Gå till huvudinnehållet
algblomning-Askö

algblomning ÄR FARLIGT FÖR HUNDAR

Låt oss njuta av bad i ett friskt och levande innanhav i framtiden. Stöd vårt arbete för Östersjön.

SWISHA EN GÅVA

Den återkommande kraftiga algblomningen har blivit något av ett sommartecken. Algblomningen sätter igång under perioder av lugnt väder och höga vattentemperaturer och hindrar både människor och hundar från svalkande bad. Den explosionsartade förökningen av alger beror på utsläpp av näringsämnen från framför allt våra avlopp och jordbruksmarker. Resultatet blir döda bottnar och Östersjön är idag ett av världens mest förorenade hav.

SWISHA TILL INSAMLINGEN

blöt hund som ruskar

Algblomning – ett livsfarligt sommartecken för hunden

Algblomning är vanligt under högsommaren och hösten, då vattnet är varmt och näringsrikt. Det kan vara farligt för hundar att dricka och bada i vatten som är förorenat med giftiga alger, eftersom det kan göra dem allvarligt sjuka och i vissa fall till och med leda till döden.

Symptom på algförgiftning hos hund:

  • Darrningar
  • Kräkningar
  • Problem med balansen
Fredrik Steen med hund

”Symptom på algförgiftning kan vara att hundens allmäntillstånd plötsligt förändras. Hunden kan börja darra, kräkas och få problem med balansen. Misstänker man algförgiftning måste man omedelbart kontakta veterinär för rådgivning och hjälp.”

Fredrik Steen,
Hundcoach

Foto: pressbild Sveriges Radio

Allt du behöver veta om algförgiftning:

Vad är symptomen på algförgiftning?

De första symptomen vid algförgiftning hos hundar kan vara att hundens allmäntillstånd plötsligt förändras. Hunden kan börja darra, kräkas och få problem med balansen. Om hunden fortsätter att utsättas för algerna kan tillståndet förvärras, vilket kan leda till svaghet, kramper och tillståndet kan förvärras snabbt. Om din hund visar symtom eller om du misstänker att den har badat i algförgiftat vatten är det viktigt att omedelbart kontakta veterinär för rådgivning och hjälp.

Vad ska jag göra om min hund har badat i algförgiftat vatten?

Om du misstänker att din hund har badat i vatten som är förgiftat med alger, är det viktigt att du kontaktar en veterinär direkt. Att skölja av hunden med rent vatten kan hjälpa till att minska risken för ytterligare förgiftning, men tiden är avgörande. Under färden till veterinären är det också viktigt att hindra hunden från att slicka på pälsen och på så sätt få i sig mer alger.

Hur kan jag undvika algförgiftning hos min hund?

Det bästa sättet att undvika algförgiftning hos hundar är att hålla sig uppdaterad om algblomning i närområdet. Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Länsstyrelsen kan erbjuda aktuell information om algblomning.

Om du planerar att låta din hund bada eller dricka vatten från en sjö eller ett hav, är det alltid bäst att kontrollera vattnets kvalitet först. Algblomning är vanligast i stillastående sötvatten, men kan även förekomma i saltvatten. Om du ser en grumlig, gulaktig eller blågrön yta på vattnet ska du undvika att låta hunden bada. Tyvärr kan giftiga alger finnas kvar i vattnet flera dagar efter att algblomningen har upphört, så det är viktigt att vara försiktig.

Det är också en bra idé att skölja av hunden med rent vatten efter att den har badat, och se till att den inte slickar på pälsen innan den har torkat.

Växtplankton i närbild

Vad är algblomning?

Algblomning är en fullt naturlig process, och havets ekosystem är beroende av att det finns algblomning. Däremot kan blomningarna få en giftig och förorenande effekt i områden som påverkats av övergödningen. Då ökar mängden växtplankton snabbt och kraftigt i ett och samma område. Du kan se det på sommaren som en gröngul soppa eller en blågrön trådig massa nära vattenytan.

