© Michael Buckley/WWF-Canada + Brent Stirton/Getty Images/WWF-UK + iulicanul/iStockphotos

Tips och länkar

Ta reda på mer genom att besöka andra aktörers hemsidor med koppling till hållbar stadsutveckling. Här presenteras även ett urval av projekt och initiativ som WWF gör i samarbete med partners.


Verktyg och indikatorer

 

REAP verktyget

 

City Biodiversity Index

 

 

Klimatinnovationer och entreprenörskap

 

Climate solver

 

Climate savers


Senast uppdaterad 2017-10-04

 

 

Rapporter

Living Planet Report 2016

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.
Läs mer här

 

Ladda ner rapporterna här:

 LPR 2016 – svensk sammanfattning

 LPR 2016

 LPR 2016 - engelsk sammanfattn


Urban Solutions Handbook

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Visit the homepage 


Skola på hållbar väg

En rapport som beskriver WWFs erfarenheter från ett skolutvecklings-projekt där 10 skolor deltog.