Rapporter  

Här hittar du rapporter som WWF lanserat från år 2009 och framåt. För intervjuförfrågningar eller frågor om rapporterna, kontakta WWFs pressteam.

 

2018

2018-10-30

Living Planet Report 2018 engelsk fullversion

Living Planet Report 2018 engelsk sammanfattning

Living Planet Report 2018 svensk sammanfattning

WWF Living Planet Report 2018 granskar tillståndet på planeten. Den visar att bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta om några få år. Trycket på naturresurserna ökar konstant. Den globala konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade 1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-10-24

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2018

Den polska lantbrukaren Krzysztof Kowalski vinner WWFs utmärkelse Årets Östersjöbonde 2018. Han mottar priset vid en ceremoni på Elmia-mässan i Jönköping, idag 24 oktober. Kowalski belönas med 10 000 euro för sina åtgärder att minska näringsläckaget från sitt lantbruk.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-10-11

Life on the Frontline 2018

Att skydda natur och djur är minst sagt riskfyllt. I fjol dog 107 parkvakter i Asien och Afrika – nästan hälften mördades av tjuvjägare. Det var en ökning från 101 personer året före och på tio år har cirka 900 parkvakter fått sätta livet till. Det visar den största undersökningen någonsin om läget i Afrika och Asien för dem som skyddar naturen. Rapporten publiceras av WWF inför ett globalt möte om handel med hotade arter 11-12 oktober i London.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-09-20

Att se hela bilden del 2 - Klimatpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion:
Livsmedel och transporter
 

Den offentliga sektorn står för 15 procent av svenskarnas konsumtionsbaserade klimatpåverkan. Det visar en ny rapport från Stockholm Environment Institute (SEI), som tagits fram i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Kommunerna spelar en central roll för att Sverige ska nå sina klimatmål.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-09-14

Exponential Climate Action Roadmap 

Den digitala revolutionen kan drastiskt förbättra klimatarbetet, men det krävs rätt politik och starkt klimatledarskap. Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med lösningar och teknik som finns idag. Det är budskapet i en ny rapport av bland annat Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, Future Earth, WWF och Ericsson som presenteras vid Global Climate Action Summit i Kalifornien idag.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-08-26

Valuing Rivers - How the diverse benefits of healthy rivers underpin economies

I takt med att översvämningar och torka riskerar att bli vanligare lyfter en ny WWF-rapport fram betydelsen av friska och fungerande floder för att exempelvis mildra naturkatastrofer. Trots att hundratals miljoner människor världen över är beroende av floder hamnar de oftast i strykklass – ända tills deras naturliga funktion är förstörd och kriser uppstår.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-08-09

Åkerlandskapet – viktig biologisk mångfald

Rapport från WWF om vilka åtgärder som skulle kunna hjälpa den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

Mer info: Åkerlandskapet

 

2018-05-17

Nu vänder vi trenden för den svenska sånglärkan – projekt kring biologisk mångfald visar positiva resultat
I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit i takt med förändringarna i odlingslandskapet de senaste 40 åren. Små osådda lärkrutor på åkrarna har nu visat sig skapa den variation som fågeln behöver och som kan bidra till att vända den negativa trenden. Antalet revirhävdande lärkor ökar med upp till 60 procent på fält med lärkrutor. Det visar en ny rapport från WWF, BirdLife Sverige, SLU och Lantmännen.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-05-09
Att se hela bilden del 1 - Klimatpåverkan från hushållens konsumtion: Köttkonsumtionen och flyget 

Svenskarnas klimatgasutsläpp från flygresor ökar enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute, genomförd på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Utred möjligheten att införa moms för utrikesflyg, hitta sätt att minska flygandet i offentlig förvaltning, förbättra tågtrafiken i Sverige och investera i snabbtåg inom EU är några av de styrmedel och åtgärder som föreslås för att minska utsläppen.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-04-23

Nytt hopp för utrotningshotade delfiner i Mekongfloden 
För första gången på 20 år ökar den lilla populationen av Irrawaddydelfiner i Mekongfloden i Kambodja. Beståndet har ökat från 80 till 92 individer på två år, enligt den senaste inventeringen som släpptes idag av Kambodjas regering och WWF. Krafttag mot tjuvfiske och konfiskering av illegala fiskenät har gett resultat.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-03-05

Östersjöbarometern 2018 (Baltic Sea Scorecard 2018)
WWF släpper en rapport som visar att Östersjöländerna inte lever upp till sina åtaganden att skydda Östersjön. Bland de nio granskade länderna är Sverige minst dåligt – men inget land är i närheten av att genomföra de åtgärder som krävs för att nå målet om ett välmående Östersjön 2021. Av de viktigaste åtgärderna har länderna endast uppnått en tredjedel.

