Earth Hour 2018. 24 mars 2018.

Tema: BILEN

WWFs klimatutmaning: Halvera resandet med fossila bränslen – men res klimatsmart och rör på dig dubbelt så mycket, till exempel med cykel.

 

Våra bilturer och flygresor ger stora klimatutsläpp

Våra inrikes transporter och resor står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser – cirka 18 av totalt 54 miljoner ton utsläpp år 2015. Personbilarna bidrar mest och släpper ut 11 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala nationella klimatutsläpp.

 

Hela 80 procent av bilresorna i tätort är kortare än 3–4 kilometer, där det finns betydligt mer energieffektiva alternativ än bilen. För att minska vår klimatpåverkan måste vi åka mindre med bil, men också gå över till fordon som drivs med el och hållbara förnybara drivmedel. Tekniken finns redan här och den utvecklas hela tiden.

 

El bättre än bensin och diesel

El som produceras i Norden har betydligt mindre klimatpåverkan än bensin och diesel, men är ännu inte helt klimatneutral. Politiker, företag, men också privatpersoner behöver ta rätt beslut mot en 100 procent förnybar nordisk elmix. Samtidigt måste vi alla satsa på elfordon. Då finns goda förutsättningar att inom en tioårsperiod komma ner till mycket låga utsläpp från personbilarna. Men elen är ännu inte är helt förnybar och tillverkningen av bilar, inte minst elbilar, är mycket resurskrävande och ger stora klimatutsläpp. Därför är det viktigt att för varje resa välja det alternativ som ger minst utsläpp, snarare än att lita på att elbilen är ”fossilfri”. 

 

Välj tåg iställer för flyg

Flyget står för en betydande del av utsläppen från privat resande. Utsläpp från svenskarnas flygresor ökar och uppskattas idag till cirka 1 ton per person och år, vilket är nästan lika mycket som utsläppen från personbilarna. För att vända trenden behöver vi flyga mindre och välja andra färdsätt när det är möjligt.

 

En flygresa mellan Stockholm och Göteborg har 20 000 gånger större klimatpåverkan än motsvarande tågresa. Som privatpersoner behöver vi bättre tågförbindelser för att kunna motivera oss till klimatsmarta transportval. Att åka tåg Stockholm–Amsterdam skulle ta fem timmar idag om det fanns motsvarande snabbtågsförbindelser som Shanghai–Peking. I dag tar resan minst 15 timmar.


Även svenskarnas långväga semesterresor orsakar stora utsläpp. Vi behöver skapa andra attraktiva semestervanor, som inte ger så stor klimatpåverkan.

Så kan du resa mer klimatsmart

 • Ställ bilen varannan gång i ett år.
  Ungefär hälften av våra bilresor är kortare än fem kilometer. Åk kollektivt, cykla eller gå varannan gång, så minskar du utsläppen markant.
 • Upptäck Semestersverige istället för att resa utomlands.
  Svenskarna gör i snitt nästan tre utrikesflygresor per person och år. En lång flygresa till exempelvis Sydostasien tur och retur släpper ut ungefär 4,4 ton CO2e per person.
 • Ta tåget istället för att flyga.
  Svenskarna gör i snitt nästan en inrikesflygresa per person och år, trots att det i många fall går ungefär lika snabbt med tåg.

 

Politiker: minska transporternas klimatpåverkan snabbt!

Ansvariga politiker – gör det lättare för Sveriges befolkning att resa klimatsmart och med bra kollektivtrafik. Vi vill ha resurs- och energisnåla transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen.

Runt 70 procent av de globala koldioxidutsläppen genereras idag i städer, och andelen väntas öka ännu mer i takt med att allt fler flyttar till städer. I städerna är också andra problem kopplade till vägburna tranporter är tydligast: trängsel, avgaser, buller och dålig luftkvalitet.

Samtidigt finns just i städerna goda möjligheter att vara först med att gå över till fossilfria transporter. Exempelvis genom att fordon och transportsystem elektrifieras och energieffektiviseras, att man satsar på fotgängare och cykelpendling, och att kollektivtrafiken byggs ut. Potentialen för en bättre miljö, för både naturen och människor, är stor om vi lyckas ställa om transporterna i och mellan städerna. 

 

Hög tid för klimatsmart samhälls- och transportplanering!

Bilismen har länge stått i centrum i samhällsplaneringen i Sverige, vilket gjort att många idag är beroende av bil. Samhällsplaneringen måste göras om och för dem som är beroende av bil på grund av arbetets placering finns elbilar och bilar som körs på biodrivmedel.

