Det dödas en elefant varje kvart. Bli fadder!

En elefant dödas varje kvart

Tjuvjakt på elefanter är olagligt. Men tyvärr är elfenbenshandel otroligt lönsamt, precis som både drog- och människohandel. Därför har handel med elfenben blivit ett av de främsta sätten att försörja kriminella nätverk.

Tjuvjägarna har avancerad utrustning och kan döda omkring hundra elefanter per dygn. Om inget görs riskerar vi att utrota Afrikas vilda elefanter under vår livstid.

Men du kan göra något. Bli fadder!

Tack vare WWF och våra faddrar har politikerna, Interpol, FN och många andra vaknat. Parkvakter får utbildning och modern utrustning. Lagar och straff skärps. Fler elefanter kan skyddas. Men det behövs mer arbete och mer pengar för att stoppa tjuvjakten!


Kampen fortsätter - som WWF-fadder är du med och stödjer detta viktiga arbete. 

 

 

Bli fadder

Ditt stöd gör skillnad!

Varje dag jagas och dödas elefanter och andra hotade djur av tjuvjägare för snabba pengar. I snitt dödas en elefant varje kvart. Med ditt engagemang kan vi göra en livsviktig skillnad.

 

Som WWF-fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda elefanterna och även andra hotade arter samt bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

 

För bara 100 kronor per månad kan du skydda de vilda elefanterna och ge dem en framtid.

 

Bli WWF-fadder och få ett fint fadderpaket

  • En fin elefantmjukis i plysch
  • Medlemstidningen WWF EKO 4 ggr/år, spännande läsning illustrerad med vackert naturfoto.

 

 

WWF arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Genom åren har mer än 10 000 naturvårdsprojekt genomförts i 130 länder runt om i världen. Vår kampanj för att stoppa den illegala djurhandeln startade år 2012 och pågår även under 2013 och delar av 2014. Som fadder är du under denna period med och stödjer detta viktiga arbete.

  

 

Som fadder är du med och kämpar för att:

•  Arbeta för att de länder som jagar illegalt och handlar med djuren i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
 •  Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
 •  Informera och utbilda parkvakter, polis och tull.
 •  Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten samt väcka internationell opinion.
 •  Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

 © Martin Harvey / WWF-Canon
 

Hoten

En tråkig utveckling

Den illegala jakten och handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar har ökat dramatiskt under de senaste fem åren. Idag omsätter den illegala handeln med hotade arter ofattbara 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år. Roten till problemet är oftast pengar. Sorgligt nog är många arter idag värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. Deras kroppsdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden.

Tusentals elefanter dödas varje år på grund av sina värdefulla betar. Efterfrågan på elfenben har gjort att priset på elfenben har fördubblats i vissa länder de senaste tio åren.

För att få stopp på tjuvjakten krävs politiska ställningstaganden och att lagstiftning ändras och efterlevs. WWF arbetar tillsammans med TRAFFIC i länderna där dessa hotade djur finns för att vända den negativa trenden och bevara våra hotade arter. 

 

 

 

Ditt ansvar som turist

Europa och Sverige har ett stort ansvar när det gäller handeln med elfenben. Orsaken till detta är att många européer besöker Thailand under semestern. Thailand är en av de största marknadsplatserna för försäljning av elfenben och européerna tillsammans med amerikaner och kineser köper och tar med sig elfenben hem. Elfenbenet som säljs i Thailand kommer både från inhemska elefanter samt från insmugglat olagligt elfenben. Problemet är bland annat att det insmugglade elfenbenet uppges komma från thailändska elefanter.

När du är på semesterresan, köp inte:

• elfenben
• delar av tiger eller noshörningshorn eller piller med sådana ingredienser
• uppstoppade krokodiler, sköldpaddor, havssköldpaddor eller delar av sådana
• koraller
• orkidéer, kaktusar och palmer
• levande vilda djur


 

Bekännelser från en före detta tjuvjägare

WWF vill stoppa den brutala och illegala jakten och vi arbetar på bred front med detta, bland annat genom att utbilda parkvakter och stoppa handelskedjor för att hindra smuggling av djurdelar mellan olika länder. För att bekämpa tjuvjakten på tigrar arbetar WWF intensivt i tigerns utbredningsområde, bland annat i samarbete med tidigare tjuvskyttar och lokala regeringar. Filmen nedan visare en före detta tjuvjägares historia och bekännelser.