Döda bottnar till en yta större än Danmark

När sedan algerna dör sjunker de ner till bottnen och bryts ner. Denna process förbrukar i sin tur syre, och när syret förbrukats drivs nedbrytningen vidare av bakterier som producerar giftigt svavelväte. Det tar död på havets botten och djupvattnet, och allt liv som behöver syret för att överleva måste flytta eller gå under. Sammanlagt är ett område cirka 1,5 gånger så stort som hela Danmark helt eller delvis drabbat.

VAR MED OCH RÄDDA ÖSTERSJÖN

algblomning-pvi-ro-3.jpg

WWF arbetar för att minska övergödningen

WWF arbetar hårt för att mindre övergödande ämnen ska hamna i vattnet, bland annat genom att påverka jordbrukspolitiken och genom att skapa och restaurera våtmarker i Sverige. WWF vill att:

  • Sverige fortsätter göra nationella, kraftfulla insatser för att minska övergödningen, samtidigt som man verkar för åtgärder både regionalt och inom EU.
  • Näringsdepartementet och Jordbruksverket blir aktiva pådrivande krafter i arbetet för Östersjöns miljö och att Landsbygdsprogrammet tillförs 500 miljoner kronor extra för att bekämpa övergödningen.
  • Det sker en kraftfull satsning på restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag i odlingslandskapet med syfte att minska näringsläckaget från jordbruket.
Segelbåtar ÖstersjönSailboats, Baltic Sea, Finland

Vad kan du göra för att hjälpa Östersjön?

Det finns flera saker som vi själva kan göra för att hjälpa Östersjön, bland annat:

WWF arbetar för att minska övergödningen genom att påverka politikerna att skärpa jordbrukslagarna, skapa och främja våtmarker i Sverige, och genom att uppmuntra jordbrukare att bedriva ett mer miljövänligt jordbruk. Stöd WWFs arbete för ett friskare och levande Östersjön. Tillsammans kan vi göra större skillnad!

SWISHA TILL INSAMLINGEN

Exempel på vårt arbete för Östersjön

Inventering i Björns skärgård
Skyddar marina områden

WWF arbetar för att skydda områden i Östersjön genom att bland annat se till att det skapas naturreservat, att förstörda livsmiljöer restaureras dels genom insatser, dels genom direkt skydd.  

Östersjön
Restaurerar grunda havsvikar och våtmarker

WWF driver projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” med stöd från Svenska Postkodlotteriet och fokuserar på Höga Kusten, Stockholms skärgård och Kristianstads Vattenrike. Genom att restaurera livsmiljöer, öka kunskapen om undervattenslivet och skydda fler områden, strävar vi efter att stärka Östersjöns ekosystem. Våtmarker och havsängar bidrar till minskad övergödning, ökad biologisk mångfald och skydd för många djur. 

algblomning-foto-p-1.jpg
Arbetar för att minska övergödningen

WWF arbetar för att minska övergödningen och för att stoppa övergödningens negativa effekter, genom att påverka politikerna i EU att skärpa jordbrukslagarna, skapa och främja våtmarker i Sverige samt att uppmuntra jordbrukarna att bedriva ett mer miljövänligt jordbruk.

Sälar
Politisk påverkan och integrerad havsförvaltning

WWF är närvarande i Östersjöländerna och bidrar med sina kunskaper, sin påverkan på politiker, sitt nytänkande och sitt bevarandearbete, till att skapa ett långsiktigt hållbart innanhav med stabila fiskpopulationer och minskad övergödning. Något som är viktigt för havets ekosystem är att fisken är en del av ekosystemförvaltningen och att fiskekvoterna är rimliga. 

Annelie-Pompe-bild3—webbanpassad

Gör som Annelie Pompe – stöd insamlingen för Östersjön

”De flesta av oss kommer närmre havet på sommaren, även våra husdjur som behöver svalka sig. När vi märker vad som pågår under ytan med algblomning blir det mer uppenbart att havet behöver vår hjälp. Var med och bidra till insamlingen du också – Swisha 50 kr för ett friskare Östersjön!”

Annelie Pompe,
Fridykare och äventyrare

Swisha till insamlingen

övergödning Östersjön

Hjälp oss att stoppa den kraftiga algblomningen – för ett friskare Östersjön.

SWISHA TILL INSAMLINGEN

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 18/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se