Mer info: pressmeddelande

 

2018-03-01

Safe Havens for Wild Tigers

En ny rapport som granskat ett hundratal områden där cirka 70 procent av världens vilda tigrar lever, oroar världens tigerforskare. Den visar att bara 13 procent av de undersökta områdena uppfyller de globala krav som tagits fram. Sydostasiens tigrar har sämst skydd och antalet vilda tigrar har minskat dramatiskt under det senaste decenniet. Ett mer effektivt skydd finns i Indien och Ryssland.

Mer info: aktuellt

 

2018-01-30

Polar Bear Circumpolar Action Plan 

Kanada, Danmark, Norge, Ryssland och USA har åtagit sig att genomföra sextiotvå åtgärder under tio år för att bevara isbjörnen. Men en granskning från WWF visar att bara 5 procent, 3 av 62 åtgärder genomförts under de första två åren.

Mer info: pressmeddelande

 

2017

2017-12-01

Stockholms framtida havsområden

Denna rapport visar på hur de näringar och faktorer som tar havsområden i anspråk har en påverkan på den marina miljön i Stockholms län. Rapporten identifierar hot mot havets ekosystem och på vilket sätt havsförvaltning och planering av havet kan förbättras och effektiviseras för att säkra en fungerade blå ekonomi och naturliga havsmiljöer i framtiden.

 

2017-05-08

Svensk konsumtion av sjömat - en växande mångfald

En ny rapport på uppdrag av WWF har kartlagt Sveriges konsumtion av fisk och skaldjur. Under 2015 låg den på 109 000 ton fiskfilé och skaldjur utan skal, vilket motsvarar 11 kg per person eller runt 25 kg hel fisk per person. Av detta är 60 procent vildfångat och 40 procent odlat. I topp ligger lax, torsk och sill. Rapporten visar också att svenskarna under 2015 åt fyra ton blåfenad tonfisk och 15 ton ål – båda akut hotade arter. 

 

2017-02-17

Investera för en planet 

Foldern ”Investera för en planet” beskriver hur finanssektorn kan styra våra finansiella flöden mot globala hållbarhetsmål. 

Mer info: Hållbar ekonomi - Det här gör WWF

 

 

 

2016

 

2016-10-27

 Living Planet Report 2016 engelsk fullversion

 Living Planet Report 2016 engelsk sammanfattning

WWFs Living Planet Report visar trenderna för den biologiska mångfalden och våra ekologiska fotavtryck. Mänskligheten kräver nu 60 procent mer resurser än vad naturen kan producera. I dag lever vi globalt alltså som om vi hade 1,6 jordklot istället för det enda vi har.

Mer info: pressmeddelande

 

2016-09-21

Palm Oil Scorecard 2016

WWF har kommit med en ny upplaga av Scorecard för Palmolja.  I 2016-års upplaga har vi rankat 137 större företag från 15 länder – från dagligvaruhandeln och måltidsleverantörer till producenter av livsmedel och kemisktekniska produkter som värmeljus och tvättmedel.  

Mer info: aktuellt

 

2016-07-08

Living Amazon Report 2016 

Amazonas skogsområden är utsatta för ett ohållbart ekonomiskt tryck och den negativa förändring som äger rum i Amazonas saknar motstycke i världen.

Mer info: aktuellt

 

2016-06-09

Sustainable Cotton Ranking

Rapport som rankar 37 globala storbolag utifrån hur hållbar deras bomullsanvändning är.

Mer info: pressmeddelande

 

2016-06-09

EHCC Digest – Commitments and actions of 328 cities towards a climate smart future

En ny rapport som sammanfattar uppnådda resultat från WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge.

