Earth Hour 2018. 24 mars 2018.

Tema: BOSTADEN

Klimatsmart spartips: Halvera energianvändningen från din bostad. Varför inte börja med att halvera elanvändningen från belysningen? Fördubbla också ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el.

 

 

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader

Bostäder och servicelokaler använder lika mycket energi (i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen) som hela industrisektorn i Sverige. Trots alla tekniska möjligheter att radikalt minska energianvändningen och till och med göra våra bostäder till energiproducenter, så ligger vi kvar på i princip samma energislöserinivå som på 1970-talet. Genom att energieffektivisera våra hus kan vi göra enorma energibesparingar. 

Det här kan du göra för miljön hemma

Med enkla medel kan du spara energi och minska dina koldioxidutsläpp. Vi kan alla hjälpas åt att hejda klimatförändringarna!


 • Byt alla lampor till effektiva och bra LED-lampor

 • Spara onödig elförbrukning genom att släcka lampor när ljuset inte behövs, dra ur mobilladdare när de inte används och stänga av apparater istället för att ha dem i standby-läge.

 • Täta kring fönster och dörrar med nya tätningslister så att värmen hålls kvar inne. Använd gärna tjocka gardiner att dra för på natten.

 • Sänk värmen med en grad och ta på dig mer kläder istället.

 • Tvätta i 30 eller 40 grader istället för 60 grader, så ofta som möjligt. Detta nästan halverar energianvändningen.

 • Spara på varmvattnet, till exempel med hjälp av  snålspolande kranmunstycken. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.

 • Kolla upp möjligheten att tilläggsisolera och byta till modernare fönster eller fönsterglas om du bor i ett gammalt hus. Alla hus kan idag byggas eller renoveras till en standard där de genererar mer energi än de använder på ett år.

 • Byt fossil värme och el mot förnybar från vind, sol, vatten och geotermisk energi (som bergvärme). Se till att möbler inte blockerar elementen.

 

 • Kyl och frys tillhör de produkter i hemmet som drar mest energi. Har du över tio år gamla vitavaror så byt till nya med bästa energiklass (A+++) så kan du mer än halvera energiförbrukningen. Nya kylar och frysar har effektivare kompressorer och tjockare isolering.

 

 • När du behöver köpa något nytt till hemmet, kolla först begagnatmarknaden. Välj gärna saker av hög kvalitet som håller länge. Ta hjälp av miljö- och energimärkningen.

 

 • Börja producera egen förnybar energi. Förutom att köpa och sätta upp egna solceller och vindsnurror kan du även bli andelsägare i sol- och vindkraftverk. Du kan även köpa en tjänst som ser till att strömförbrukning motsvarande din mobil eller dator blir solproducerad under 15 år. Bor du exempelvis i Umeå kan du hyra solpaneler som sätts upp på din bostad och ger billigare elräkning. WWF vill att sådana tjänster ska erbjudas över hela Sverige.

 

 • Engagera dig i miljöfrågor och ställ krav på kommunpolitiker att vidta lokala åtgärder för att minska klimatpåverkan.

 

 • Jobba hemma någon dag i veckan om det är möjligt för dig, så undviker du onödiga transporter och ökar din produktivitet.

 

 • Minska matsvinnet genom att planera inköpen, förvara maten rätt och ta vara på resterna. Läs mer om hur du äter planetvänligt på wwf.se/biffen

 

 • Cykla och åk kollektivt, gå gärna med i en bilpool om det finns där du bor. Ska ni ha egen bil, välj el- eller biogasbil. Läs mer på wwf.se/bilen

 

 

Från problem till del av lösningen – om politikerna vågar ställa krav

Ansvariga politiker – ställ högre energikrav på nybyggen, gör byggnaderna till energiproducenter och se till att befintliga byggnader renoveras så att energin inte slösas bort.

Redan för 40 år sedan utvecklades tekniker för att bygga energisnåla hus, så kallade passivhus. Idag finns teknik som gör att vi ibland bygger plushus även i Sverige – som faktiskt genererar mer energi än de använder! Den tekniken bör användas vid alla nybyggen, och befintliga hus bör renoveras och uppgraderas med sikte på att bli plushus.  

 

Eftersom allt fler människor bosätter sig i städer är det där de största energibesparingarna kan göras. Fastighetsägare och byggbolag kan både spara pengar och bidra till hållbar energiförsörjning genom att bygga välisolerade, energisnåla plushus med solceller på tak och väggar. Detta är beprövade och säkra tekniker som testats i flera decennier. Även banker, försäkrings- och fondbolag måste underlätta genom nya affärsmodeller där de tillför kapital, så att nödvändiga investeringar blir av och samtidigt ger tillbaka en säker och miljömässigt hållbar avkastning.

 

Påverka dina förtroendevalda!

Det största ansvaret för energifrågan vilar hos politikerna. Regeringen behöver ställa mycket högre krav på nybyggen och renoveringar, skapa drivkrafter för energibesparande investeringar och förenkla för alla att sluta slösa energi och ställa om till hållbar och förnybar energi i hemmen. Ett välfinansierat nationellt renoveringsprogram som gör befintliga byggnader mer energieffektiva är en nödvändighet. Regeringen måste låta kommuner gå före i att ställa ännu högre miljökrav så att de kan minska sina kostnader och utsläpp samt driva fram lokala och globala innovationer på marknaden.

