© WWF-Canada/Frank Parhizgar + Germund Sellgren

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Planetens biologiska mångfald och ekosystemtjänster är grundläggande förutsättningar för vår överlevnad och välfärd. Städer påverkar den biologiska mångfalden direkt via urbaniseringens effekter i landskapet. Indirekt har städers konsumtion av material och energi än större effekter, inte minst i ett globalt perspektiv.

 

Se en film om ekosystemtjänster i städer. (öppnar sustainknow.se)


I den hållbara staden är ekosystemtjänster både i och utanför stadskärnan en nyckeltillgång med en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella. Urban grönska och vatten ger flerfaldigt positiva effekter på biologisk mångfald, klimatreglering och inte minst på folkhälsa och livskvalitet.

Men staden tar inte slut vid stadsgränsen. Dess relationer med omlandet – lokalt, regionalt, globalt – är avgörande komponenter för att tala om en hållbar stadsutveckling.  Genom import och export av material och energi i olika former befinner sig staden i ständigt utbyte. Idag handlar detta inte bara om lokala relationer, utan om ett globalt system av produktion, handel och konsumtion.  Läs WWFs budskap för hållbar stadsutveckling.
 

© Germund Sellgren

Ekosystemtjänster och städer

Naturens mångfald och processer utför myriader av uppgifter som vi människor är beroende av. Begreppet ekosystemtjänster står för alla de produkter, tjänster och värden som tillgodoses från naturen.

 Mer om ekosystemtjänster  

© iulicanul/iStockphotos

Vatten och grönska i staden ger flerfaldiga värden

Urban grönska och vatten bidrar till en god livsmiljö för människor men gynnar också den biologiska mångfalden och ger andra positiva miljöeffekter.

Mer om urbant grönt och blått 


© WWF/Thomas Atterdal

Kungliga Nationalstadsparken

Världsnaturfonden WWF arbetar med att lyfta fram inspirerande och nytänkande exempel inom urban grönska och ekosystemtjänster. 

 Läs om Nationalstadsparken i Stockholm

 

© Will IVY/Ivy Images/WWF-Canada

Urban Solutions for a Living Planet

Urban solutions beskriver över 100 projekt i städer som jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Till Urban Solutions for a living planet 

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett stadsperspektiv?
Välkommen att kontakta oss.

 

Henrik Waldenström WWF Swe

Projektledare
Henrik Waldenström

 

 

Senast uppdaterad 2018-04-09

 

WWFs position

One Planet Cities –

Ledarskap för en levande planet

Här ger WWF rekommendationer till den svenska staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid.

Rapporter

Urban Solutions Handbook

Urban Solutions Handbook 2017

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Besök hemsidan