Det dödas en elefant varje kvart. Bli fadder!

Mtoto överlevde

Just nu dödas omkring 100 elefanter varje dygn, för elfenbenets skull. Elefantungar har inga betar och lönar sig inte att skjuta. Men en föräldralös unge svävar i livsfara ändå. Oftast har hela familjen slaktats och den traumatiserade ungen lämnats ensam. Förutom att den diar i flera år är den samspelta elefantflocken livsviktig. Och det vilar många faror överallt – många små elefanter fastnar till exempel i vattenhål och brunnar.

Mtoto hittades bredvid sin döda mamma en kväll i våras. Bara några timmar tidigare hade mamman
skjutits av tjuvjägare. Den enorma kroppen låg kvar i mörkret. Halva huvudet och de stora, värdefulla betarna hade gärningsmännen huggit bort och tagit med sig.

WWF arbetar hårt för att elefanterna ska överleva. Tack vare våra faddrar har vi kunnat tillsätta fler parkvakter och ge dem bra utrustning. Med spårhundar, övervakningsplan och gps kan de jobba mer effektivt. Idag lever Mtoto ett bra liv, men tjuvjakten är fortfarande ett stort hot.

 

Stort tack till alla som stödjer oss, tillsammans gör skillnad!

 

 

Bli fadder

Ditt stöd gör skillnad!

Varje dag jagas och dödas elefanter och andra hotade djur av tjuvjägare för snabba pengar. I snitt dödas en elefant varje kvart. Med ditt engagemang kan vi göra en livsviktig skillnad.

 

Som WWF-fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda elefanterna och även andra hotade arter. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

 

För bara 100 kronor per månad kan du skydda de vilda elefanterna och ge dem en framtid.

 

Bli WWF-fadder och få ett fint fadderpaket

• En fin elefantmjukis i plysch

• Medlemstidningen WWF EKO fyra gånger per år, spännande läsning illustrerad med vackert naturfoto.

• Tillgång till en exklusiv Instagramsida, med möjligheten att följa oss i vårt viktiga arbete i världen och Sverige och såklart en massa härliga bilder.

 

 

Det här går din gåva till

• Det lokala arbetet med att bekämpa tjuvjakt på elefant, noshörning och tiger.
• Arbetet i Thailand för att ändra lagstiftningen så att elfenbenshandel förbjuds.
• TRAFFICs arbete för att kartlägga den illegala handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar.
• Informera och utbilda tull och polis.

 

WWF arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Genom åren har mer än 10000 naturvårdsprojekt genomförts i 130 länder runt om i världen. Vår kampanj för att stoppa tjuvjakten startade år 2012 och pågår fortfarande. Som fadder är du under denna period med och stödjer detta viktiga arbete.

 

Hoten

En tråkig utveckling

Den illegala jakten och handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar har ökat dramatiskt under de senaste fem åren. Idag omsätter den illegala handeln med hotade arter ofattbara 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år. Roten till problemet är oftast pengar. Sorgligt nog är många arter idag värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. Deras kroppsdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden.

Tusentals elefanter dödas varje år på grund av sina värdefulla betar. Efterfrågan på elfenben har gjort att priset på elfenben har fördubblats i vissa länder de senaste tio åren.

För att få stopp på tjuvjakten krävs politiska ställningstaganden och att lagstiftning ändras och efterlevs. WWF arbetar tillsammans med TRAFFIC i länderna där dessa hotade djur finns för att vända den negativa trenden och bevara våra hotade arter. 

 

Goda resultat


© Martin Harvey / WWF-Canon

Stora segrar i kampen mot den illegala handeln

Efter alarmerande rapporter om att tjuvjakten på elefant, noshörning och tiger skjutit i höjden för att möta efterfrågan på produkter från vilda djur, startade förra året WWF och TRAFFIC tillsammans en global kampanj för att vända den negativa trenden. Tack vare ditt och andra supportrars stöd, har vi lyckats göra skillnad!

Några av årets många framgångar har vi samlat här. Vi har fortfarande mycket hårt arbete framför oss, och nu fortsätter vi kampen för att kunna säkra en framtid för dessa arter.
Tack för att du står tillsammans med oss på frontlinjen!
 

Ökat skydd

• Efter att utländska tjuvskyttar dödat 300 elefanter i en av Kameruns nationalparker, skickade landet en militärstyrka på 600 elitsoldater att vakta sina gränser mot nya utländska tjuvskyttar. Man påbörjade också rekryteringen av 2500 nya parkvakter.