Bränslekostnaden för en elbil är 1,50–2 kronor per mil, att jämföra med 6,50–15 kronor per mil för en diesel- eller bensinbil. Nu krävs tydliga politiska incitament och utbyggd infrastruktur så att elbilar och biogas på allvar kan slå igenom i Sverige även på landsbygden, och så att bilar som drivs av fossil diesel och bensin på allvar fasas ut. Trenden går dock åt fel håll. År 2016 såldes fler bilar än någonsin i Sverige varav bara 3 procent var så kallade supermiljöbilar med låga utsläppsnivåer.

 

Nu lägger vi in högsta växeln mot klimatsmarta transporter!

Sveriges gör inte tillräckligt för att minska utsläpp från transporter. Det som görs räcker inte till för att nå de klimatmål som riksdag och regering har enats om. Det konstaterar Trafikverket. Trenden går dock i rätt riktning med 15 procents lägre utsläpp från alla Sveriges inrikestransporter 2015 jämfört med år 2007, men det går inte tillräckligt snabbt.

Sverige behöver planera, styra och investera för ett mer transportsnålt samhälle.

 • Det måste bli dyrare och svårare att välja resurs- och energikrävande sätt att resa och transportera gods.
 • Vi behöver minska utsläppen från det privata bilåkandet, flytta godstrafik från lastbilar till tåg, samt bygga ut och modernisera järnvägsnätet.
 • Modernare, snabbare och bekvämare tåg kan bidra till att minska resandet med flyg.
 • Vi måste dessutom vi satsa på att få tunga vägtransporter, sjöfart och flyg att ställa om till hållbara förnybara bränslen.
 • När vi väl flyger är det viktigt att klimatkompensera eller donera till utveckling av mer klimatsmarta flygresor.

 

Dags att lagstifta om styrmedel! 

WWF vill att Sveriges politiker lagstiftar om långsiktiga styrmedel och kraftfulla åtgärder i transportsektorn. Dessa åtgärder ska steg för steg ställa om Sverige till ett transportsnålt samhälle.

 

Fokus bör vara på energieffektivitet i de transporter som trots allt måste göras.

 

Senast 2030 bör alla kvarvarande transporter gå på el och hållbara förnybara bränslen eller ny teknik med ännu mindre klimatutsläpp.

 

För att klara detta behöver omställningstakten snabbas på betydligt. Sveriges regering bör trycka på för att EUs fordonskrav successivt skärps till noll klimatutsläpp under drift.

 

WWF vill också att alla stora företag som har kopplingar till transportsektorn sätter verkligt ambitiösa klimatmål utifrån vad som krävs enligt vetenskapen.

 

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg visar att det är fullt möjligt att ha en inrikes transportsektor enbart på el och hållbara förnybara bränslen. 

 

Det är oerhört viktigt att de förnybara bränslena, batterierna och elen produceras på ett hållbart sätt. Detta för att Sverige också ska kunna uppnå övriga miljömål som exempelvis Levande skogar och Giftfri miljö.


WWF-rapport om hållbar energi

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige
– Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Ladda ner och läs rapporten

Samåkning en växande trend

Mattias Jägerskogs samåkningsprojekt Skjutsgruppen har växt till en folkrörelse. 

 

Billigt, trevligt och miljövänligt att åka ihop

 

Senast uppdaterad 2017-11-15

Heidi och Björn ska bli fossilfria

 

– Varför ska vi vänta på att andra går före, när vi kan ta tag i det själva? Det tar mycket mer energi att vänta än att göra något, säger Heidi Andersson, som tillsammans med maken Björn Ferry ska bli fossilfri till 2025.

Halverade utsläppen på ett år

Med elcykel reser du miljövänligt
– utan att svettas 

Lisa Månsson elcyklar till jobbet. Foto: Elin Dunås

  

– Det känns som att man har superkrafter, säger Lisa Månsson, som varje dag elcykelpendlar 3,5 mil tur och retur till jobbet, med gott miljösamvete.

 

Följ med Lisa på en tur med elcykeln

Bäst med att inte ha bil: ALLT!

- Om jag skulle berätta allt som är bra med att inte ha bil skulle du få sitta här i flera timmar. Jag säger bara ALLT!
Det svarar Mårten, snart 10 (i grön jacka), på frågan om vad han tycker om familjens bilfria år.

 

Häng med till bilfria familjen!

Res klimatsmart med Min Vardag

Fördel tågsemester

Skulle du kunna tänka dig att ta tåget hela vägen till Spanien? Här får du tips och inspiration från vane tågresenären Philipp Weiss.

Min Vardag om fördelarna med tåg

 


"Bättre utan bil"

Bilarna blir allt fler, i världen och i Sverige. Men det finns människor som går mot strömmen och hittar miljösmartare sätt att ta sig fram - och sparar både tid och pengar på det.
Min Vardag om det bilfria livet

 

"Otroligt smidigt med bilpool"

Att dela bil med andra är en del i en växande trend där man samsas om prylar – i stället för att alla ska ha sin egen. Något både miljön och deltagarna tjänar på.

Min Vardag om bilpooler