Fiskstim nära Galapagos öarna

H&M och WWF i globalt partnerskap

Sedan 2011 har WWF och modeföretaget H&M haft ett globalt partnerskap inom vatten. Partnerskapet har fokuserat på att skapa lösningar för H&Ms vattenarbete, både för att utveckla deras egen verksamhet och för att inspirera andra aktörer till en mer hållbar vattenanvändning. Under 2016 utökade H&M och WWF partnerskapet till att även omfatta klimatarbete och strategisk dialog. I april 2017 gick H&M med i WWFs globala klimatprogram Climate Savers, och släppte en ny klimatstrategi som utvecklats i samarbete med WWF.

Varför vi jobbar tillsammans

Utgångspunkten är en gemensam vision om att säkra en hållbar framtid för både människor och natur. Textilindustrin är ett viktigt arbetsområde för WWF eftersom både råmaterial och processindustrier ofta finns i delar av världen med svår vattenbrist och förorenade floder. I många fall är leverantörskedjorna även baserade i länder som använder en stor andel fossil energi.

Genom partnerskapet tar vi ett helhetsgrepp inom några av H&Ms och textilbranschens viktigaste hållbarhetsområden. Eftersom H&M är en ledande aktör i branschen kan de påverka både leverantörer, kunder, beslutsfattare och andra företag – och tillsammans kan vi bidra till att göra hela modeindustrin mer hållbar.

Partnerskapet har också som mål att inspirera andra företag, både i och utanför textilbranschen, genom att visa att satsningar på hållbara lösningar skapar både konkurrenskraft och långsiktigt värde. Ett enskilt företag eller organisation kan inte uppnå storskalig och hållbar förändring på egen hand; tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer.

Det här gör partnerskapet

Nedan är en mer ingående på beskrivning av partnerskapets arbete och mål inom områdena vatten, klimat och strategisk dialog. Arbetet sker i enlighet med FNs hållbarhetsmål.

Läs mer om H&Ms hållbarhetsarbete på hm.com

Partnerskapet ger H&M möjlighet att arbeta med två av våra största hållbarhetsutmaningar - klimat och vatten - på ett spännande och konstruktivt sätt. Samtidigt vill vi påverka modebranschen att gå i en mer hållbar riktning och visualisera för andra företag att detta är vad som krävs för att vara lönsam på sikt.

Olle Blidholm Environmental Sustainability Manager på H&M

Vattenförvaltning (Water stewardship)

Vattensamarbetet med H&M bedrivs i fem steg som omfattar personal, leverantörer, konsumenter, intressenter och beslutsfattare inom politik och näringsliv. För att minska den negativa påverkan på våra sötvattensresurser måste samarbeten ske på bred front, inte bara inom textilindustrin utan även med andra företag och industrier som använder sötvatten i samma geografiska områden för sina produktionsprocesser.

How H&M helps to safeguard freshwater supplies, by transformning the way it works

Samarbetet i fem steg

1. Öka medvetenheten om att världens sötvatten måste skyddas

Öka medvetenheten och kunskapen bland personal, leverantörer och allmänhet genom information och utbildning.

2. Analys av vattenpåverkan

Analysera och sammanställa data för att kartlägga H&Ms vattenpåverkan, inom företagets alla verksamhetsområden och i hela leverantörskedjan.

3. Interna åtgärder

 • Sätta konkreta mål för att minska förbrukningen och utveckla en mer hållbar användning av vatten både inom H&Ms egen organisation och bland leverantörer.
 • Gå mot mer hållbar sourcing av material.

4. Engagera intressenter och andra företag om vikten av god vattenförvaltning (collective action)

 • Samarbeta med andra företag, politiker och civilsamhälle kring vattenförvaltning i prioriterade flodområden i länder som Kina och Turkiet.
 • Engagera och påverka globala plattformar för organisationer, företag och industrin, till exempel CEO Water Mandate och Sustainable Apparel Coalition.
 • Samarbeta inom plattformar som Better Cotton Initiative (BCI) och Organic Bomull Accelerator (OCA).

5. Påverka vattenförvaltningen på lokal, regional och global nivå (water governance)

Partnerskapet arbetar med att påverka beslutsfattare på lokal, regional och global nivå. Detta görs bland annat genom möten med beslutsfattare och genom att dela erfarenheter och resultat från vattenarbetet på globala plattformar som World Water Week.

Under perioden 2013-2015 har partnerskapet effektiviserat vattenhanteringen inom H&M och deras leverantörskedja (steg 1-3) och inlett samarbeten med beslutsfattare, andra organisationer och företag (steg 4-5) för att bidra till en bättre förvaltning av särskilt viktiga flodområden i Kina och Bangladesh. Dessutom stöttade H&M ett av WWFs projekt i Kina som syftar till att återställa Yangtzefloden och bevara den hotade floddelfinen.

