Striped Kingfisher Foto Torbjörn Hegedüs

 

Kamerun - WWF räddar en unik regnskog

 I det jättelika hav av regnskog som täcker Afrikas hjärta finns det ett antal platser med ovanligt rik biologisk mångfald. Karakteristiskt för dessa platser är att de ofta är berg. Ett pärlband av sådana berg är vulkanerna i Kameruns kustregioner. WWF har under de senaste åren satsat på att skydda några av dessa unika regnskogar.

 

”Bakossiprojektet" i Kamerun ingår i WWFs program Sustaining Life som stöder lokalbefolkningar runt skyddade områden i Centralafrika, längs Afrikas östkust, i Zambia, på  Madagaskar och Borneo. Programmet delfinansieras av den svenska biståndsorganisationen Sida.

 

 

WWF i Kamerun

WWFs naturvårdsarbete i Kamerun vilar på tre ben;
- att skydda de mest värdefulla delarna av regnskogen
- skapa goda grannar till de skyddade områdena genom att bekämpa fattigdom
- att bevara den biologiska mångfalden och bekämpa bushmeatjakten.


Resultat och aktiviteter

Elefantmärkning skapar ny nationalpark  


Nyheter från Kamerun

Till bevarandeinsatserna i Bakossi-området kan nu även räknas insatser mot hiv/aids. Hiv/aids är ett stort  problem i Bakossi och kan påverka bevarandet av biologiska mångfalden i Bakossi nationalpark och i Kupé- och Muanenguba naturreservat.

 

Hiv/aidsprojektet i Bakossi

Läs mer om hövdingarnas årsmöte 

 

 


 

 


WWFs naturvårdsarbete i Kamerun  skapar goda grannar till de skyddade områdena genom att bekämpa fattigdom och starta projekt för att bevara den biologiska mångfalden och bekämpa bushmeatjakten. 

 

 

Foton där annat inte anges Ola Jennersten/WWF
White troated mountain babbler och gråhakad kråktrast foto av Ketil Knudsen.

Leopard foto av Martin Harvey/WWF

Palmoljeplantage foto av Torbjörn Hegedüs/WWF

Senast uppdaterad 2017-10-10

Här ligger Kamerun

Bildspel från Kamerun och Centralafrikanska republiken

Fler naturvårdssegrar

Kontakt

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete i Kamerun?

Kontakta Gunilla Elsässer

gunilla.elsasser@wwf.se