Skänk en företagsgåva

Världsnaturfonden WWF arbetar med långsiktiga, hållbara lösningar för flora och fauna i Sverige och världen. WWF arbetar bland annat aktivt för att rädda världens hav. Vårt arbete är direkt beroende av stöd från privatpersoner och företag, så stöd WWF med en företagsgåva och gör skillnad.

 

Läs mer om våra prioriterade ändamål i högerspalten. Som tack får alla företag som skänkt över 5000 kronor ett gåvobevis med företagsnamn och summa samt en webbknapp för hemsidan.

Stort tack på förhand för ert engagemang!

 

Företagsgåva

 

Företag som stöttar WWF med över 5000 kronor får:

Som tack får alla företag som skänkt över 5 000 kronor ett gåvobevis med företagsnamn och summa samt en webbanner för hemsidan. Ert gåvobevis kan fås med svensk eller engelsk text. Gåvobevis och webbanner skickas inom en vecka.


Bronsbanner 5 000-49 999 kr
Silverbanner 50 000-99 999 kr
Guldbanner 100 000 kr eller mer

 

WWF har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Det är er garanti för att gåvan används på rätt sätt.

 

Skänk med bankkort

(*) Obligatoriska uppgifter

Välj summa i menyn nedan eller specificera en egen summa.

Obs! För att få gåvobevis måste er gåva uppgå till minst 2500 kr. Gåvobevis och webbknapp skickas ut till angiven e-postadress. Har inte betalningen nått WWF inom en månad efter utskicksdatumet sänder vi en påminnelse.

2500 kr 5000 kr 10000 kr 25000 kr 50000 kr
Annan summa:
kr

Välj ändamål för din gåva

Uppgifter

Företagets namn (skrivs ut på gåvobeviset) *: Företagets namn *:
Organisationsnummer*: Organisationsnummer *:
Vi vill ha vårt gåvobevis på följande språk *: Språk *:
E-postadress (för leverans av digitalt gåvobevis och webbknapp) *: E-postadress *
Kontaktuppgifter och övriga meddelanden: Kontaktuppgifter och övriga meddelanden

Betalsätt

Bankkort (Visa, Mastercard, Eurocard, Maestro)
Så här hanterar vi dina uppgifter

Skänk via giro

Välj summa i menyn nedan eller specificera en egen summa.
 
Obs! För att få gåvobevis måste er gåva uppgå till minst 5000 kr. Gåvobevis & webbknapp skickas ut inom en vecka till angiven e-postadress. Har inte betalningen nått WWF inom en månad efter utskicksdatumet sänder vi en påminnelse.

Så här mycket skänker vi till WWF:
Vi skänker vår gåva till följande ändamål (se alternativ i högerspalten):
Vi vill ha vårt gåvobevis på följande språk:

Inbetalningen går enkelt tillväga. Betala in er gåva på något av våra gironummer:

Pg 90 1974-6 eller Bg 901-9746

och märk inbetalningen med vilket ändamål pengarna ska gå till (Borneo, Hav, WWFs arbete i världen, Klimat eller Östersjön) samt ert företagsnamn.

Har inte betalningen nått WWF inom en månad efter utskicksdatumet av gåvobevis och webbknapp sänder vi en påminnelse.

Behöver ni betalningsunderlag? Kontakta: foretagsgava@wwf.se. 

 

 

 

Prioriterade ändamål 

Stöd WWFs havsarbete

Hjälp oss att rädda världens hav. Utan vatten skulle inget kunna leva på vår planet. Ändå håller vi människor på att förstöra jordens hav. Vi har förorenat vattnet - med både kemikalier och skräp. Vi förstör stränder och havsbottnar. Vi fiskar för mycket av vissa fiskar, och rubbar urgamla näringssystem. WWF arbetar över hela världen samtidigt för att vända den negativa trenden. Vi bevakar haven för att stoppa tjuvfiskare, vi förhandlar med EU-politiker och mycket mer

 


 

Foto: Thomas Perkins

För en levande miljö på Borneo!

Genom att plantera träd och restaurera skog i  världens regnskogar hjälper vi vår planet och hotade arter att överleva. Just nu arbetar WWF med att rädda regnskogen på Borneo och projekten vi driver är allt från att samla in fröer och etablera plantskolor till att skydda hotade arter och deras livsmiljöer. 

 


Foto: Jokaim Odelberg

Stöd WWFs klimatarbete

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser.

Genom opinionsbildning mot allmänhet och politiker ska samhället göra den omställning som krävs för att rädda vår planet. Samarbetet med företag som vill bidra till en hållbar framtid är centralt. Stöd vårt viktiga arbete för att stoppa klimatförändringen!

 


Foto: Minden / Nordicphotos

Stöd WWFs arbete i världen

Bidra till en bättre miljö och en levande planet. WWF arbetar i hela världen. Den svenska delen av WWF stödjer och arbetar med hundratals projekt. Genom att skänka din gåva till WWFs arbete i världen bidrar du till de områden där pengarna behövs som mest. 

 


Foto: Mauri Rautkari / WWF-Canon

Rädda Östersjön

Hjälp vårt känsliga innanhav. Bidra till arbetet med att göra Östersjön och dess kuster välmående med stor mångfald av liv. WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

 


Kontakta oss

Är ni ett medvetet företag som vill samarbeta, kontakta oss.
 
foretag@wwf.se
08-624 74 00