 

Goda resultat


© Martin Harvey / WWF-Canon

Stora segrar i kampen mot den illegala handeln

Efter alarmerande rapporter om att tjuvjakten på elefant, noshörning och tiger skjutit i höjden för att möta efterfrågan på produkter från vilda djur, startade förra året WWF och TRAFFIC tillsammans en global kampanj för att vända den negativa trenden. Tack vare ditt och andra supportrars stöd, har vi lyckats göra skillnad!

Några av årets många framgångar har vi samlat här. Vi har fortfarande mycket hårt arbete framför oss, och nu fortsätter vi kampen för att kunna säkra en framtid för dessa arter.

Tack för att du står tillsammans med oss på frontlinjen!
 

Ökat skydd

- Efter att utländska tjuvskyttar dödat 300 elefanter i en av Kameruns nationalparker, skickade landet en militärstyrka på 600 elitsoldater att vakta sina gränser mot nya utländska tjuvskyttar. Man påbörjade också rekryteringen av 2500 nya parkvakter.

- I Kina har man tagit hjälp av människans bästa vän hunden för att upptäcka olagliga produkter från vilda djur. De nya spårhundarna genomgår ett rigoröst träningsprogram innan de får börjar jobba i tullens tjänst.

- I Nepal har ny teknik gett parkvakterna ögon i skyn, i form av förarlösa spaningsplan, för att bättre kunna upptäcka tjuvskyttar. Med stöd från Google utbildar WWF också parkvakter i Namibia i hur man använder spaningsplanen.

- I Gabon har man skapat en specialutbildad för att undersöka och motverka fall av illegal jakt och handel. Även polisen deltar i detta arbete.

Hårdare straff

- Efter att medborgare gick ut på gatorna för att marschera mot tjuvjakt, lade Kenyas regering fram en ny lag för att skydda djur och natur och som innebar ökade straff för den här typen av brott.

- Vapen och ammunition som används för att döda elefanter har förbjudits i Gabon. Landet förbättrar också sin lagstiftning med bl.a. skärpta straff.
- Medlemmarna i UNODC (FNs organ mot brott och narkotika) deklarerade illegal handel med hotade arter som ett allvarligt brott som bör ha minst 4 år i straffskalan. Världens länder uppmanas att följa det rådet.

- I Japan förlängdes maximistraffet för illegal handel med vilda djur till 5 års fängelse.

Nya ambassadörer

- President Barack Obama meddelade under ett statsbesök i Tanzania den 1 juli 2013 att USA kommer att stödja afrikanska länder som drabbas av brott kopplade till vilda djur. Bland annat kommer stödet innefatta 10 miljoner dollar för att förbättra skyddet av hotade vilda djur.

- Gabons president Ali Bongo brände vapen och elfenben som beslagtagits från tjuvjägare i en eldig uppvisning i nolltolerans mot tjuvjakt. Filippinerna följde efter och krossade 5 ton elfenben.

- I FN rapporterade generalsekreterare Ban Ki Moon till säkerhetsrådet att tjuvjakt och smuggling är ett allvarligt hot mot fred och säkerhet i Afrika.

- Med hjälp från Leonardo DiCaprio och våra hängivna supportrar, lyckades WWF samla namnunderskrifter från 1,6 miljoner personer som alla krävde att Thailand skulle förbjuda försäljning av elfenben.

- Prins Charles och hans son prins William bjöd in regeringar från hela världen att diskutera olika sätt att stoppa den illegala slakten.

