(c) WWF / Fritz PÖLKING

Klimatkrisen kräver att vi ställer om till 100 % förnybar energi

2012-12-11 (publicerad i Dala-Demokraten) 

I samband med presentationen av den senaste versionen av World Energy Outlook sa IEA:s chefsekonom Fatih Birol, som var på besök i Sverige, att den nuvarande utsläppstrenden "är i perfekt linje med en temperaturhöjning på sex grader, vilket kommer att få förödande konsekvenser för planeten". Detta i ett sammanhang då vi inte vet om mänskligheten överhuvudtaget kan anpassa sig till att leva med fyra graders global uppvärmning.

 

Om vi inte vänder utsläppstrenden innan år 2017 har vi definitivt tecknat in oss för två graders global temperaturökning. Om alla länder världen över ser till att till fullo utnyttja den energieffektiviseringspotential som finns gör IEA bedömningen att vi har ytterligare fem år till på oss efter år 2017. Budskapet från IEA är skarpt och manar till handling.

Samtidigt växer den förnybara sektorn snabbt och förnybar elproduktion utgjorde mer än 30 procent av nyinstallerad elproduktion globalt under 2011. Det är en snabb ökning från 5 procent år 2005. År 2015 kommer förnybart vara näst största kraftkälla globalt enligt IEA. De länder som slagit in på det förnybara spåret har gjort det inte bara för klimatets skull utan också för att de ser den positiva utveckling som förnybar energi bidrar till när det gäller jobb, innovation, export, energisäkerhet och ekonomisk stabilitet.

 

År 2011 slog investeringar i förnybar energi nytt rekord och uppnådde hela 257 miljarder dollar, det kan jämföras med de globala investeringarna i ny kärnkraft på 16 miljarder dollar. Marknaden för ny kärnkraft förväntas minska till 5 miljarder dollar per år under de närmaste fyra åren. 70 200 MW sol och vindenergi installerades globalt och dessa produktionsanläggningar förväntas leverera förnybar el motsvarande produktionen från 18 konventionella fossila kraftverk. I EU var 70 procent av all ny produktionskapacitet som installerades 2011 förnybar. Detta visar att det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar energi innan 2050.

Det är nu dags att svenska politiker inser att satsningar på förnybar energi och energieffektiviseringar inte enbart kan hjälpa oss att komma tillrätta med koldioxidutsläppen utan också är av avgörande betydelse för Sveriges framtida utveckling.

Vi står redo att bidra till omställningen av ett nytt hållbart energisystem och vi förväntar oss att den underlagsrapport till regeringens färdplan för ett utsläppsfritt Sverige år 2050 som Naturvårdsverket presenterar i december innehåller skarpa energieffektiviseringsåtgärder och en om-ställning till ett helt förnybart energisystem. Att an-ta en 100 procent förnybar energivision skulle också ge energimarknaden och investerare den långsiktighet som efterfrågas. Eftersom Sverige redan i år uppnått målsättningen om 49 procent förnybar energi till år 2020, finns det stora möjligheter för Sverige att höja ambitionerna och sätta högre mål till år 2020 och 2030. Höjer vi inte ribban riskerar vi att äventyra en utveckling som redan i dag skapat 37 000 arbetstillfällen och år 2020 kan innebära 100 000 arbetstillfällen.

Nu är det upp till regeringen att sluta skylla ifrån sig och våga satsa. En ny generation entreprenörer står redo att hjälpa till.


 

Hans Nilsson,
EnergiEffektiviseringsFöretagen


Birgitta Govén,
Energirådgivarna


Johan Ehrenberg,
Egen El


Pontus Löfstrand,
EWT Nordics


Annica Jacobsson,
Greenpeace


Svante Axelsson,
Naturskyddföreningen


Linda Burenius Magnusson,
O2 Vindel


John Andersson,
Ocean Energy Centre


Lars Andrén,
Svensk Solenergi

Lars Rosén,
Svensk Vattenkraftförening


Fredrik Lindahl,
Svensk Vindkraftsförening


HåkanWirtén,
Världsnaturfonden WWF

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-02-22

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se