• I Kina har man tagit hjälp av människans bästa vän hunden för att upptäcka olagliga produkter från vilda djur. De nya spårhundarna genomgår ett rigoröst träningsprogram innan de får börjar jobba i tullens tjänst.

• I Nepal har ny teknik gett parkvakterna ögon i skyn, i form av förarlösa spaningsplan, för att bättre kunna upptäcka tjuvskyttar. Med stöd från Google utbildar WWF också parkvakter i Namibia i hur man använder spaningsplanen.

• I Gabon har man skapat en specialutbildad för att undersöka och motverka fall av illegal jakt och handel. Även polisen deltar i detta arbete.

 

Hårdare straff

• Efter att medborgare gick ut på gatorna för att marschera mot tjuvjakt, lade Kenyas regering fram en ny lag för att skydda djur och natur och som innebar ökade straff för den här typen av brott.

• Vapen och ammunition som används för att döda elefanter har förbjudits i Gabon. Landet förbättrar också sin lagstiftning med bl.a. skärpta straff.
• Medlemmarna i UNODC (FNs organ mot brott och narkotika) deklarerade illegal handel med hotade arter som ett allvarligt brott som bör ha minst fyra år i straffskalan. Världens länder uppmanas att följa det rådet.

• I Japan förlängdes maximistraffet för illegal handel med vilda djur till fem års fängelse.

 

Nya ambassadörer

• President Barack Obama meddelade under ett statsbesök i Tanzania den 1 juli 2013 att USA kommer att stödja afrikanska länder som drabbas av brott kopplade till vilda djur. Bland annat kommer stödet innefatta 10 miljoner dollar för att förbättra skyddet av hotade vilda djur.

• Gabons president Ali Bongo brände vapen och elfenben som beslagtagits från tjuvjägare i en eldig uppvisning i nolltolerans mot tjuvjakt. Filippinerna följde efter och krossade 5 ton elfenben.

• I FN rapporterade generalsekreterare Ban Ki Moon till säkerhetsrådet att tjuvjakt och smuggling är ett allvarligt hot mot fred och säkerhet i Afrika.

• Med hjälp från Leonardo DiCaprio och våra hängivna supportrar, lyckades WWF samla namnunderskrifter från 1,6 miljoner personer som alla krävde att Thailand skulle förbjuda försäljning av elfenben.

• Prins Charles och hans son prins William bjöd in regeringar från hela världen att diskutera olika sätt att stoppa den illegala slakten.

• Som ett bevis på att illegal handel med produkter av djur även är ett hot mot ekonomin, lanserade Afrikanska Utvecklingsbankens ordförande Donald Kaberuka tillsammans med WWF Marrakeshdeklarationen - en handlingsplan för samarbete mellan länderna.

 

Minskad efterfrågan

• Inför 178 regeringar lovade Thailands premiärminister Yingluck Shinawatra att stänga landets elfenbensmarknader för gott.

• I Centralafrika samlades ledare för att tillsammans be de länder i Asien som har en marknad för elfenbenshandel att vidta åtgärder för att stoppa efterfrågan som dödar elefanterna i Afrika. De lovade samtidigt att vidta starkare åtgärder på hemmaplan.

  

 Vad gör WWF?

 
© WWF-Canon / James Morgan

WWFs största satsning någonsin mot illegal djurhandel

Sorgligt nog är många arter idag värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. WWF vill stoppa denna brutala jakt och därför har vi lanserat vår största satsning någonsin för att stoppa den illegala handeln med hotade djur. Djurens kroppsdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden och idag omsätter den illegala handeln med hotade djur ofattbara 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år.

Vår kampanj för att stoppa illegal djurhandel startade år 2012. Som fadder är du med och stödjer vårt viktiga arbete med att:

• Arbeta för att berörda länder i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
• Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
• Informera och utbilda parkvakter, polis och tull.
• Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten

• Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

Ge bort fadderskap

© Martin Harvey / WWF-Canon

Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

Klicka här för att ge bort ett fadderskap!

Obs! För att du ska få premien/mjukdjuret före jul måste vi ha din autogiroanmälan i retur senast den 12 december.

 

Öka din gåva

Är du redan fadder och vill öka din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva

Varmt tack för ditt stöd! 

 

JAG VILL BLI WWF-FADDER!

(*) Obligatoriska uppgifter
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Land * Land *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Telefon Hemtelefon
Mobiltelefon Mobiltelefon
 Jag vill att WWF behåller mjukdjuret

Betalsätt

Autogiro med blankett (WWF skickar dig en autogiromedgivan via post)
Så här hanterar vi dina uppgifter