Foto: Martin Harvey / WWF - Canon

Ekologiska fotavtryck – länkar och rapporter

Här presenteras ett urval av länkar och rapporter på temat ekologiska fotavtyck.


Länkar

Mer information om WWFs globala fotavtrycksarbete hittar du på:
www.panda.org/oneplanetliving
www.oneplanetliving.org
www.globalfootprintnetwork.org
www.wwf.org.uk/oneplanet/ophome.asp

www.oneplaneteconomynetwork.org

 

Länkar om REAP (analysverktyg som beräknar miljöbelastningen från Sveriges konsumtion)

faktablad

nyhetsartikel om REAP


Rapporter

WWF rapporterar regelbundet hur mänsklighetens ekologiska fotavtryck utvecklas i skriften Living Planet Report. Europas fotavtryck har uppmärk-sammats i en särskild rapport. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner rapporterna.

 

Living Planet Report 2018

Living Planet Report 2018 

Living Planet Report 2016
Living Planet Report 2014 

Living Planet Report 2012 

Living Planet Report 2010

Living Planet Report 2008 

Living Planet Report 2006 

Living Planet Report 2004 

Living Planet Report 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Living Planet Report 2018 - Svensk sammanfattning

Living Planet Report 2018 sammanfattning på svenska 

Living Planet Report 2016 sammafattning på svenska 

Living Planet Report 2014 sammanfattning på svenska 

Living Planet Report 2010 sammanfattning på svenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Urban solutions for a living planet 2013 

Urban Solutions for a living planet 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Europe 2007  – Gross domestic product and ecological footprint 

 Europe 2005 – Ecological footprint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 An Analysis of Sweden's Carbon Footprint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges koldioxidfotavtryck måste minska 

 

 

 
Svenska kommuners koldioxidfotavtryck 

 

 

 
Reinventing the city 

 

 

 
REAP - Beräkna miljöpåverkan från konsumtionen 

Senast uppdaterad 2018-11-05