Foto: Fotograf/WWF -Germund Sellgren

Förskola på hållbar väg

Foto: Germund Sellgren, WWF

 

Att möta barnen – förskolans engagemang kring en hållbar utveckling

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande - så står det i Läroplan för förskolan Lpfö 98. Förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att lägga grunden att delta i byggandet av en hållbar framtid.

 

Här har vi samlat material speciellt anpassade för förskolan som kan vara användbara då en förskola vill arbeta med hållbar utveckling:

 

Förskola på hållbar väg

En handledning som ger bakgrund och handfasta råd hur en förskola kan arbeta med hållbar utveckling.

Ladda ner Förskola på hållbar väg

 

Uppgiftsbanken

Här har vi samlat en mängd konkreta tips på lekar och övningar. De är uppdelade i kategorier som område, ämne, årstid, inne/ute.

Gå till Uppgiftsbanken

 

Earth Hour

Den 24 mars 2018 går världens största klimatmanifestation av stapeln. Många förskolor brukar arbeta med det skräddarsydda utbildningsmaterialet.

Gå till Earth Hour

 


Vid en inventering i Västerbottens län hösten 2009 fann man att förskolorna arbetar med hållbar utveckling inom olika områden, se blommans blad.


 

Senast uppdaterad 2018-06-08

"Börja där du står och trampa
sen upp framtidsstigar!"

Mia Lundqvist, förskolechef i
Vänersborg

På riktigt viktigt

 

En lärarhandledning för personal inom förskolan om lärande för hållbar utveckling utvecklad av Linköpings kommun.

Ladda ner materialet här