Foto: Lasse Burell

Goda resultat 2017 - företagssamarbeten

Att företag ska vara en positiv och drivande kraft i kampen för hållbar utveckling är självklart för WWF. Vi arbetar tillsammans med företag primärt inom tre huvudområden: Marknadsförändring för att uppnå hållbar produktion och konsumtion, Vatten samt Klimat.
Här är ett axplock av de mer konkreta saker vi gjort under året.

 

Stora partnerskap

 

Telge Energi: Solceller ger vatten i Moçambique

WWF och Telge Energi har installerat solcellsdrivna vattenpumpar i två byar vid Lake Niassa (Malawisjön) i Moçambique. Nu har två borrhål för vatten tagits i bruk och närmare 1 000 skolbarn och deras familjer ser fram emot att undvika smittorisker från sjön.


IKEA och WWFs samarbete driver på skydd av urskog

Rumäniens urskog är en av Europas största och sista, med en rik biologisk mångfald. Den är ett paradis för till exempel björn, lodjur och varg. IKEA ,som är en av världens största uppköpare av träråvara i detaljhandeln, driver nu på FSC-certifiering och skydd av Rumäniens urskog genom sitt samarbete med WWF.

 

WWF och H&M förbättrar vattenförvaltning i kinesisk industripark

I det högt industrialiserade området Taihu i nedre Yangtze, arbetar WWF Kina med Water stewardship sedan 2015. I etprojekt för textilindustrin testade företaget Weile dyeing Mill, i industriområdet Xixiaxu IP, att investera både i vatten-, klimat- och energiförbättrande åtgärder och fick minskade kostnader på 25 procent efter två år.

 

Projektet har bidragit till förbättrad standard för vatten, både i närbelägna staden Changzhou, och nedströms i Jiangsuprovinsen i nedre Yangtze. Genom att skala upp försöket kan både industrin och miljön vinna på engagemanget. Nu startar Water stewardship engagemang i en ny provins, Sichuan, väster om Taihu-sjön. Med stöd av H&M, beslutsfattare, NGOs och experter, tar nyanslutna Tommy Hilfiger och Target nu chansen att utveckla åtgärder mot vattenrisker för både industrin och det bredare avrinningsområdet av Yangtze.


Fortsatt samarbete med Stromma för att Rädda Östersjön

WWF har samarbetat med Stromma Group sedan 2015 och samarbetet fokuserar på att minska deras egen miljöpåverkan, att informera deras kunder om problemet i Östersjön, på politisk påverkan samtidigt som de lokalt i Sverige stödjer vårt naturvårsdprojekt Rikare Skärgårdslandskap. Stromma som även finns i Finland och Danmark stödjer även vårt internationella Östersjöinitiativ BEP – Baltic Ecoregion Programme som arbetar för att samordna de organisationer och initiativ som finns runt Österjön. Samarbetet har nu förlängts med tre år och kommer sträcka sig fram till 2020. 

 

Aktiefonden Skandia Världsnaturfonden
börjar redovisa sitt bidrag till klimatmålen 

Som en del av en uppdatering av hållbarhetskriterierna och att fonden blivit Svanenmärkt kommer Skandia årligen att presentera en rapport över hur Skandia Världsnaturfonden bidrar till de globala klimatmålen. Detta görs med hjälp av modellen ”Sustainable Energy Investment Metrics”, vilken utvecklats i ett EU-finansierat projekt där WWF medverkat.

De som sparar i Skandia Världsnaturfonden skänker i slutet av varje år två procent av sitt fondkapital som ett bidrag till WWF:s arbete för att bland annat bevara hotade djur och naturområden.
 

Pandasäljare samlade in 4,3 miljoner till orangutangerna

De tusentals barn och ungdomar som är pandasäljare genom Pandaförsäljningen AB samlade ihop fantastiska 4,3 miljoner kronor till 2017 års arbete med att rädda orangutangen. Nära 60 procent av orangutangerna har försvunnit de senaste 60 åren till följd av tjuvjakt och då deras livsmiljö försvinner i snabb takt.

 

Årets pant till WWF via Returpack

Under 2017 skänktes 290 000 kr i pantpengar till WWF via Returpack/Pantamera. Det är campinggäster och skidortsbesökare som pantat till förmån för WWF. Pant har också skänkts via pantautomaterna ”Pantamera Express” som finns på vissa återvinningscentraler och av företag och organisationer. 

 

Alpro och WWF i gemensam kampanj för skogen 

Under hösten hade dryckesföretaget Alpro och WWF en gemensam kampanj för att skydda våra värdefulla skogar. Under september och oktober släppte Alpro en WWF-märkt upplaga av sina sojadrycker.  För varje såld liter donerade Alpro 1 krona till WWF för att stötta WWFs skogsprojekt i Östafrika och Demokratiska Republiken Konggo.

 

Volvo stöttar utveckling av Science Based Targets för transporter

Inom ramen för initiativet Science Based Targets har WWF i samarbete med vetenskapliga partners och relevanta företag nyligen startat ett fördjupningsprojekt för att ta fram förfinade modeller för vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) för tunga transporter. Det är ett område där den modell som hittills funnits hanterat godstransporter på ett enda sätt oavsett transportslag (flyg,sjö, tåg, väg). Arbetet syftar till att ta fram verktyg för att kunna sätta relevanta vetenskapligt baserade klimatmål för de enskilda transportslagen. Projektet förväntas leverera uppdaterade modeller för tunga transporter under året. Från svensk sida deltar Volvo Group aktivt i arbetet.

 

Hållbar Livsmedelskedja

2015 startade ett antal företag i livsmedelsbranschen tillsammans med WWF initiativet Hållbar Livsmedelskedja för att diskutera de stora hållbarhetsutmaningarna och inspirera till hållbara lösningar och ambitiösa mål. Målet är att till år 2030 bidra till en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i den svenska livsmedelskedjan.