Det måste bli lätt och lönsamt för privatpersoner att tilläggsisolera sina hem och att producera egen el genom solceller på sina tak eller andelar i vind- och solkraftverk. Regeringen måste underlätta för individer så att dessa investeringar verkligen blir av, till exempel genom enkla regler för investeringar i mikroproducerad el, tillskott från en grön investeringsfond och att stimulera gröna obligationer. Avkastningen för investeringar i effektivisering och mikroproducerad el är idag bra mycket bättre än avkastningen på ett sparkonto, men blir det inte enkelt så kommer det inte heller att bli folkligt.  Goda exempel från andra länder:

Danmark har nytt världsrekord i vindkraft. Under 2015 kom 42 procent av all den el som landet producerade från vindkraftverken. Danmark stramar även åt byggstandarden eftersom de har förstått att det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ohållbart att fortsätta slösa energi i denna sektor.

 

I Frankrike krävs grönt eller solpaneler på varje nytt tak. 2015 infördes en lagstiftning i Frankrike som kräver solpaneler eller gröna tak för alla nybyggda kommersiella fastigheter. Argumenten är helt enkelt att vi ej längre får slösa bort redan bebyggd yta till att inte göra någon nytta för miljön och samhället. Trycket på naturen utanför våra bebyggda ytor är redan stort.

Texas och Dubai har nya världsrekord i solpris. Solpriserna kommer gå ner i år igen precis som de har sjunkit till att bli 250 gånger billigare under en 38-årings livstid idag. Under 2015 skrevs först ett 25-årigt avtal på 100 MW osubventionerad solkraft för 51 öre per kWh i Dubai. Strax därpå i Austin, Texas skrevs ett 25-årigt avtal på 300 MW osubventionerad solkraft för 33 öre per kWh. Under 2016 skrevs motsvarande avtal i Chile på 27 öre per kWh samt senare i Abu Dhabi på 22 öre per kWh.

Samtidigt tvingas Storbritannien ta in kinesiska investerare och införa ett garantipris på 112 öre per kWh under 35 års tid för att eventuellt kunna bygga ett nytt, modernt kärnkraftverk. 


Fakta: Sveriges el

Sveriges el kommer främst från vatten- (47 procent), kärn- (34 procent) och vindkraft (10 procent). Vattenkraften är förnybar, men måste miljöanpassas för att leva upp till moderna miljökrav så att livet i våra vattendrag inte utarmas ytterligare. Befintliga vattenkraftverk kan uppdateras tekniskt för att ge större elproduktion men WWF tycker inte att några nya verk bör byggas. Kärnkraften kommer med höga kostnader och många problem såsom avfallshantering och risk för olyckor. Förutom förbättrad vattenkraft föreslår WWF ytterligare satsningar på sol- och vindkraft, där investeringar kan ske snabbt, i kombination med utbredd småskalig energiproduktion och ett mer flexibelt elnät med goda lagringsmöjligheter. Även bergvärme, solvärme, biopellets och miljömärkt fjärrvärme är bra energialternativ för våra bostäder. Men bäst av alla är en minskad användning av energi. Elanvändningen i byggnader är så stor att den är högre än all elproduktion från kärnkraft i Sverige, helt i onödan. 

 

 

WWF-rapport om hållbar energi

 

 

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige
– Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Ladda ner och läs rapporten

 

Senast uppdaterad 2017-10-31

Hållbart att bo och bygga ihop

Pernilla Ottosson hjälper byggemenskaper

 

Bo- och byggemenskaper kan vara en viktig väg till en mer hållbar framtid. Vi berättar varför, och möter några eldsjälar som jobbar för fler kollektiva lösningar.
Lär dig mer!

Halvera din elanvändning från belysning!

Anta belysningsutmaningen och halvera din elanvändning från belysning. Foto: Shutterstock

I Sverige står belysningen i bostäder, offentliga lokaler, kontorslokaler och utomhusbelysning för en betydande del av elanvändningen. Med dagens lampor och system kan och bör elanvändningen för belysning halveras. 

 Anta Belysningsutmaningen och halvera din elanvändning från belysning

Familjen som ändrar vanor:
”Måste vara enkelt”

Carl-Johan Löfgren och Jennie Löfgren med barnen Filippa, 9, Ludwig, 7, Meja, 15. Foto: Elin Dunås

Vi besökte en nästan helt vanlig familj som strävar efter att minska sin klimatpåverkan – utan att tumma på livskvaliteten.

Många enkla åtgärder gör skillnad

Skriv på för grön el åt alla

Det måste bli lika villkor för alla som vill producera sin egen förnybara el – oavsett om du bor i villa eller lägenhet! Tycker du också att de som äger andelar i förnybar elproduktion borde få en skattereduktion?
Skriv under vår namninsamling

Renoverade miljonprogram-
hus är framtidshus

Visste du att hus kan vara smarta? Västerås kommun har tagit fasta på det och renoverat lägenheter i ett miljonprogramsområde med smarta lösningar för hållbart boende.

Lär dig mer om satsningen

Grönskande tak och klimatcoacher i Malmö

 

Malmö blev Årets Klimatstad 2011. Staden håller fortsatt hållbarhetsfanan högt - bland annat genom att satsa på gröna tak och klimatcoacher.

Häng med till området Rosengård

Så får du hållbar el hemma

För Joel och Lotta Sundström tog det bara sju minuter att skifta från ett bolag med 87 procent kärnkraft till ett med 100 procent förnybar energi, alltså el från till exempel sol, vind och vatten.
Min vardag: Viktigt välja förnybar el

Ola producerar sin egen förnybara el till lägre kostnader

Ola Jennersten är tigerexpert och ansvarig för flera av WWFs internationella naturvårdsprojekt. Han producerar sin egen energi hemma – eldar med ved, har solvärme för vatten från maj till september och solpaneler för el.

Men vägen dit var lång och snårig