Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|19 mar, 2021

Det krävs ledarskap för att rädda ekosystemen

Western honey bee (Apis mellifera) on a starflower (Borago officinalis).
Vi riskerar att förlora ekosystemtjänster som uppskattas till ett värde högre än dagens globala bruttonationalprodukt. Vi behöver en omställning och ett näringsliv som bidrar till att aktivt stärka ekosystemen, menar debattörerna. Foto: Ola Jennersten / WWF-Sweden

Förlusten av den biologiska mångfalden är en lika akut risk för näringslivet som klimatfrågan. Det skriver ledande företrädare för WWF, H&M, Orkla, Löfbergs, Kåkå och Jästbolaget.

Publicerad på Di.se 2021-03-18

Världen har en bra bit kvar för att nå klimatmålen i Parisavtalet och vi befinner oss på en ohållbar väg mot minst tre graders uppvärmning. Detta är inte bara ett nödläge för naturen utan också för våra samhällen, vår ekonomi och mänskligheten i stort. Näringslivet påverkar i hög grad vilken utveckling vi väljer. Genom att inte bara vara en del av problemet utan också stå för lösningarna och agera nu kan vi stoppa den negativa utvecklingen.

Vi står inför den sjätte massutrotningen – senast var det dinosaurierna som utrotades för 65 miljoner år sedan. Vi konsumerar och släpper ut växthusgaser, förorenar och exploaterar mer och mer av den lilla orörda natur som finns kvar i en ständigt växande efterfrågan på naturresurser. Utan ett stabilt klimat och friska ekosystem kommer vi inte att klara oss i längden.  

Just nu är vår planet ur balans. En tredjedel av korallreven är redan borta. På bara hundra år har hälften av jordens regnskogar försvunnit. De är avgörande för en stor del av världens djur- och växtarter, planetens biologiska mångfald och viktiga ekosystemtjänster. Det behövs mål för att minska vårt fotavtryck från produktion och konsumtion.

Forskningen är enig. Vi måste halvera våra koldioxidutsläpp varje decennium framöver för att klara klimatkrisen och återställa den biologiska mångfalden, annars kommer inte vår civilisation att överleva. Om vi vill återskapa och bibehålla en frisk planet som förser oss med naturresurser som grödor från jordbruket, fisk i haven, växter som renar luft, friskt vatten att dricka och ett stabilt klimat, måste vi vända den negativa trenden. En planet i balans ger oss allt detta gratis. 

Men som det är nu riskerar vi att förlora ekosystemtjänster som uppskattas till ett värde högre än dagens globala bruttonationalprodukt. För att klara det krävs åtgärder på industriell nivå i hög takt. Vi behöver kraftfullt ledarskap från både politiska beslutsfattare och näringslivet. Det behövs en grön revolution i samma skala och takt som den digitala revolutionen. Samma kraft som drev den senaste perioden av global förändring kan också ge kraft till nästa. Företagen kan vara den kraften.

Det bör ligga högt upp på varje styrelses och ledningsgrupps agenda att förstå de risker som är kopplade till biologisk mångfald och de ekosystemtjänster man är beroende av i sin verksamhet. Företagen behöver också undersöka de positiva effekter det ger att arbeta strategiskt med biologisk mångfald. 

Förlusten av den biologiska mångfalden är en lika akut risk för näringslivet som klimatfrågan. Enligt ett biodiversitetsindex som tagits fram av konsultföretaget Ecogain (2020) nämner 43 procent av de hundra största företagen i Sverige biologisk mångfald i sin hållbarhetsredovisning, men bara 8 procent har någon typ av mål eller policy för dessa frågor. Samtidigt kan över hälften av alla unga i dag tänka sig att välja bort ett företag som de inte anser agerar hållbart. Hela 83 procent tycker att företag har ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle, enligt en undersökning från Ungdomsbarometern (2019).

Vi behöver en omställning och ett näringsliv som bidrar till att aktivt stärka ekosystemen. Vi vill se en bred uppslutning av stora som små företag som agerar för att främja biologisk mångfald. Några steg på vägen för företag att ta ledarskap i frågan är att: 

*Ta ställning, undersök organisationens påverkan på biologisk mångfald och sätt upp mål och strategi som signifikant minskar negativ påverkan.

*Agera nu. Aktiviteter som bidrar till ohållbar påverkan på planeten och biologisk mångfald måste upphöra till förmån för dem som har positiva effekter. 

*Påverka andra företag och kunder att också ta ställning för biologisk mångfald. Engagera er i initiativ som Business for Nature eller Science Based Targets for Nature för att driva frågor om biologisk mångfald tillsammans med andra företag.

Vi vill se en framtid där företag verkar i harmoni med naturen. Företag som tar ledarskap i omställningen kommer att minska sina risker, få tryggare leverantörsled och har större möjligheter att framtidssäkra sin verksamhet.

Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare WWF

Cecilia Strömblad Brännsten, Environmental Sustainability Manager, H&M Group

Henrik Julin, vd Orkla Foods Sverige - som ingår i initiativet Hållbar Livsmedelskedja

Malin Jennerholm, vd Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Thore Svensson, vd KåKå, Jästbolaget

Jessica Nithenius, vd Orkla Care Sverige,  

Eva Eriksson, Head of Sustainability, Löfbergs - som ingår i initiativet Hållbar Livsmedelskedja

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 19/03/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se