Tjäder. Foto: Wild Wonders of Europe

 

 

WWF ger miljoner till naturvårdsprojekt i landet

2013-11-27
För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden och minska de ekologiska fotavtrycken krävs ännu mer insatser för naturvården. Kanske behövs det nya grepp och tankar för att sätta fart på en hållbar förvaltning av naturresurser och våra ekosystem? Nu får nio nytänkande naturvårdsprojekt runt om i landet dela på 1,8 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF.


Flera av de utvalda projekten ligger i framkant när det gäller praktisk naturvård och främjandet av biologisk mångfald. Projekten har även potential att skalas upp och tillämpas av andra aktörer.


Nio projekt får stöd som löper under 1-2 år – bland annat ska Fair Trade Center kartlägga AP-fondernas investeringar i bolag som verkar i områden med hög biodiversitet.


– Vi måste jobba med naturvård från olika vinklar. Det är allt för vanligt med investeringar som ger stora negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och ett ökat fotavtryck. Att ta fram tydliga riktlinjer för att undvika det är ett nödvändigt steg i naturvårdsarbetet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.


WWF ger även stöd till framtagning av en mall för restaurering av fäbodar och dess miljöer som ofta hyser hög biologisk mångfald och höga kulturvärden, men som idag växer igen och förfaller.


Ett samarbetsprojekt mellan myndigheter och exploatörer i Västmanland – för att uppmuntra och öka förståelsen av vikten att planera naturvård och markanvändning utifrån ett landskapsperspektiv – får också stöd. Dessutom ges bidrag till ett projekt som vill skapa debatt och ett nätverk kring naturens rättigheter. Projektet ska bland annat undersöka hur naturens rättigheter konkret skulle kunna appliceras i samhälleliga och juridiska processer.


– Dagens miljölagstiftning är inte fullt tillräcklig för att skydda ekosystem. Många gånger behöver ingen stå till svars för att livsmiljöer försvinner eller förstörs. Därför är det mycket spännande att lyfta frågan kring naturens rättigheter och förhoppningsvis skapa ett bredare engagemang i dessa frågor säger Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare på WWF.


Fakta: WWFs projekt för nyskapande naturvård vill bidra till nytänkande – allt från tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning till kunskapsuppbyggnad och fältprojekt. Tanken är att projekt och idéer ska testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala. Den första utlysningen av projekt skedde 2010. Medlen kommer från WWFs Innovativ naturvård samt de anknutna stiftelserna Skogsfonden STORA-WWF, Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne samt Florafonden.


Läs mer på: www.wwf.se/innovativnaturvard


För mer information, kontakta:

Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare WWF, 08- 6247426
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

 

Senast uppdaterad 2014-04-23

WWF-stöd till naturvårdsprojekt i Sverige 2013:

Fair Trade Center 245 00 kr. Investeringsbesluts påverkan på biologisk mångfald. Stöd från Innovativ naturvård.


Nätverket Lodyn 200 000 kr. Naturens rättigheter och ecoside. Stöd från Innovativ naturvård.


Svenska Ekoturismföreningen 160 000 kr. Wild Vision 2020  - svensk strategi för naturupplevelser. Stöd från Innovativ naturvård.


Norrtälje Naturvårdsstiftelse 225 000 kr. Värdefull odlingsbygd. Stöd från Florafonden.


Artdatabanken 225 000 kr. Riskanalys kärlväxter. Stöd från Florafonden.


Sveriges Lantbruksuniversitet 250 000 kr. Russet som naturvårdare. Stöd från Väktarfonden Nils Dahlbecks minne.

 

Spiks Naturvård i Leksand AB 200 000 kr. Rädda våra fäbodar och dess biologiska mångfald. Stöd från Väktarfonden Nils Dahlbecks minne.


Sveriges Lantbruksuniversitet 200 000 kr. Optimera naturvården med hjälp av feromonfällor för lokalisering av rödlistade arter. Stöd från Skogsfonden Stora-WWF.


Länsstyrelsen Västmanland, Mälarenergi AB och Skogsmästarskolan Skinnskatteberg 150 000 kr. Partnerskap för hållbara vattenlandskap i skogen.

Pressbilder

Björn. Foto: Leif Ragnarsson
WWFs stöd till Innovativ Naturvård delas ut för att främja den biologiska mångfalden. Här en björn, foto: Leif Ragnarsson.
Ladda ner bilden högupplöst

Se fler av WWFs pressbilder