Gå till huvudinnehållet
vindkraft-pixabay

 Företagens roll för klimatet

Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick. För att nå Parisavtalets mål om att hålla planetens uppvärmning under 2 grader, med sikte på 1,5 grader, behöver utsläppen minska radikalt. Lösningar för att tackla klimatkrisen både finns och är ekonomiskt bärkraftiga. Lär mer om vad ditt företag kan göra.

Näringslivet står för en stor del av världens klimatpåverkan, och har därför en viktig roll i att minska den. Att minska klimatpåverkan är inte bara nödvändigt för att tackla klimatkrisen, utan också för att skydda ekosystemen som i sin tur skyddar oss mot klimatförändringarnas effekter. Friska ekosystem är också en förutsättning för framtidens ekonomi och företagande.

Men även om vi skulle stoppa alla utsläpp av växthusgaser idag, skulle det fortfarande ta hundratals år för klimatet att stabiliseras. Det beror på den mängd växthusgaser som redan finns i atmosfären. För att verkligen tackla klimatkrisen måste inte bara utsläppen minska drastiskt, vi måste också få bort växthusgaserna i atmosfären och snabba på övergången till ett fossilfritt samhälle.

solpaneler-foto-adam.jpg

Klimatguide för företag

 1. Mät och redovisa utsläppen årligen på ett konsekvent och transparent sätt.
 2. Sätt klimatmål i linje med 1,5 °C för hela värdekedjan, helst enligt Science Based Targets initiative. En särskild vägledning för små & medelstora bolag (SME) finns här.
 3. Finansiera & stöd lösningar som främjar klimat och natur i värdekedjan.
 4. Säkerställ att bolagets klimatpolicy är i linje med 1,5-gradersmålet.
 5. Samarbeta med branschkollegor och andra aktörer längs värdekedjan för att skala upp klimatarbetet, till exempel via WWFs Climate Business Network.
 6. Inspirera andra. Gör det möjligt för kunder att agera genom mer hållbara produkter och tjänster, utbildning och ökad transparens.

Läs mer om WWFs modell för ambitiöst klimatarbete Beyond Net Zero. 

banner regnskog

Klimatguide för finansiella institutioner

 1. Mät och redovisa risker och påverkan i portföljinnehavet. Använd gärna Taskforce on Climate-Related Disclosures (TCFD) och engagera er i Taskforce on Nature-Related Disclosures (TNFD) som släpps 2023.
 2. Sätt klimatmål för portföljen, helst enligt Science Based Targets Initiative.
 3. Säkerställ att kapitalflöden går till sektorer som främjar klimat och natur; genom att investera i det som är hållbart, och framför allt genom investeringar som bidrar till att ställa om miljöskadliga aktiviteter. Annars avyttra.
 4. Säkerställ att verksamhetens klimatpolicy är i linje med 1,5-gradersmålet.
 5. Driv på företag att sätta mål för klimat och natur och mäta och redovisa risker och påverkan.
 6. Samarbeta med och inspirera andra i branschen.

Läs mer om WWFs arbete mot finanssektorn

Därför är klimatarbetet viktigt för affären

 • Företag och finansiella institutioner står bättre rustade att hantera risker som kan slå mot verksamheten, kostnadsmässigt eller mot varumärket.
 • Minskad energianvändning och minskade utsläpp kan minska operativa kostnader och öka effektiviteten.
 • Aktörer som visar klimatledarskap kan stärka sin position och sitt varumärke gentemot kunder, leverantörer, investerare och medarbetare. Samtidigt minskar det klimatriskerna.
 • Genom att vidta ambitiösa åtgärder för klimatet kan man stå mer förberedd inför skärpta klimatpolicyer och regleringar.
 • Aktörer kan få en mer innovativ kultur som i sin tur kan attrahera medarbetare som vill arbeta för ett varumärke med starka värderingar.

Så arbetar WWF med näringslivet

WWF har under lång tid samarbetat med näringslivet för att göra branscher och värdekedjor mer hållbara. Inom klimat kan WWF – med hjälp av vår expertis, våra verktyg och vårt globala nätverk – stödja bolag och finansiella aktörer att ta ett strategiskt och holistiskt grepp kring frågan.

Alla företag påverkar både klimat och biologisk mångfald, även om påverkan ser olika ut beroende på verksamheten. Och alla aktörer i näringslivet kan – och bör – bidra till att minska klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden. Här kan WWF stödja aktörer i var och hur det är mest effektivt att engagera sig.

Med samarbetspartners som Business for Nature, TCFD/TNFD och Science Based Targets för klimat och natur tar WWF även fram konkreta verktyg och driver på i maktens korridorer tillsammans med bolag. Den 13e oktober släpps Living Planet Report 2022. Under nästa år lanserar WWF Biodiversity Risk Filter – ett nytt verktyg som hjälper företag att kartlägga hotspots och prioritera åtgärder som främjar biologisk mångfald i värdekedjan.

Nyfiken på att höra mer? Kontakta foretag@wwf.se eller kontaktpersonerna på denna sida.

PARTNERSKAP INOM KLIMAT

textil
Nyskördad bomull
Sverige_Nationalparksresor11-Eko19-1_1600
kuiburi-elefantfamil.jpg
textil
Nyskördad bomull
Sverige_Nationalparksresor11-Eko19-1_1600
kuiburi-elefantfamil.jpg
WWF & H&M-gruppen

Samarbetet mellan WWF och H&M-gruppen fokuserar på klimat, vatten och biologisk mångfald.

Läs mer

WWF & IKEA

WWF och IKEA samarbetar inom områden som klimat och vatten samt kring råvaror som skog och bomull.

 Läs mer

WWF Climate Business Network

WWF Climate Business Network samlar företag från olika branscher och geografier för att utbyta erfarenheter och tillsammans jobba mot klimatmål.

Läs mer

WWF & Doconomy

Sedan 2021 har WWF och Doconomy ett samarbete för att vägleda människor till en mer hållbar konsumtion, med fokus på klimat.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Dela gärna:

Senast ändrad 19/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se