Gå till huvudinnehållet

Framtidssäkra din verksamhet

Det är bara med friska ekosystem och ett stabilt klimat som samhällen och ekonomier kan blomstra. För att säkra tillgången till naturens tjänster krävs omfattande förändringar – här spelar företag en oerhört viktig roll. Och med ett ambitiöst hållbarhetsarbete kan ditt företag både hantera risker och hitta nya affärsmöjligheter.

Världen behöver ett näringsliv med verksamheter som drivs utan fossila bränslen och som aktivt bidrar till att stärka ekosystemen. Som antar mer hållbara och cirkulära produktions- och konsumtionsmönster. Här är alla företag, oavsett storlek, viktiga. Förutom att hjälpa den planet som vi alla bor på, handlar en sådan omställning också om att framtidssäkra verksamheten.

WWF arbetar för att påskynda omställningen i sektorer med stor påverkan på naturen och klimatet. Eftersom förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen hänger ihop –måste vi jobba med båda dessa kriser samtidigt. Friska ekosystem i vatten och på land behövs för att motverka klimatförändringarna, samtidigt som klimatförändringarna driver på kollapsen av ekosystemen.

Vad kan ditt företag göra?

Låt ditt företag vara i framkant av omställningen, genom att minimera påverkan från värdekedja och kapitalflöden och genom att inspirera och påverka beslutsfattare och branschkollegor. Ditt företag bör också aktivt bidra till att stärka ekosystemen.

Lär dig mer om WWFs arbete och hur ditt bolag kan jobba med biologisk mångfald, klimat och vatten nedan. Ta del av forskning och verktyg, och inspireras av företag som redan arbetar i spännande och långtgående partnerskap med WWF.

 

Följ oss

Kontakta oss

foretag@wwf.se
08-624 74 00

Senast ändrad 15/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se