© WWF-Canon/Andy Rouse

Bergsgorillan  är hotad

Bergsgorilla Andy Rouse

Bergsgorillornas skogar

Bergsgorillan är en av människans närmaste släktingar och den största levande människoapan. Den lever i ett litet område med lummiga skogar i länderna Rwanda, Demokratiska republiken(DR) Kongo och Uganda. Gorillan symboliseras ofta som farlig i filmer och böcker, men i verkligheten är gorillan inte alls en grym varelse, den är ett försiktigt och tillbakadraget djur. Gorillan lever ett fredligt familjeliv i skogen och undviker helst varje konflikt med människor.

 

Lever med familjen

Gorillorna lever i familjegrupper som håller ihop under många år, gruppen består av cirka 10 individer och varje grupp har ett område som är mellan 5-30 km² stort. Flera gruppers utbredningsområde kan överlappa varandra. Eftersom de till största delen är fredliga djur försvarar de inte sina områden. De försöker istället att undvika varandra. Varje grupp består av en vuxen hane och ett antal honor och deras ungar. Hanen har en silverfärgad rygg, därav smeknamnet silverrygg.

Bergsgorillor är stora och kraftiga djur. En "silverrygg" kan väga 180 kilo och bli 180 cm lång. Honorna är mindre, de blir bara omkring 150 cm långa och kan väga upp till 90 kilo. Bergsgorillorna är vegetarianer och äter bara växter. De behöver gott om tid för att äta och smälta maten, så de förflyttar sig bara någon kilometer på en dag och de vilar ofta. Ungen lämnar mamman vid tre års ålder.

 

Honorna får sina första ungar i tioårsåldern och hon föder dem under alla årstider. Hanarna blir könsmogna lite senare. En nyfödd gorilla väger omkring två kilo, den kryper när den är nio veckor och går på två ben först när den är mellan tio och tolv månader. Ungen lämnar sin mamma när den är bortåt tre år gammal.

 

Tjuvjägare fortfarande ett problem

Stammen på cirka 880 djur, förlorar årligen några individer pga illegal jakt eller fångst. Men den senaste räkningen 2011 visar på en glädjande ökning av antalet bergsgorillor. Trots att all handel med gorillor är olaglig kan turister fortfarande köpa gorilladelar som gjorts om till smycken och andra souvenirer.

 

Ett annat hot är den kommersiella handeln med "bush-meat" eller apkött. I takt med att skogsbolagen bryter vägar in i regnskogen blir aporna (låglandsgorillor, schimpanser, bergsgorillor m.fl.) lätta byten för en oetisk och grym jakt. Det som förr tog tjuvjägarna flera veckor sker nu på några dagar eller timmar. Skogsbolagen fraktar byten i utbyte mot kött eller pengar. Stora djur som bergsgorillor slaktas ofta på plats, det är vanligt att man röker köttet som man sedan säljer i städerna. Det händer också att gorillor faller offer i fällor och snaror menade för andra djur i skogen, t ex antiloper. Det finns inga siffror på hur många gorillor som dödas årligen pga sitt kött.

WWF och IGCP, International Gorilla Conservation Programme, arbetar för att säkra bergsgorillornas framtid med stöd till nationalparksmyndigheterna i  DR Kongo, Rwanda och Uganda. Bergsgorillorna är idag en mycket hotad art som bara finns i två områden; Virungabergen som delas av Rwanda, Uganda och DR Kongo samt i Bwindiparken i Uganda.

Projektet omfattar forskning för att trygga artens överlevnad, turistplanering och samarbete med kringboende lokalbefolkning för att trygga gorillornas livsmiljö. Trots flera års oroligheter och bakslag har stora framgångar nåtts när det gäller att skydda bergsgorillorna. Förutom detta trenationsprojekt finns ett separat projekt i Bwindi i Uganda, där man arbetar med områdesskydd och studier av den unika skogsmiljön.


