Living Planet Report 2018

Living Planet report 2018: Populationerna av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 60 procent på 44 år!

WWFs Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten visar att bestånden av vilda ryggradsdjur som kartlagts i drygt 16 000 populationer har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta om några få år.

 

 

Living Planet Index för hela världen. Basår 1970.

Klicka på bilden för större version

 

Living Planet Index omfattar 16 704 populationer av 4005 olika arter. Bestånden av fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar av de undersökta populationerna har minskat genomsnittligt med 60 procent mellan 1970 – 2014. Forskare på London Zoological Society står för kartläggningen av populationerna.

 

Vilka är de största hoten mot naturen?

I en stor studie 2016 publicerad i tidskriften Nature undersökte forskare de största hoten mot naturen och den biologiska mångfalden. I projektet tittade man på nästan 8700 hotade (eller nära hotade) arter på Internationella naturvårdsunionens IUCN, rödlista..

 

De största hoten är förlust av livsmiljöer och överexploatering. Jakt, överfiske och skogsavverkning hotar tre av fyra rödlistade arter. Enbart jordbrukets utbredning hotar över 60 procent av arterna. Flera av hoten samverkar och påverkar arter under olika delar av livet och på olika platser inom utbredningsområdet.

 

Invasiva arter som sprids via handel och fartygstrafik liksom föroreningar, dammar, bränder och gruvbrytning är andra hot. Klimatförändringar får en allt större roll och har nu en effekt på ekosystem-,art- och genetisk nivå.

 

Hoten mot naturen och drivkrafterna bakom

Klicka på bilden för större version

 

Den globala konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade 1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot.


Forskarnätverket Global Footprint Network lever genomsnittsmänniskan som om vi hade 1,7 jordklot – och svenskarna som om vi hade tillgång till cirka 4 jordklot. Länder med störst fotavtryck är bl a Qatar, Luxemburg, Förenade Arabemiraten, Mongoliet, Kuwait, USA och Kanada samt Danmark. Sverige ligger på 14:e plats

 

Ländernas ekologiska fotavtryck från konsumtion

Klicka på bilden för större version

 

Överbelastningen av ekosystemen leder till allt från avskogning och torka till vattenbrist, förlust av biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt i atmosfären. För att minska fotavtrycket behöver vi ställa om till en fossilfri ekonomi, halvera matsvinnet, kraftigt minska köttkonsumtionen och konsumera mer hållbart. Allt detta går att genomföra, om viljan finns.

 

Film: WWF lanserar Living Planet Report 2018

Senast uppdaterad 2018-11-17

Pressmeddelande om
Living Planet Report 2018

2018-10-30

Idag lanserar WWF Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten. Den visar att bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta om några få år. Trycket på naturresurserna ökar konstant. Den globala konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade 1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot.

Pressmeddelande och pressmaterial

Living Planet Report 2018
- svensk sammanfattning

© naturepl.com  / Anup Shah / WWF

 

Bilder från WWFs presentation av Living Planet Report 2018 i riksdagens andra kammare den 30 oktober.

 

Se TV-sändning Living Planet Report
13:45 – 15:05  Hur mår jorden?
WWFs nya rapport om tillståndet för vår planet presenteras. Den visar att den biologiska mångfalden minskar dramatiskt och att trycket på naturresurserna ökar.
Se WWFs Living Planet sändning här