Gå till huvudinnehållet

Cykelkampanj

Summering
Intervjua en målgrupp om cykelvanor. Fundera på hur cykling påverkar miljö och hälsa. Gör en kampanj för cykling.
cykelkampanj
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att lära sig mer om hur cykelvanor påverkar miljön och hälsan.

Det här behövs

 • Papper och penna

 

Några argument för cykling

 • Cykling spar tid och pengar
  En stor andel av bilresorna i tätorter, 70-80 %, är kortare än 3-4 km.
 • Cykling leder till bättre hälsa
  Redan efter en kortare tids cykling förbättras konditionen och på lite längre sikt är det en ren hälsoinvestering.
 • Cykeln är miljövänlig
  Om man cyklar 5 km exempelvis till skolan istället för att ta bilen, förbättras luftkvalitén. Utsläppen av följande hälso- och miljöfarliga ämnen minskar:
  –  kväveoxider som irriterar luftvägarna och försurar mark och vatten
  –  kolväten som är cancerframkallande
  –  koldioxid som bidrar till växthuseffekten
  –  minskade utsläpp av kväveoxider och kolväten bidrar dessutom till att minska bildningen av marknära ozon (irriterar luftvägarna och skadar växtlighet).
 • Cykeln är energisnål
  En bil förbrukar under de första 5 km efter kallstart (vid 0°C) ca 60 procent mer bensin än under normal körning.

Några argument mot cykling

 • Cykling i trafiken är riskfyllt.
  Det finns inte säkra cykelbanor överallt.
 • Cykling fungerar inte för längre sträckor eller för transport av större föremål
 • Alla har inte tillgång till en trafiksäker cykel.
 • Barn under tolv år får inte cykla själva i trafiken.

Gör så här

 1. Ge eleverna i uppgift att göra en undersökning av en bestämd målgrupps cykelvanor, till exempel en klass eller en grupp lärare/personal på skolan.
 2. Låt grupperna diskutera vad de vill ta reda på och formulera frågor. Här är några exempel på frågeställningar som kan vara med:
  – Brukar du cykla till skolan? Varför?
  – Om du inte cyklar hur tar du dig då till skolan?
  – Skulle du kunna tänka dig att cykla istället? Varför?/Varför inte?
  – Vad kan det finnas för skäl för att cykla till skolan?
  – Hur får vi fler att cykla till skolan?
  – Nämn minst två anledningar till att det är bra att cykla i din kommun?
  – Nämn två anledningar som gör det svårt att cykla i din kommun?
 3. Låt grupperna analysera sina resultat.
  – Hur många av de tillfrågade kan tänka sig att cykla i framtiden?
  – Vilka är hindren för att inte cykla?
  – Vad behöver göras för att dessa hinder ska försvinna?
 4. Diskutera tillsammans vilka tankar undersökningen sätter igång hos grupperna? Skulle de vilja göra något aktivt för att förändra situationen? Här är några förslag till bearbetningar och tolkningar av era resultat så att ni kan gå vidare:
  – Låt grupperna göra en lista över de åtgärder som de tror behöver göras för att fler ska börja cykla. Fundera på vilket förslag på er lista som ni tror har störst effekt och vilka som är lättast att åtgärda?
  – Ta genom skolförvaltningen reda på hur andra skolor har arbetat med liknande kampanjer. Kan flera skolor samarbeta och uppmärksamma de behov som finns för att öka tillgängligheten för cyklister?
  – Gör en plan för hur ni själva bäst kan påverka den målgrupp ni undersökt. Exempelvis kan argument som hälsa, ekonomi och säkerhet fungera för en vuxen målgrupp. Yngre kan påverkas genom argument som att det är hippt att cykla av klimatskäl eller för att bryta bilnormen.
 5. Låt eleverna diskutera på vilka sätt de ska nå sin målgrupp och hur argumenten ska framföras.
 6. Prova i verkligheten och starta en cykelkampanj för att påverka både cyklister och politiker!

 

 

 

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se