 

2016-05-30

Köttguiden 2016 Ät mindre men bättre kött för planeten, konsumentguide lång version.

Köttguiden 2016 - sammanfattning Ät mindre men bättre kött för planeten, sammanfattning.

Mer info: pressmeddelande

 

2016-05-25

Soy Scorecard 2016 

WWF har undersökt 137 ledande företag i livsmedelsbranschen och analyserat hur ansvarsfulla de är när det gäller användningen av  palmolja.

Mer info: aktuellt

 

2016-05-03

Fiskguiden 2016 Konsumentguide i lång version.

Fiskguiden 2016 - sammanfattning Konsumentguide, sammanfattning.

Mer info: pressmeddelande

 

2016-05-02

Beståndsstatus hos abborre, gädda, sik och gös i de stora sjöarna och längs kusten 

Läget för abborre, gädda, sik och gös i de svenska insjöarna och längs Östersjökusten är oroväckande ojämn och under dålig uppsikt. På vissa ställen i landet saknas koll både på bestånden och hur mycket som fiskas upp. Tid och resurser behövs för att kunna säkra ett hållbart fiske. WWF-rapport gjord av Sveriges lantbruksuniversitet.


 

 

 

2015

2015-10-18

Grönare städer - framtidens städer
Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future – en framtid på en levande planet. Det innebär att människor i alla länder ges möjlighet att leva ett gott liv och där planetens biologiska mångfald förvaltas på ett hållbart sätt. Hållbara städer är gröna städer.

 

2015-10-08

All Hands on Deck 
Ett välmående hav är grunden till vår välfärd och en god ekonomi, och för att havet långsiktigt ska må bra krävs en hållbar användning av dess resurser. WWF-rapporten All Hands on Deck tar ett samlat grepp om utmaningen och ger förslag på kursändring.

 

2015-09-16

Living Blue Planet Report 2015  Engelsk fullversion.
Global kartläggning av havens marina arter.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-09-15

Rikedomar runt rinnande vatten
Ett samarbete mellan WWF, Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen för en miljöanpassning av svensk vattenkraft.

 

2015-08-31

No Water - No Business. Water Risks in the Swedish Private Sector 
Rapport om vattenrisker för sex svenska vattenintensiva industrier med verksamhet utomlands.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-08-28

Managing Water Risks. A Guide for the Swedish Private Sector  
Vattenguide med råd för hur svenska företag kan förstå och hantera sina vattenrisker.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-06-09

Principles for a Sustainable Blue Economy
En hållbar ”blå ekonomi” är grundläggande för att vi ska använda havet på ett sätt som inte förstör det. Genom en sådan modell kan vi både öka samhällsnyttan från havet och säkra att den finns kvar för kommande generationer.

 

2015-05-27

Köttguiden 2015 Ät mindre men bättre kött för planeten, konsumentguide lång version.

Köttguiden 2015 - sammanfattning Ät mindre men bättre kött för planeten, sammanfattning.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-05-11

WWFs Naturbetesprojekt - Långsiktiga effekter av 25 års arbete Fullständig version

WWFs Naturbetesprojekt - Långsiktiga effekter av 25 års arbete Sammanfattning

WWF har under 25 år arbetat med att få betesdrift på de finaste naturbetesmarkerna i Sverige, men också i Estland och ryska Karelen. Denna rapport berättar om detta långsiktiga arbete som också resulterat i att bland annat hela 30 000 ha naturbetesmarker restaurerats.
Rapporten finns i en fullständig och en sammanfattande upplaga.

 

2015-04-23

Reviving the Ocean Economy  Full rapport på engelska

Reviving the Ocean Economy - sammanfattning  Engelsk sammanfattning

Mer info: pressmeddelande

 

2015-03-26

Tillsammans med organisationen Long Finance har WWF tagit fram en rapport om finansiering för hållbar infrastruktur i städer.

Financing the Transition: Sustainable Infrastructure in Cities Full rapport på engelska

Financing the Transition: Sustainable Infrastructure in Cities  Engelsk sammanfattning

 

2015-03-19

DU ÄGER! AP-fondernas ägande av fossila reserver  Uppföljande granskning av AP-fonderna.

