Rio-mötet avslutat: Mest tunna löften men vissa ljusglimtar

2012-06-24

FN-konferensen om hållbar utveckling som just avslutats i Rio de Janeiro i Brasilien gav tyvärr inte det resultat som världen behöver. Haven, ekosystemen och klimatet fick inte det stöd som de är i desperat behov av, säger WWF.

 
Slutdokumentet som antogs under midsommarhelgen blev en tandlös kompromiss med väldigt lite konkret innehåll. Visionerna och målen saknar tidsramar och finansiering.

– Vi hade hoppats att världens ledare skulle ta viktiga beslut för framtiden, men nu enade de sig om ett dokument som inte förbinder sig till någonting förutom nya förhandlingsprocesser i FN, säger Lasse Gustavsson, naturvårdschef på WWF International som var på plats i Rio.

Nu blir det ännu viktigare med initiativ från städer, länder, små och stora företag och det civila samhällets organisationer.

Trots lamheten på mötet skedde vissa ljusglimtar som inger hopp.

Maldiverna har beslutat att skapa världens största marina reservat som kommer att omfatta 1 200 öar år 2017.

Moçambique: President Armando Guebuza lanserar Moçambiques färdplan till en grön ekonomi.

Storbritannien: Den brittiska regeringen meddelade att Storbritannien kommer att bli det första landet i världen som tvingar stora företag att mäta sina koldioxidutsläpp. Systemet kommer att innebära att mer än 1 000 företag mäter sina utsläpp av växthusgaser.

Indonesiens president gjorde åtaganden för att uppnå en "hållbar framtid" med gröna styrinstrument.

Åtta av världens största utvecklingsbanker lovade att göra en storsatsning på hundratals miljarder dollar på en övergång från vägbyggen till kollektivtrafik som bussar, tåg och cykelbanor.

WWF efterlyser nya mål som ersätter millenniemålen och omfattar mat, vatten, energi och hav.

Att värdera naturrikedomar: Världen behöver fortfarande indikatorer för att mäta kvaliteten på miljön, naturen, biologisk mångfald och ekosystemen vid sidan av nationalräkenskaperna.

Ta bort skadliga subventioner: Årlig rapportering och översyn av skadliga subventioner så att de kan försvinna 2020.

Havens framtid och förvaltning: Vissa framsteg har gjorts i Rio i denna fråga, men vi behöver bättre förvaltning av världshaven. Det innebär också åtgärder för havsområden utanför ländernas ekonomiska zoner.

Ett starkare FN: Miljöprogrammet UNEP bör få en starkare ställning med egen finansiering och eget mandat.

 


För frågor, kontakta:
Lasse Gustavsson, naturvårdschef på WWF International (kontaktas via Marie von Zeipel)
Lovisa Hagberg, policyrådgivare WWF i Sverige, 070-584 15 81
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Senast uppdaterad 2012-06-24