Gå till huvudinnehållet

Övergödning i våra vatten

Summering
Undersök näringsinnehållet i olika vattendrag med hjälp av andmatsplantor.
overgodning-i-vara-vatten
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att undersöka mängden näring i olika vatten och att lära sig mer om övergödningen.

En stor del av Sverige ingår i Östersjöns avrinningsområde. Ett av de största miljöproblemen i området är övergödningen. Övergödning börjar med en alltför stor tillförsel av näringsämnena kväve och fosfor. Jordbruket och dåliga reningsverk står för de största utsläppen i vatten.

Det här behövs

 • Ett antal bägare
 • Vatten från olika vattendrag
 • Andmat
 • Linjal
 • Internet

Gör så här

Låt eleverna jämföra olika vattendrags näringsinnehåll genom att undersöka i vilket vatten andmat trivs bäst och fundera på varför. Andmat är en liten växt som flyter på ytan i stillastående vatten, i dammar och pölar. I testet används hela andmatsplantor för att bestämma näringsmängden.

 1. Hämta tillsammans med eleverna vattenprover från flera olika vattensamlingar i närheten, exempelvis från diken eller sjöar och gärna från det vattendrag som tar emot avloppsvattnet från skolan.
 2. Gör en beskrivning av varje plats ni tar ett prov och skriv ner datum för provtagningen. Fyll några bägare med de olika vattenproverna. Fyll två bägare med kranvatten som används som kontrollvatten.
 3. Placera några andmatsplantor i varje bägare. Det sammanlagda antalet utväxta blad ska vara 20 stycken i varje bägare. Låt plantorna växa i ett fönster i två till fem dagar. Undvik stark sol.
 4. Observera plantorna. Har de stora eller små blad? Syns någon förändring i form av färg, exempelvis gula fläckar, eller avsaknad av rottrådar?
 5. Räkna antalet fullt utväxta blad i varje bägare. Räkna ut medelvärdet och jämför. Mät även längden på rötterna.
 6. Reflektera över resultatet och observationerna vid vattendragen. Vad säger resultatet om näringsinnehållet i de olika vattendragen?
 7. Låt eleverna ta reda på:
  – Vad leder tillväxten av andmat till i näringsrika vatten?
  – Vilka konsekvenser får riklig tillgång på näring i vatten för olika organismer, växter och djur?
 8. Diskutera vad eleverna har kommit fram till och belys övergödningens positiva och negativa effekter för olika organismer.

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se