be/U6J32yzXyAU


Hajsläppet vid Havets hus augusti 2018.


Tips – hjälp till att skydda hajarna och havets resurser bättre:

Ät inte haj - Hajfenor anses vara en delikatess på många håll i världen och hajfenssoppa kan tyvärr serveras ibland även i Sverige. Ofta erbjuds de under andra namn än haj. För att minska risken att fisk som fångats på grund av dåliga fiskemetoder, ät miljömärkt fisk som KRAV, ASC eller MSC.


Stöd världens hajar - Många organisationer jobbar för hajarnas överlevnad och havens bevarande. Bland annat kan man bli marinfadder hos Världsnaturfonden WWF.

 

Bli en Citizen scientist – Hittar du en märkt småfläckig rödhaj - meddela Havets Hus numret på märket, hajens längd och var den hittades. Skicka också gärna ett foto på hajen. Andra hajar kan rapporteras till Artdatabankens artportal www.artportalen.se

 

Upplys andra – Genom att berätta för andra varför Havets Hus sätter ut hajar och om hajars situation i havet, är du med och bidrar till att kunskap sprids.

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-08-07

 

Fakta om världens hajar

Småfläckig rödhaj. Foto: Habvets Hus

 

Havens ekosystem behöver hajar, bland annat då de är topprovdjur i näringskedjan. Tyvärr hotas många av världens hajarter av utrotning. Orsakerna är framförallt det hårda och okontrollerade fisket efter haj och hajfenor och att de fastnar som bifångst vid fiske. Men det beror också på deras långsamma livscykel med få ungar vid förökningen, vilket resulterar i att hajar är extremt känsliga för överfiske och andra störningar. I svenska vatten är det främst bottentrålning efter andra arter som orsakar hajarnas nedgång då de fångas som bifångst.