EUs fiskeministrar kan rädda hotade djuphavsarter

2012-11-28

Idag träffas EUs jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel för att bland annat besluta om EUs fiske på djuphavsarter för 2013 och 2014. EU kommissionen föreslår minskade kvoter. WWF uppmanar fiskeministrarna att gå längre och stoppa fisket på de extremt sårbara djuphavsarterna som saknar data.

– Det är djupt beklagligt att vi fortfarande har extremt hotade djuphavsfiskar på marknaden. De är alla på rött ljus i WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur. Vårt mål är naturligvis att alla fiskar ska vara på grönt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Nära 40 procent av det globala fisket sker på djuphavslevande arter. Enligt Internationella havsforskningrådet (ICES) fiskas de flesta arterna utanför säkra biologiska gränser. WWF är djupt oroad över att beslut om fångster tas trots att man vet för lite om hur bestånden mår.

Samtidigt avslöjar en aktuell studie att den europeiska fiskeflottan i genomsnitt fångar 3,5 gånger mer djuphavsfisk än vad kvoterna medger – i vissa fall mellan tio och 28 gånger mer.

– Läget är kritiskt för många arter och WWF uppmanar fiskeminister Eskil Erlandsson och EUs övriga fiskeministrar att följa försiktighetsprincipen. Inget fiske ska bedrivas på arter som saknar vetenskapliga data och beståndsuppskattningar., säger Jenny Fors, fiskepolicyansvarig på WWF.

I övriga fall bör ministrarna följa forskarnas rekommendationer. Det nuvarande förbudet mot fiske på djuphavshajar måste finnas kvar då de enligt Internationella havsforskningsrådet ICES är i kritiskt tillstånd.

 

Bakrund /Fakta

Studien om djuphavsarter “Sustainability of deep-sea fish species under the European Union Common Fisheries Policy”: http://www.bloomassociation.org/download/Sustainability_of_deep-sea.pdf

I svenska butiker finns djuphavsarter som bland annat lubb, kungsfisk/uer, hälleflundra och atlantisk soldatfisk.

Djuphavsarter lever på 400 meters djup. De är särskilt känsliga eftersom de växer långsamt, blir sent könsmogna och inte förökar sig varje år – det kan ta 30 till 60 år för en fiskart att återhämta sig från överfiske.

Djuphavsfiske hotar även andra sårbara arter och viktiga livsmiljöer, bland annat genom bottentrålning som kan förstöra bottnar och korallrev. Ögonkorallen, Lophelia pertusa, lever i våra nordiska vatten på stora djup och har tagit stor skada av fiske efter bottenlevande arter som liten hälleflundra och djuphavskungsfisk.

När korallreven en gång förstörts av trålning kan det ta flera tusen år innan de är återställda. Ögonkorallen växer endast cirka 6 mm om året och utanför norska kusten har man hittat rev som är över 9 000 år gamla. WWF uppmanar konsumenterna att inte köpa djuphavsfiskar.

 

För frågor:

Jenny Fors, policyansvarig för fiskefrågor WWF 070-513 77 64
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

 

Senast uppdaterad 2013-10-18