Wild Wonders of Europe  Widstrand WWF

Skog i världen

Hela 90 procent av livet på land ryms i våra skogar. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Hoten mot skogarna kommer från många håll. Skog huggs ner för ved att elda med,  för mer odlingsbar mark eller för bebyggelse. Skogsbolagen är ständigt på jakt efter värdefulla timmerstockar.

  

Senast uppdaterad 2014-12-22

 

 Bok om asp

 

Aspar fungerar som biologiska knutpunkter för andra organismer. Om detta vanliga, fantastiska träd har Bengt Ehnström skrivit en bok, illustrerad av Martin Holmer: ”Asp: darrar min asp, myllrar min värld”.
Mer om boken

 

Så kan du hjälpa till

Kontakt

Svensk skog:

Linda Berglund

 

Tropikskog:

Olle Forshed

 

Övriga skogsfrågor:

Per Larsson