- Som ett bevis på att illegal handel med produkter av djur även är ett hot mot ekonomin, lanserade Afrikanska Utvecklingsbankens ordförande Donald Kaberuka tillsammans med WWF Marrakeshdeklarationen - en handlingsplan för samarbete mellan länderna.

Minskad efterfrågan

- Inför 178 regeringar lovade Thailands premiärminister Yingluck Shinawatra att stänga landets elfenbensmarknader för gott.

- I Centralafrika samlades ledare för att tillsammans be de länder i Asien som har en marknad för elfenbenshandel att vidta åtgärder för att stoppa efterfrågan som dödar elefanterna i Afrika. De lovade samtidigt att vidta starkare åtgärder på hemmaplan.

  

 Vad gör WWF?

 
© WWF-Canon / James Morgan

WWFs största satsning någonsin mot illegal djurhandel

Sorgligt nog är många arter idag värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. WWF vill stoppa denna brutala jakt och därför har vi lanserat vår största satsning någonsin för att stoppa den illegala handeln med hotade djur. Djurens kroppsdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden och idag omsätter den illegala handeln med hotade djur ofattbara 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år.

Vår kampanj för att stoppa illegal djurhandel startade år 2012. Som fadder är du med och stödjer vårt viktiga arbete med att:

• Arbeta för att berörda länder i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
• Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
• Informera och utbilda parkvakter, polis och tull.
• Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten

• Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

 

 

Naturvård runt om i världen i över 50 år

WWF, World Wide Fund for Nature, är en helt oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som bildades 1961. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder som är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.

WWF bedriver ett mycket aktivt naturvårdsarbete i fält men också bakom skrivbord, i laboratorier, i maktens korridorer och vid de internationella förhandlingsborden. WWF arbetar idag i närmare 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. Med sina närmare fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF världens största ideella naturvårdsorganisation
Världsnaturfonden arbetar aktivt för att:
- stoppa skövlingen av tropikskogarna
- bevara hotade växt- och djurarter
- minska klimatpåverkan för att bevara naturens rikedomar
- rädda Östersjöns unika miljö

 

WWF i Sverige

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Idag bedriver Världsnaturfonden WWF naturvårdsverksamhet till stor del i egen regi där huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och internationellt. En viktig del av vårt arbete är att få oss människor att använda våra naturresurser på ett uthålligt sätt så att de skall räcka också till kommande generationer.

Allting på jorden hänger ihop och det vi gör på ena sidan jordklotet, får konsekvenser någon annanstans. Därför är det viktigt att jobba lokalt men med ett globalt perspektiv. Det är bara i samarbete med andra vi kan göra riktig nytta. Det är därför vi behöver dig! Tillsammans kan vi bevara naturens rikedomar.

 

 

Ge bort fadderskap

Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

Klicka här för att ge bort ett fadderskap!

 © Martin Harvey / WWF-Canon

 

 

Öka din gåva

Är du redan fadder och vill öka din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva

Varmt tack för ditt stöd!

 


© naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF-Canon

 

JAG VILL BLI WWF-FADDER!

(*) Obligatoriska uppgifter
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Telefon Hemtelefon
Mobiltelefon Mobiltelefon
 Jag vill att WWF behåller mjukdjuret

Betalsätt

Autogiro med blankett (WWF skickar dig en autogiromedgivan via post)
Så här hanterar vi dina uppgifter

 

Ditt stöd gör skillnad! 

Varje dag jagas och dödas elefanter och andra hotade djur av tjuvjägare för snabba pengar. I snitt dödas en elefant varje kvart. Med ditt engagemang kan vi göra en livsviktig skillnad.

För bara 100 kr per månad kan du skydda de vilda elefanterna och ge dem en framtid.

 


Som fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda hotade arter. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

 

Det här går din gåva till under kampanjen:

• Det lokala arbetet med att bekämpa tjuvjakt på elefant, noshörning och tiger.
 • Arbetet i Thailand för att ändra lagstiftningen så att elfenbenshandel förbjuds.
 • TRAFFICs arbete för att kartlägga den illegala handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar.
 • Informera och utbilda tull och polis.