Gå till huvudinnehållet
Influence-the-future-Hero-4MARS2021_green

Influence the future

Vår stad 2030

Vill ni jobba med autentiska utmaningar där eleverna är delaktiga i lokala frågor och hållbar stadsutveckling? Hämta inspiration och idéer här!
Materialet består av åtta olika kapitel varav ett presenterar fyra olika undervisningsområden att arbeta med: Biologisk mångfald, Klimat och energi, Konsumtion och avfall samt Mat. Här kan du hitta materialet i sin helhet och nedan finns även de olika kapitlen var för sig.

Hela materialet som pdf

stockholm-2971339

Materialet i korthet

Året är 2030 när du kliver in i staden. Genom medvetet och ambitiöst arbete har den transformerats till att bli en hållbar stad i linje med Parisavtalet och De globala målen.

Den här handledningen ger skolor och kommuner stöd att engagera unga i omställningsarbetet. Här kan du läsa en kort sammanfattning om Influence the future – Vår stad 2030 och hur arbetet går till.

Kapitlet som pdf

read-2203678_1920

Kunskap

För att få i idéer och kunna arbeta fram hållbara lösningar för framtiden, behöver vi förstå vilka problemen och utmaningarna är. Dessutom behöver vi ha insikt i hur dessa hanteras av samhällets olika institutioner. I detta kapitel beskrivs kortfattad utmaningarna och de olika nationella och internationella mål som finns för att hantera dem.

Kapitlet som pdf

team-386673

Motivation

Att få arbeta med autentiska och konkreta frågor och känna att beslutsfattare och andra aktörer lyssnar på ens åsikter och därmed skapa möjligheter att påverka närsamhället verkar starkt motivationshöjande för de allra flesta elever. Detta är en bärande del i lärande för hållbar utveckling (LHU). Fördjupa dina kunskaper om LHU i det här kapitlet.

Kapitlet som pdf

girl-2573111_1920

Möjligheter

I det här kapitlet beskrivs själva arbetsgången och det pedagogiska upplägget i Influence the future – Vår stad 2030

Kapitlet som pdf

Mats-Sandfors_Hilma_Vas_s3a_DSCF9191

Rådslag

Det är på rådslaget eleverna får möjlighet att presentera och diskutera sina framtidsförslag för beslutsfattare, tjänstepersoner och andra samhällsaktörer. Det här är ett av de viktigaste elementen i Influence the future – Vår stad 2030 och i det här kapitlet presenteras konkreta förslag på hur rådslaget kan genomföras och hur arbetet kan fortsätta efter rådslaget.

Kapitlet som pdf

Radslaget-for-Det-goda-livet-2030-25

Stöd och inspiration

Flera kommuner, både i Sverige och utomlands, har arbetat med Influence the future – Vår stad 2030. I det här kapitlet kan du hämta inspiration från andras arbete. Vi på WWF utbildning och vårt ungdomsråd, WWF Sweden Youth, hjälper er gärna. Så dra er inte för att kontakta oss!

Kapitlet som pdf

hand-2811686_1920

Länk- och resursbibliotek

I handledningen hänvisar vi till en rad olika källor som kan hjälpa  er i arbetet. Dessutom har vi tagit fram en del underlag som kan användas i de pedagogiska övningarna. I det här kapitlet har vi samlat alla dessa resurser.

Kapitlet som pdf

Dela gärna:

Senast ändrad 08/03/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se