Mer info: pressmeddelande

 

2015-02-17

Fiskguiden 2015 Konsumentguide i lång version.

Fiskguiden 2015 - sammanfattning Konsumentguide, sammanfattning.

Mer info: pressmeddelande

 

 

2014

 

2014-09-30

Living Planet Report 2014 
Living Planet Report 2014 - Svenska  svensk sammanfattning

Mer info: Pressmeddelande

 

2014-06-30

Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments  (Rapport gjord av PwC på uppdrag av WWF)

Du äger! Svenska investeringar i energisektorn och kapitalets klimatpåverkan (WWF-sammanfattning baserad på PwCs rapport)

Own it! Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments (English short version based on PwCs report)

Mer info: Pressmeddelande

 

2014-06-17
AP -fonderna och förlust av biologisk mångfald  (svensk sammanfattning)
Pushing the planet to retirement  - The Swedish National Pension Funds and biodiversity loss   (english version)
Mer info: Pressmeddelande

 

2014-05-08
WWFs sojarapport 2014 
Mer info: Pressmeddelande

 

2013

 

2013-12-20

Sustainable food for all

 

2013-11-15

Palm Oil Buyers’ Scorecard 2013

Mer info: Pressmeddelande

 

2013-10-29

WWFs vision om svenska skogslandskapet 

 

2013-08-29

Turning adversity into opportunity: A business plan for the Baltic Sea

Mer info: Pressmeddelande

 

2013-07-01

Baltic Sea Action Plan – is it on track?

Mer info: Pressmeddelande

 

2013-04-25

Framtida trender och drivkrafter i Västerbotten

 

2013-03-11

Five Challenges for Sustainable Cities: WWF Sweden’s position on sustainable urban development

 


2012

 

2012-07-31

Illegal jakt och förföljelse drabbar kungsörnen 

Mer info: Pressmeddelande

 

2012-06-29

Fem utmaningar för hållbara städer

 

2012-06-11

Reinventing the City

 

2012-04-09

En gemensam vision för ett hållbart europeiskt fiske

 

2012-03-22

Urban Solutions for a Living Planet 2012 (uppdaterad 2013) 

 

2012-03-20

Sustainable Energy - 100% renewable within nature's boundaries

Mer info: Pressmeddelande

 

2012-02-27

COMING CLEAN: The Global Cleantech Innovation Index 2012 

Mer info: Pressmeddelande

 

2012-02-09

”Investing for the future – more jobs out of a green EU budget”

Mer info: Pressmeddelande


 2011

2011-12-07

Living Forests Report, Chapter 3: ”Forest & Climate” 

Living Forests Report Chapter 3: Forests & Climate Summary 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-11-30

Fiskguiden

Fiskguiden i fickformat

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-11-22

Palm Oil Buyers' Scorecard 2011: Measuring the Progress of Palm Oil Buyers 

Mer info: Pressmeddelande


2011-11-08

Threatened spaces, disappearing species: The forests and woodlands of the coastal East Africa region 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-11-02

 Baltic Sea Farmer of the Year Award och vinnarna i varje land

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-10-26

Extinction of the Javan Rhinocerous in Vietnam

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-09-30

Living Forests Report – chapter 2

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-09-27

Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor 

Bakgrundsrapport 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-09-22

WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-08-31

Baltic Sea Scorecard 2011 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-08-25

Illegal jakt på stora rovdjur i Sverige 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-08-22

Big cities, big water, big challenges. Water in an urbanizing world 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-07-11

Reform of the Common Fisheries Policy 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-06-16

Enabling the Transition – Climate Innovation Systems for a Low-Carbon Future 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-06-07

Treasure Island: New biodiversity on Madagascar (1999-2010) 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-06-03

Hugga eller skydda? Boreala skogar i klimatperspektiv 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-05-26

Drottningholmsappellen  (5,7 MB)

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-04-29

Living Forests Report – chapter 1

Living Forests Report – chapter 1 – Executive Summary 

Mer info: Pressmeddelande 

 

2011-04-12

European citizens poll – Common Fisheries Policy – The results April 2011 

Mer info: Pressmeddelande 

 

2011-02-14

Sustainable Rattan Design 

Mer info: Pressmeddelande

 

2011-02-03

The Energy Report:100 % Renewable Energy by 2050

The Energy Report:100 % Renewable Energy by 2050 – Media Summary 

Mer info: Pressmeddelande

 

 


 

2010

2010-11-23

Climate Policy Tracker for the European Union
Climate Policy Tracker for the European Union: Executive Summary

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-11-17

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2010

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-10-29

WWFs Fiskguide (sjätte upplagan)

WWFs Fiskguide i fickformat

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-10-27

Amazon Alive!

