Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 jan, 2023|Pressmaterial

Nytt verktyg ska hjälpa näringslivet hantera risker kring biologisk mångfald

I samband med Världsekonomiskt forum lanserar WWF ett riskfilter för biologisk mångfald. Det nya verktyget ska hjälpa företag och finansiella aktörer att identifiera risker och vidta åtgärder kopplade till naturen i sina verksamheter, värdekedjor och innehav.

Biodiversity risk filter

Företag och investerare i alla sektorer är utsatta för risker kopplade till förlusten av biologisk mångfald. Enligt Världsekonomiskt forum är mer än 50% av världens BNP helt eller delvis beroende av fungerande ekosystem. Därför är förlusten av natur i högsta grad en ekonomisk fråga som påverkar näringslivet.  

— De flesta företag och finansiella aktörer vet att de måste hantera frågan kring biologisk mångfald, men få vet hur. Här ger riskfiltret stöd i att kartlägga verksamhetens naturrelaterade affärsrisker. Att förstå sina risker är ett första steg för att hantera dem och kunna sätta relevanta mål för biologisk mångfald, något som nog allt fler företag gör nu med det nya globala ramverket för naturen på plats, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.   

Riskfiltret är kartbaserat och kan fritt användas av företag i alla sektorer och länder. För svenska aktörer lämpar sig riskfiltret i dagsläget framför allt för dem med globala värdekedjor och portföljer. Med hjälp av fler än femtio globala datakällor, från aktörer som WWF, IUCN, Världsbanken och NASA, kan verktyget visa på ett företags eller en finansiell portföljs risker utifrån ett natur- och affärsperspektiv, anpassat efter bransch och geografiska förutsättningar. Riskfiltret för biologisk mångfald utgör en del av ett bredare verktyg tillsammans med WWFs befintliga riskfilter för vatten. 

Verktyget stödjer även företags och finansiella aktörers arbete inom ramen för globala ramverk som Taskforce on Nature-Related Disclosures (TNFD), Science Based Targets for Nature (SBTN) och FNs mål för hållbar utveckling (SDG)*.  

— Det nya riskfiltret är en viktig dörröppnare för att få fler aktörer att bli medvetna om och aktivt minska sin negativa påverkan på naturen. Hittills har det saknats verktyg som stödjer bolag med relevant och vetenskapligt underlag kring risker för biologisk mångfald i värdekedja och innehav, sägerMargareta Renström-Lindhe, sakkunnig biologisk mångfald och näringsliv, på Världsnaturfonden WWF. 

Riskfiltret för biologisk mångfald släpps i en tid där världens ledare nyligen enats om ett globalt avtal för naturen (Kunming-Montreal), och där det finns en växande enighet om att vi behöver stoppa naturförstörelsen och skapa samhällen och ekonomier i harmoni med naturen. 

 

För att använda WWFs riskfilter, besök (här finns även användarguider): https://riskfilter.org/

 

För anmälan till WWF-event om biologisk mångfald och näringslivet:  

Om WWFs riskfilter: 

  • Onlineplattform med WWFs riskfilter för biologisk mångfald och vatten, fritt för näringslivet att använda. Täcker alla sektorer och geografier. Ger analyser utifrån ett företags eller en portföljs specifika förutsättningar. 
  • Med drygt femtio globala datakällor täcks information om arter och ekosystem, skyddade områden och de främsta drivkrafterna till förlusten av biologisk mångfald som avskogning och förorening.  
  • Det nya Kunming-Montreal-avtalet medför sannolikt ökade krav för näringslivet att sätta mål och redovisa naturrelaterade risker och beroenden. Riskfiltret för biologisk mångfald och vatten är förenligt med kommande ramverk som Science Based Targets for Nature (SBTN) och Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).  Verktyget kompletterar SBTNs femstegsprocess genom att öka företagens förståelse för sina geografiska risker relaterade till biologisk mångfald och prioritera åtgärder för att hantera dem. Riskfiltret stödjer även aktörer som vill rapportera naturrelaterade risker och möjligheter enligt TNFDs ramverk. Både SBTNs och TNFDs ramverk släpps under våren 2023.  

För mer information, kontakta: 

  • Margareta Renström-Lindhe, sakkunnig biologisk mångfald och näringsliv på WWF, på 070-755 16 60 eller margareta.renstrom@wwf.se
  • WWFs pressteam på press@wwf.se eller 08-546 57 500 

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 10/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se