Under 2017 har Fazer, Unilever, Pågen och Risenta gått med i initiativet. Arla, Axfood, Coop, ICA Sverige, Lantmännen, Löfbergs, Orkla Foods Sverige, Polarbröd, HK Scan och Tetra Pak är med sedan tidigare. Under året har initiativet kommit överens om hur arbetet för hållbara produkter i en hållbar livsmedelskedja ska drivas framåt. Dessutom genomförs en kartläggning av matsvinn (bröd och kylda produkter).
 

Climate Savers

H&M är ny medlem

H&M har gått med i Climate Savers, WWFs klimatprogram som engagerar företag att minska sin klimatpåverkan. Samtidigt släpper de en ny klimatstrategi, där WWF stöttat företaget att sätta ambitiösa kort- och långsiktiga mål för att ta itu med sin klimatpåverkan längs hela värdekedjan – från leverantörer, till transporter, till butiker och kunder.
 
Climate Savers-samarbetet pågår initialt fram till slutet av 2020 och är del i WWFs och H&Ms bredare partnerskap kring klimat, vatten och strategisk dialog. Som Climate Savers-bolag kommer H&M att fokusera på att minska sin klimatpåverkan genom utsläppsminskningar i hela sin värdekedja, och genom aktiviteter för att påverka modeindustrin och beslutsfattare i en mer hållbar riktning för klimatet.

Med WWFs stöd har H&M satt ett kortsiktigt mål att minska utsläppen i den operativa verksamheten till 2020 och ett långsiktigt mål att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast 2040. Det långsiktiga målet innebär att företaget kommer att minska mer utsläpp av växthusgaser än vad deras värdekedja avger.

För att nå målet att bli klimatpositivt, ska H&M fokusera på energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Företaget ska också ta itu med de utsläpp som inte går att ta bort, genom att stötta insatser som stärker planetens förmåga att återhämta sig och stå emot klimatförändringar och stötta tekniska innovationer som kan absorbera växthusgaser.

 

Företagsutmaningar och rankningar

 

 

Global Cleantech Innovation Index

WWF och Cleantech Group lanserade Global Cleantech Innovation Index 2017 där alla G20-länder plus ytterligare 20 länders (däribland Sverige) styrkor och svagheter, relativt BNP, i att stötta klimatinnovation mäts med hjälp av 15 indikatorer. Nordiska länder låg väldigt bra till i konkurrensen samtidigt som det finns flera förbättringsområden.

 

Ny rankning av hållbar bomull: IKEA och H&M på 10-i-topplistan

IKEA är bäst i klassen globalt när det gäller användning av hållbar bomull. I täten ligger också H&M, Nike och Marks and Spencer. Men många fler måste göra mer. Det visar en rapport från WWF som i samarbete med Solidaridad och Pesticide Action Network granskat hållbarheten i mode- och textilbranschen.

 

Rapporten Sustainable Cotton Ranking 2017 omfattar 75 av de största företagen som använder bomull i sina produkter. Det är dubbelt så många jämfört med förra året. Granskningen har breddats och täcker nu länder som Brasilien, Kina, Indien och Sydafrika.

 

IKEA toppar listan med H&M på femte plats. Ytterligare åtta företag klassar som “på god väg” och får 26-50 poäng av 100 maximalt (Adidas, Nike och Levis). 18 stycken “startar resan” och får mellan 5-25 poäng (bland annat Hugo Boss och Benetton). Återstående 44 får mindre än 5 poäng och underkänt. Bottenplatser har företag som Giorgio Armani, Walmart och Footlocker.

 

Smått och gott

•  Hållbarhetsstandarder ger företags- och miljövinster

En av årets rapporter kom från ett samarbete mellan WWF och ISEAL. Den visade att företag starkt kan bidra till att de globala målen och Agenda 2030 uppnås och samtidigt skapa affärsmöjligheter och fördelar för det egna företaget och leverantörskedjan genom att använda hållbarhetsstandarder. >> Läs mer på wwf.panda.org

 

• WWF, Världsbanken, Asia Development Bank och California Clean Energy Foundation anordnade tillsammans världens första globala acceleratorsträff med fokus på energi- och klimatinnovationer i Shanghai 31 oktober till 3 november.

 

• I juni anslöt sig de två globala företagen L’Oreal och Barry Callebaut till Palm Oil Innovation Group (POIG), det ledande initiativet för hållbart producerad palmolja. Därmed är de med och arbetar för förändring av palmoljesektorn.


• Efter flera års arbete har äntligen Katingan Farmers Rattan Group och WWF lyckats få rottingen producerad i centrala Kalimantan-distriktet FSC-certifierad. Det är första gången en icke-timmerprodukt (NTFP) certifieras i Indonesien.


• Menigo, en av Sveriges största måltidsleverantörer, har skrivit under Sojadialogens åtagande.

 

• Svenska företaget TRINE fick nytt pris av WWF. WWF-USA korade dem till vinnare i sin "Forest Finance Challenge" som pågått under hösten. TRINE har tidigare fått WWFs Climate Solver-utmärkelse.  TRINE investerar i solenergiprojekt i utvecklingsländer. Detta sker genom så kallad crowdinvesting – mikroinvesteringar från många investerare som samtidigt tjänar på avkastningen.
 

 

WWF Vänföretag

Bli WWF Vänföretag

 

Med hjälp av våra Vänföretag har WWF uppnått många goda naturvårdsresultat. Genom Vänföretagens hjälp kan vi fortsätta vårt arbete för miljö och natur i Sverige och i världen. Klicka på bilden om ditt företag vill bidra.

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-01-18