Vad kan du göra?

Vad kan du göra?

 

Vilken framtidsutveckling bidrar vi till genom vårt finansiella sparande? Hur klimatsmart är din pension? Och vet du hur du genom ditt sparande kan investera i framtidens hållbara och förnybara energi? Dessa saker framgår inte i det orangea kuvertet och sällan heller i kommunikationen från banken, försäkringsbolaget, pensions- eller fondförvaltaren. Det kan också upplevas som svårt och snårigt att själv orientera sig i frågan.

 

Ett första viktigt steg kan vara att börja ställa frågor till sin bank, sitt försäkringsbolag eller sin pensionsförvaltare. Hur ser deras placeringar/kapitalförvaltning ut ur klimat- och miljösynpunkt? Vilka ”produkter” har de för den som vill bidra till en hållbar framtid genom sitt sparande? Företagen/aktörerna inom den finansiella sektorn behöver få känna av att det finns ett växande engagemang och intresse för att vårt sparande ska bli hållbart.

 

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet

Du sparar dina pengar för en bättre framtid. Eller är det för en sämre?

Visste du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Runt 370 miljarder av vårt svenska sparkapital är investerade i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas. Den svenska ägarandelen i storbolags fossila kol-, olje- och gasreserver motsvarar 5047 miljoner ton koldioxid om de skulle släppas ut, vilket är 87 gånger mer än Sveriges årliga utsläpp på 58 miljoner ton.

(Filmen Du Äger är producerad av Världsnaturfonden WWF och Hyper Island-studenterna Ingrid Bergman, Emma-Gun Karlsson, Søren Rosenkrands Danielsen och Viktor Karlstrand. )

 

Schyssta Pensioner

Påverka våra politiker! Minst 36 miljarder av AP-fondernas pengar är idag investerade i fossila bränslen. Via länken Schyssta Pensioner kan du maila de politiker som bestämmer över AP-fondernas framtid och berätta att du vill ha investeringar som är hållbara på riktigt.


Schyssta Pensioner är en kampanj som vill se nya regler för AP-fonderna så att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål.


Börsens betydelse i klimatfrågan

Läs mer på WWFs Earth Hour-hemsida om Börsens betydelse i klimatfrågan och vad du själv kan göra.

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-20

Dags för rena pensioner

Vindkraftverk. Foto: Michel Gunther / WWF

 

Hur kan du göra för att dina pensionspengar inte ska gå till att finansiera fossiltunga bolag? Det är en djungel att välja rätt bland alla fonder och banker. Bidra till utvecklingen av tydliga hållbara alternativ, genom att visa att det finns en efterfrågan. Detta kan du göra genom att fråga din bank hur dina pengar investeras.

”Dags för rena pensioner” på Min vardag

 

Kontakt

Har du frågor om WWFs arbete med hållbar ekonomi?

hallbarekonomi@wwf.se