 

Skygga djur

Den största orsaken till att gorillastammen minskar är att de förlorar mer och mer av sina skogar. När fler och fler människor behöver utrymme huggs regnskogen ner. I Rwanda ökar befolkningen mycket snabbt. Folk behöver träd och bambu för att bygga sina bostäder. De behöver också mark för att få betesmarker och mark att odla på. Gorillorna är mycket skygga och blir lätt störda och eftersom allt fler människor med boskap kommer högre upp i bergen minskar också utrymmet där gorillorna kan vandra och skaffa sig föda. Utan skyddade områden så som nationalparker skulle bergsgorillorna inte finnas kvar.


 I Virungabergen finns nu totalt 480 bergsgorillor i 36 grupper tillsammans med 14 ensamma hanar – silverryggar. Det är en ökning med 100 individer sedan den senaste räkningen 2003 då antalet uppskattades till 380 djur. Underarten bergsgorilla är fortfarande akut hotad.

I Virungabergen finns tre sammanhängande nationalparker som spänner över gränsen mellan tre länder: Parc National des Virunga i DR Kongo, Volcanoes National Park i Rwanda och Mgahinga Gorilla National Park i Uganda. För övrigt finns bergsgorillor endast på en annan plats i världen, i Bwindi Nationalpark i Uganda.

Med de 400 bergsgorillor som inventerades 2011 i Bwindiparken i Uganda, består det kända antalet bergsgorillor i världen nu av 880 individer.

Senast uppdaterad 2017-12-04
 

Vad gör WWF

WWF jobbar hårt för att rädda Afrikas bergsgorillor. En viktig del är stöd till nationalparks-myndigheterna i alla tre utbredningsländerna. Stora delar av stödet går till nationalparks-vakter som kan skydda bergsgorillor och övrig natur.

Mer fakta:

Gorilla i Afrika

 

IGCP
WWF samarbetar sedan mer än 20 år med IGCP, International Gorilla Conservation Programme (Det internationella bergsgorillaprojektet). IGCP jobbar med såväl forskning på djurens beteende — mer kunskap är mycket viktigt för att trygga artens överlevnad — som turist-planering och samarbete med kringboende lokalbefolkning för att trygga gorillornas livsmiljö. Trots flera års oroligheter och bakslag har projektet varit framgångsrikt när det gäller att skydda bergs-gorillorna. Senare under-sökningar visar att antalet bergsgorillor har ökat med 17 procent sedan 1989.


Förutom detta trenationsprojekt finns ett separat projekt i Bwindi Nationalpark i Uganda, där man arbetar med skydd och studier av den unika skogsmiljö som parken har. Det är av yttersta vikt att detta projekt går bra, för i Bwindi finns det enda område där bergsgorillan har möjlighet att öka signifikant i antal.

 

Bli Djungelfadder


Foto: © Steve Morello WWF

Hoten mot Afrikas bergsgorillor och regnskogar är överhängande. Aldrig tidigare har du haft möjlighet att så nära följa de utrotningshotade bergsgorillorna som nu.
Bli Djungelfadder och bidra till WWFs tropikskogsverksamhet!

Läs mer!

24 bergsgorillaungar fick namn under det årliga dopet i Rwanda

Kwita Izina är en fin lokal tradition där människor träffas för att välkomna en nyfödd i släkten.

 

Denna tradition har naturvården plockat upp och gjort till en riktig folkfest när nya gorillaungar döps. Det kommer tiotusentals besökare till eventet.


Ceremonin hölls i Volcanoes Nationalpark i Rwanda, där den hållits sedan 2005. De ungar som fick nya namn nu i september 2015 är den nya generationen av de 880 bergsgorillor som fanns i världen vid den senaste räkningen. Ungarna var inte med under ceremonin utan fick vara ifred i de dimhöljda bergen.

 

I år 2015 fick WWFs afrikaexpert Allan Carlson(bilden) äran att välja namn åt en av de 24 små ungarna under ceremonin, ”Kwita Izina”! Allan valde namnet Ikifuzo, som betyder ”önskan”. Det symboliserar Allans önskan om en ljus framtid för bergsgorillorna, deras skogar och människorna som är deras grannar.