Från 2016 och framåt

Från 2016 fortsätter H&M att utveckla vattenanvändningen internt och i sin leverantörskedja. Partnerskapet ökar även fokus på policyutveckling och samarbeten med andra företag, politiska beslutsfattare och civilsamhället (steg 4-5) vid särskilda flodavrinningsområden i Kina och i Turkiet. Ett av projekten är i Taihu i Kina, där en hel industripark satsar på mer effektiv vattenförvaltning. Ett av företagen i parken har investerat i både vatten-, klimat- och energiförbättrande åtgärder och fick minskade kostnader på 25 % efter två år. I stort har piloten bidragit till förbättrad standard för vatten, både i närbelägna staden Changzhou, och nedströms i Jiangsu-provinsen i nedre Yangtze. Nu startar ett liknande engagemang i en ny provins, Sichuan, väster om Taihu-sjön.

Även de globala företagen Target och Tommy Hilfiger har anslutit sig till WWFs vattenprogram och förbättrar sitt vattenarbete globalt samt på plats i avrinningsområdet vid Yangtze i Kina.

Några resultat från vattensamarbetet 2013-2015

 • Runt 75000 av H&Ms anställda har hittills utbildats inom vattenfrågor.
 • Drygt 500 leverantörer har förbättrat sin vatten- och kemikaliehantering.
 • Partnerskapet har utvecklat Kinas första riktlinjer för vattenförvaltning i textilindustrin.
 • En rapport som analyserar ekonomiska riskfaktorer för textilindustrin i Bangladesh, kopplat till tillgång och kvalitet på vatten, publicerades under 2016 och presenterades för beslutsfattare i Bangladesh. Den syftar till att vägleda och stärka intresset för investeringar i hållbar vattenförvaltning i landet.
 • Ett tjugotal fabriker i en industripark i Kina samverkar för en mer effektiv vattenhantering. På lång sikt ska projektet fungera som modell för liknande industriområden.
 • Partnerskapet har också gett stöd till arbetet med att rädda de hotade flodtumlarna i Yangtzefloden och har utbildat lokala jordbrukare att odla med mer hållbara metoder.

Läs mer

Isberg framför blå himmel, Ilulissat, Grönland
Isberg framför blå himmel, Ilulissat, Grönland

Klimat

Inom klimat arbetar WWF och H&M för att minska utsläppen av växthusgaser i H&Ms värdekedja genom att engagera leverantörer, kunder och beslutsfattare. Under 2016 hjälpte WWF H&M att utveckla en ny klimatstrategi och sätta lång- och kortsiktiga mål för sitt klimatarbete. I april 2017 offentliggjordes H&Ms nya klimatstrategi och att företaget gått med i WWFs globala klimatprogram Climate Savers.

The H&M group, one of the world's leading fashion companies, joins WWF Climate Savers Initiative

Ett kortsiktigt klimatmål för H&M är att minska utsläppen i den operativa verksamheten till 2030, och ett långsiktigt mål är att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast 2040. Det långsiktiga målet innebär att företaget kommer att minska mer utsläpp av växthusgaser än vad deras värdekedja avger.

För att nå målet att bli klimatpositivt, ska H&M fokusera på energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Företaget ska också ta itu med de utsläpp som inte går att ta bort, genom att stötta insatser som stärker planetens förmåga att återhämta sig och stå emot klimatförändringar och stötta tekniska innovationer som kan absorbera växthusgaser.

Som Climate Savers-medlem ska H&M, utöver åtgärder för att reducera sina utsläpp i värdekedjan, även fokusera på aktiviteter för att påverka modeindustrin och beslutsfattare i en mer hållbar riktning för klimatet.

Strategisk dialog

Den strategiska dialogen undersöker H&Ms och textilindustrins bredare hållbarhetsutmaningar och möjligheter. Det handlar om områden som framtidens modematerial och cirkulära lösningar. Målet är att få till hållbara och vetenskapligt baserade lösningar som gynnar H&M såväl som den övriga modebranschen.

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra företagssamarbeten.
08-624 74 00
foretag@wwf.se

Cecilia Gustavsson, pressekreterare WWF
Erika Reje, Pressekreterare WWF (tjänstledig)

Erika Reje

Pressekreterare WWF (tjänstledig)

08-546 57 500

08-546 575 29

erika.reje@wwf.se

daniel_dsc1855_1024x655

Daniel Robertsson

Chef Samhälls- & Näringslivsutveckling

08-624 74 16

072-511 03 53

daniel.robertsson@wwf.se

Mer om mig

Senast ändrad: 2019-03-14

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se