Wild Wonders of Europe  Widstrand WWF

Skog i världen

Hela 90 procent av livet på land ryms i våra skogar. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Hoten mot skogarna kommer från många håll. Skog huggs ner för ved att elda med,  för mer odlingsbar mark eller för bebyggelse. Skogsbolagen är ständigt på jakt efter värdefulla timmerstockar.

  

Senast uppdaterad 2016-04-28

 

Ny bok: Björk

 

Björk: svart på vitt om myllrande mångfald är en uppföljare till böckerna Sälg: livets viktigaste frukost och Asp: darrar min asp, myllrar min värld.  Triologin är författad av Bengt Ehnström och illustrerad av Martin Holmer och är ett samarbete mellan WWF, Naturskyddsföreningen och Centrum för biologisk mångfald.

Den biologiska mångfalden i Sverige och runt om på jorden minskar stadigt på grund av människans framfart genom bland annat rationellt skogsbruk, fiske och jordbruk. Den vackert illustrerade boken omfamnas av en text som endast en djupt initierad, med lång erfarenhet, kan skriva. Mycket är här för första gången beskrivet i populär form, som annars ligger dolt i svårlästa vetenskapliga publikationer.

 
Visste du att 345 olika skalbaggsarter lever enbart på döda björkar?

Så kan du hjälpa till

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson