Bli djungelfadder! Foto: Eric Rock / WWF

 

Bli djungelfadder! Foto: Eric Rock / WWF

Varför fadder?

Glädjande ökning av bergsgorillorna

Den senaste gorillaräkningen visar en ökning på cirka 25 procent. Ett bra kvitto på att naturvård lönar sig! Men Afrikas bergsgorilor är fortfarande akut utrotningshotade och det finns endast 1.000 individer kvar i regnskogarna i gränsområdet mellan Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Uganda. Som Djungelfadder hjälper du oss i vårt arbete med tjuvjaktsbekämpning, skogsplantering och att utbilda och utrusta fler parkvakter.

Välkommen som Djungelfadder redan idag – ditt stöd behövs för att vi ska kunna fortsätta kämpa för bergsgorillorna!

 

 

Bli symbolisk förälder till en gorilla - skänk 100 kr i månaden!

 

Som Djungelfadder stödjer du vårt arbete månadsvis för att rädda bergsgorillorna. Då blir du inte bara symbolisk förälder till en gorilla, du bidrar även till att skydda andra hotade arter och till att WWF kan genomföra fler naturvårdsprojekt. Dessutom får du en unik möjlighet att följa bergsgorillornas liv i Virungas dimhöjda berg.


 

Som Djungelfadder får du:

  • En fin gorillamjukis i plysch.
  • Djungelrapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år där du får följa gorillafamiljerna på nära håll genom WWFs projektledare i fält.
  • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete. 

Bli djungelfadder!

Personlig rapportering från fält

Flera gorillafamiljer lever och bor i Virunga National Park som ligger i bergsområdet mellan Rwanda, DR Kongo och Uganda. Som Djungelfadder får du Djungelrapporten, fyra gånger per år, där du får följa familjen Susa som bland annat består av ledarhannen Kurira, honorna Rwandarushya, Ururabo och Sugira, samt deras ungar. IGCP’s projektledare i Virunga noterar dagligen hur gorillorna mår och utvecklas.

  

Så här använder vi din gåva!

Tack för att du är fadder!

Så här använder vi din gåva:

 

50% Skydd av bergsgorillor

30% WWFs naturvårdsarbete

10% WWFs klimatarbete

 

10% Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda bergsgorillan, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

Hoten

© Kate Holt / WWF-UK

Politisk instabilitet och skövling

Virunga nationalpark är Afrikas äldsta nationalpark och är klassad av FN som världsarvsområde. Livet i de tropiska skogarna har utvecklats under miljoner år och Virunga betraktas som en riktig naturskatt - här finns fler än 700 fågelarter och 200 däggdjursarter. Det här är den enda plats på jorden där tre närbesläktade arter av människoapor, bergsgorilla, Grauers gorilla och schimpans, samsas om livsutrymmet. Samtidigt är det ett mycket tätbefolkat landskap med upp mot 1 000 personer per kvadratkilometer.

Virungaregionen har under en lång tid varit drabbad av krig och oroligheter. Det största hotet mot bergsgorillorna just nu är det krig som pågår i området där hundratusentals flyktingar och olika rebellgrupper rör sig in och ut ur gorillornas livsmiljö. Med alla dessa människor som rör sig inne i nationalparkerna följer tjuvjakt, illegal skogsavverkning för träkolstillverkning, samt smittspridning av sjukdomar från människor.

 

Träkolstillverkning hotar djur och natur

Goma, som är den största staden i regionen, har vuxit från en liten idyllisk stad vid sjön Kivus strand till en stor myllrande stad på omkring en miljon människor. Detta har skapat stora problem, inte minst när det gäller bränsle för matlagning. Här lagas nästan all mat med små träkolskök och mycket av den träkol som används kommer från den illegala träkolsindustri där man hugger ned regnskogen.

Träkolstillverkningen som sköts av rebellerna värderas till 175 miljoner kronor per år och är det enskilt största hotet mot regionens unika djurliv och de hotade människoaporna.

Parkförvaltningen arbetar med att få bukt med denna illegala verksamhet men det har sitt pris; det har de senaste åren flera gånger hänt att parkvakter har dödats i tjänsten.

 

Tusentals snaror hittas varje år

Ett stort hot mot gorillorna är snaror som sätts upp i deras livsmiljö. Dessa snaror är egentligen avsedda för andra djur, oftast antiloper, som också lever i gorillornas skogar. Dock händer det ofta att gorillor faller offer för snarorna och skadas eller dödas, uppskattningsvis fastnar en gorilla per månad i en snara. Då man hittar en gorilla som fastnat i en snara, behöver den ofta hjälp från en veterinär för att kunna komma loss. Det är inte ovanligt att se en gorilla som saknar en hand, på grund av att den tidigare har fastnat i en snara. Parkvakterna hittar och plockar bort över 1200 illegala snaror varje år. 

 

 


Foten på en gorilla som hittats död i en snara.


Fångstsnaror som samlats in under en dagsvandring i Virunga.


För att skydda gorillorna behövs närvaro av parkvakter.

 

Vad gör WWF


© Martin Harvey / WWF-Canon

Intensivt arbete för människoaporna

WWF bedriver sedan mer än 20 år ett intensivt och framgångsrikt arbete för att rädda de akut hotade bergsgorillorna och skydda deras livsmiljö. År 1991 startades det internationella gorillaprogrammet (IGCP) som idag är ett samarbete mellan Fauna Flora International och WWF.

Tillsammans med myndigheterna i Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Uganda arbetar vi nu för att skapa ett gränsöverskridande samarbete för att rädda detta världsarvsområde som utöver bergsgorillor har en biologisk rikedom utan dess motsvarighet på den Afrikanska kontinenten. Projektet omfattar allt ifrån forskning för att säkra artens överlevnad, turistplanering och samarbete med den kringboende lokalbefolkningen för att trygga gorillornas livsmiljö till det viktiga arbetet att utbilda och utrusta parkvakterna.

Trots flera års oroligheter och bakslag har stora framgångar nåtts när det gäller att skydda bergsgorillorna. WWF arbetar även i Bwindi i Uganda, med bland annat områdesskydd.  

   

Hård kamp för att skydda världsarvet Virunga från oljeprospektering

Tack alla som var med och skrev under vårt upprop för världsarvet Virunga – bergsgorillornas hem. Protesterna har gett resultat! Efter en medlingsprocess mellan WWF och multinationella oljebolaget Soco International står det klart att bolaget drar sig tillbaka från Virunga i Demokratiska Republiken Kongo. Soco kommer inte att borra efter olja i parken, och lovar dessutom att lämna alla områden på UNESCO:s världsarvslista ifred.

Soco lovar nu att dra sig tillbaka från Virunga när bolagets seismiska tester nära sjön Lake Edward är avslutade. Bolaget förbinder sig att inte borra efter olja i parken.

Virungas dramatiska landskap som är hem för en rik biologisk mångfald har hotats under flera år av dessa planer på oljeexploatering. En storskalig oljeutvinning skulle riskera att orsaka miljöfarliga utsläpp, förstöra viktiga livsmiljöer för djur och växter och medföra att området öppnas upp för mer tjuvjakt. Exploateringen kan dessutom skada lokalbefolkningens hälsa och de naturresurser som berör runt 50 000 människor.

WWF s upprop för att bevara Virunga har hittills samlat in 750 000 underskrifter. 

Tack alla ni som skrev under!

 

Många bidrag gör stor nytta

En viktig del av WWFs arbete är stöd till nationalparksmyndigheterna i de tre utbredningsländerna. Stora delar av stödet går till nationalparksvakter som skyddar bergsgorillorna och den fantastiska natur de lever i. Alla bidrag från WWFs givare kommer till nytta, stora som små. Här är några exempel på vad bidragen kan räcka till:

  • Mat och förnödenheter, per person, för fem dagars patrullering: 100 kr
  • En solcellsladdad campinglykta 320 kr
  • Ett ”paket” med tält, sovsäck och ryggsäck: 650 kr
  • Uniform och stövlar till parkvakt: 900 kr
  • En månadslön för en parkvakt: 1000 kr

Just nu arbetar omkring 250 parkvakter i DR Kongo, 125 i Rwanda och 150 i Uganda. Fältarbetet kräver långa vandringar med övernattningar i skogen. Parkvakter och spårare deltar i ett tränings- och utbildningsprogram med bland annat parkförvaltning, patrullering, naturvård, övervakning och rapportering. En fyradagars kurs i respektive land kostar ca 50 000 kr.

 

Gorilla Water - ett vattenprojekt för gorillor och människor

Hur kan det råda brist på vatten i regnskogen? Varför påverkar vattenbristen bergsgorillorna? Och hur kan avståndet till närmaste vattenkälla påverka barnens prestation i skolan?

Det här är en film som visar hur WWF och IGCP arbetar för att bevara bergsgorillorna, genom att utbilda bybor i att bygga speciella vattentankar för regnuppsamling intill bergsregnskogen. Dessa vattentankar gör att familjerna har tillgång till vatten på sin egen bakgård, istället för att behöva vandra långa sträckor eller gå in i regnskogen för att hämta vatten. Att hämta vatten inne i regnskogen kan vara farligt, både för människor och gorillor.

Dessa vattentankar är en enkel och genialisk lösning som dels minskar hoten mot gorillorna och att samtidigt hjälper människorna som bor vid skogen – både djur och natur och människorna blir vinnare!

 

 


 

Om bergsgorillan


© Martin Harvey / WWF-Canon

En av våra närmaste släktingar

Visste du att bergsgorillan är en av människans närmaste släktingar? Den är dessutom den största levande människoapan. I dag finns runt 880 individer kvar i hela världen och den räknas som en av världens mest utrotningshotade djurarter. Bergsgorillorna lever i familjegrupper som håller ihop under många år och varje grupp har ett område som är mellan 5-30 kvm² stort. Den lever ett fredligt familjeliv i skogen och undviker helst varje konflikt med människor och andra familjegrupper.

 

Två öar av bergsregnskog

© OdeliusBergsgorillorna lever idag i två lummiga skogsområden, dels i bergsregnskogarna på Virungavulkanerna på gränsen mellan DR Kongo, Rwanda och Uganda, och dels i Bwindi som ligger 40 km norr om Virunga inne i Uganda. Dessa båda skogsområden lär en gång i tiden ha varit ett och samma skogsblock, men är idag skilda från varandra med ca 4 mil uppodlad mark. Det här har lett till att bergsgorillorna idag finns i två öar av bergsregnskog som omges av en av världens mest tätbefolkade platser, med runt 1000 människor per kvadratkilometer.

 

Lever i familjegrupper

Gorillorna lever i familjegrupper som håller ihop under många år. En familjegrupp består oftast av mellan 10 och 20 individer, som vill ha lugn och ro. Gorillan framställs ofta som farlig i filmer och böcker, men i verkligheten är den ett försiktigt och tillbakadraget djur. Gorillorna undviker konflikter med människor och med sina grannfamiljer. En familjegrupp består av en ledarhane, ytterligare hanar samt ett antal honor och deras ungar. Fullvuxna hanar har en silverfärgad rygg, därav smeknamnet silverrygg.

Gorillorna lever av växter som de tuggar länge och väl och sedan smälter långsamt. När familjen ätit frukost i någon vacker bergsäng, så tar man en lång vila under dagens varmaste timmar.

Unga gorillor är viga klättrare och man ser ofta ungdjur i vilda lekar, jagandes varandra upp och ner i träd. Men även de gigantiska silverryggarna kan plötsligt klättra upp i ett träd för att där slå sig ner och vila.

Honorna får sina första ungar i tioårsåldern och hon föder dem under alla årstider. Hanarna blir könsmogna lite senare. En nyfödd gorilla väger omkring två kilo, den kryper när den är nio veckor och går på två ben först när den är mellan tio och tolv månader – ungefär som hos oss människor. Ungen lämnar sin mamma när den är bortåt tre år gammal.

Läs mer om bergsgorillorna här!

 

Månadsbelopp

Är du redan fadder och vill ändra din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva

 

Varmt tack för ditt stöd!

 

 
© naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

Så här används din gåva

Så här använder vi din gåva!

Tack för att du är fadder!

Så här använder vi din gåva:

 

50% Skydd av bergsgorillor

30% WWFs naturvårdsarbete

10% WWFs klimatarbete

 

10% Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda bergsgorillan, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

 

Vill du ge bort ett fadderskap till någon annan? - Klicka här!

Hurra! Nu finns det fler bergsgorillor

Bergsgorillorna i Virungabergen i Afrika har ökat från cirka 480 till 604 gorillor, visar en omfattande inventering som presenterades i maj 2018, den första på sju år. WWF har arbetat intensivt med att hjälpa bergsgorillorna, och nu ser vi det goda resultatet. Naturvård lönar sig! Tillsammans med cirka 400 gorillor i Bwindiparken i Uganda finns det idag drygt 1.000 bergsgorillor i världen, och alla lever i bergen i Rwanda, Uganda och Kongo-Kinshasa.

Att bergsgorillorna blivit fler är bland annat ett resultat av fler och bättre rustade parkvakter, patrullering och tjuvjaktsbekämpning.

Det är endast tack vare stöd från våra Djungelfaddrar som räkningen har kunnat genomföras, så stort tack till er!© Martin Harvey / WWF