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-10-13

Living Planet Report 2010 

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-10-06

New Blood: Greater Mekong New Species Discoveries 2009 

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-09-07

River Dolphins & People: Shared Rivers, Shared Future 

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-08-26

Future trends in the Baltic Sea

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-07-02

99 förslag för en levande planet

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-06-22 

Gör om EUs jordbrukspolitik – sluta kasta våra skattepengar i sjön

Mer info: Pressmeddelande

  

2010-06-18

Save the Whale, Save the Southern Ocean

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-04-22

Borneo's New World: Newly Discovered Species in the Heart of Borneo

Mer info: Pressmeddelande

 

2010-03-23

Reinventing the city

Svenska kommuners koldioxidfotavtryck

Mer info: Pressmeddelande 

 

2010-02-11

Tigers on the Brink: Facing up to the Challenge in the Greater Mekong 

Mer info: Pressmeddelande

 

 


 

2009

2009-11-26

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2009

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-11-25

Witnessing Change: Glaciers in the Indian Himalayas

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-11-20

Scorecards on best and worst policies for a green new deal

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-11-18

Mega Stress for Mega Cities

Mega Stress for Mega Cities: Summary

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-11-04

WWF Palmoil Buyers' Scorecard 2009  

Mer info: Pressmeddelande 

 

2009-10-19

Climate Solutions 2: Low-Carbon Re-Industrialisation

Climate Solutions 2: Low-Carbon Re-Industrialisation – Summary

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-10-07

Guld i gröna skogar

Mer info: Pressmeddelande 

 

2009-09-25

Close Encounters – New Species Discoveries 2008 in Greater Mekong

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-09-02

2009 Baltic Sea Scorecard

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-08-14

The Eastern Himalayas – Where Worlds Collide

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-07-13

Silent Invasion – the Spread of Marine Invasive Species via Ships' Ballast Water

Mer info: Pressmeddelande 

 

2009-07-03

G8 Climate Scorecards 2009

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-06-16

Impeding Subsidies – A Study on Misdirected Subsidies in the Baltic Sea Region

Impeding Subsidies – Summary

No more EU-trophication! – WWFs vision för jordbrukspolitiken

Once upon a time European seas – WWFs vision för fiskeripolitiken

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-05-20

The Invisible Threat to the Baltic Sea: Spring Algae Blooms

Mer info: Pressmeddelande 

 

2009-05-14

WWF Fiskguide

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-04-22 

Stubbarnas biologiska betydelse underskattas!

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-02-13 

Keeping the Amazon Forests Standing: A Matter of Values

Mer info: Pressmeddelande

 

2009-01-20

International Governance and Regulation of the Marine Arctic

Mer info: Pressmeddelande

 

Senast uppdaterad 2018-11-05

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se

 

Drottningholmsappellen

 

Drottningholmsappellen (5,7 MB)

 

Drottningholmsappellen är ett upprop som lanserades 26 maj 2011 i samband med WWFs jubiléumsdag "WWF – 40 år i Sverige, 50 år i världen". Syftet med appellen är att den ska undertecknas av företag, kommuner, organisationer och forskare som vill främja lösningar för hållbar utveckling och friska ekosystem. Appellen ligger sedan som grund för de årliga tankesmedjor som WWF kommer att bjuda in till. Målsättningen är att hitta nya samhälls-övergripande lösningar för de utmaningar vi står inför.

 

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!

Living Planet Report

Living Planet Report 2018

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.

Mer om Living Planet report

 

Ladda ner rapporterna här:

Living Planet Report 2018 engelsk fullversion

Living Planet Report 2018 engelsk sammanfattning

Living Planet Report 2018 svensk sammanfattning

Living Planet Report 2018 för unga