Trafikljus fiskguiden större

Frågor och svar om Fiskguiden

Frågor och svar om Fiskguiden

Undrar du något om det du läser i Fiskguiden hittar du kanske svaret här, och gör du det inte ta gärna kontakt med oss i vårt frågeforum.

Vad är Fiskguiden?

Fiskguiden är WWFs konsumentguide för mer hållbara och miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Guiden i Sverige har getts ut sedan 2002. I år omfattar den drygt 80 av de fisk- och skaldjursarter som ofta finns på den svenska marknaden.

Var kan jag ladda ner guiden?

Fiskguiden 2020 finns på sajten wwf.se/fiskguiden och är anpassad för mobil, dator och surfplatta. Den finns också som gratis app för androidtelefoner och iPhones. Sök i appbutiken eller på www.wwf.se/fiskguidenapp. OBS! Ingen tryckt upplaga ges ut sedan 2017 och alla uppdateringar görs digitalt och i appen. 

Hur bör jag tänka om jag vill äta sjömat som har liten påverkan på klimatet?

Fiskguiden innehåller ingen klimatgranskning, men sill, skarpsill och makrill är miljösmarta val, enligt WWF. De lever i stim och fångas med redskap som snörpvad och flyttrål. Fördelarna med fångstmetoderna är låg bränsleförbrukning för båtarna, fisken fångas på ganska kort tid, bifångsterna är små och bottenkontakten liten. Odlade musslor (som fångar kväve och minskar övergödning) är också klimatsmarta.

WWFs matkalkylator ger tips om hur du kan äta klimatsmart. Där kan du se vilka utsläpp olika livsmedel ger, bland annat de vanligaste matfiskarna, och komponera en måltid som ryms inom de planetära gränserna.

Hur mycket fisk äter vi totalt i Sverige och var kommer den ifrån?

Lax, sill, torsk och räkor står för en stor del av konsumtionen och laxen är mest populär (lax står för 30 procent, sill 14 procent, torsk 11 procent och räkor 26 procent av konsumtionen). Andra vanliga arter är alaska pollock, makrill, gråsej, regnbåge och tonfisken skipjack. Den mesta fisken importeras från Norge, Danmark och Kina.

 

Varför behövs en konsumentguide om fisk?

Guiden hjälper både privatpersoner och andra aktörer att välja sjömatsprodukter som kommer från hållbart förvaltade fisken eller från ansvarsfulla och miljöanpassade vattenbruk.

Många fiskbestånd mår dåligt och överfisket är stort. Globalt är idag drygt 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd maximalt utnyttjade eller överfiskade.

Klimatförändringar och försurning, förstörelse av livsmiljöer och förlust av arter sätter också stark press på livet i haven. Ju fler medvetna konsumenter som aktivt väljer hållbara val, desto större blir påverkan på politiker och marknaden. Många följer Fiskguidens råd sedan många år.

Vad avgör om fisken får grönt ljus (Bästa val), gult ljus (Var försiktig) eller rött ljus (Låt bli)? 

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier: 1) hur bestånden mår 2) om kontrollen och förvaltningen är effektiv och 3) fiskets påverkan på ekosystemet (genom redskap och bifångster).

För odlade arter tittar vi också på var fodret kommer ifrån och miljöpåverkan från odlingen liksom anställdas sociala och etiska rättigheter. Fisk och skaldjur får efter utvärdering av odlingen sedan grönt, gult eller rött ljus – som trafikljusen. En art kan ha flera olika färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad.   

Hur många arter får grönt ljus, gult och rött ljus i guiden?

Hela 88 procent av arterna i fiskguiden har alternativ på grönt ljus, vilket också omfattar de som är miljömärkta. Vidare finns 78 procent av arterna även på gult ljus och 88 procent återfinns på rött ljus.

Finns det arter i guiden som saknar alternativ på grönt ljus?

Ja, 11 arter saknar idag alternativ på grönt ljus i fiskguiden vilket kan jämföras med 14 arter 2019 och 15 arter 2018. För ål, haj, rocka, röd snapper och vitling (Merlangius merlangus) saknas även alternativ på gult ljus och bör därför alltid undvikas. Det gäller också den svenska flodkräftan (Astacus astacus) som är akut hotad på SLU Artdatabankens rödlista.

Ger WWF ut fiskguider i andra länder?

Ja. Arbetet med fiskguiden och utvärderingen av fisk- och skaldjur (sjömat) görs i samarbete mellan många WWF-kontor. Fiskguider finns numera i 28 länder.

Hur ställer sig WWF till certifierade arter?

WWF anser att MSC, ASC och KRAV är de bästa tillgängliga certifieringarna på marknaden och generellt bättre alternativ än liknande produkter som inte certifierats. Certifieringar garanterar att produkterna är spårbara vilket innebär att du som konsument kan vara trygg i att fisken är utvärderad och gör förbättringar samt är lagligt fångad, med de redskap och i de vatten som uppges på produkten. MSC, KRAV, och ASC har satt upp kriterier som strävar mot hållbart fiske och vattenbruk och genom att köpa produkter med dessa märken så stöttar du fiskare och odlare som investerat i förbättringsåtgärder.

MSC, ASC och KRAV-certifierade produkter får automatiskt grönt ljus i Fiskguiden (titta efter miljömärkta arter i Fiskguiden). Gå gärna in på respektive certifierings hemsida för att se fullständiga listor och uppdateringar.

Vad är skillnaden mellan rödlistning och rött ljus?

Att en art får rött ljus i Fiskguiden är inte samma sak som att den är officiellt rödlistad av SLU Artdatabanken (den senaste släpptes 22 april). Rödlistan är en bedömning över arters risk att dö ut i Sverige. WWFs röda ljus är en ögonblicksbild från verkligheten baserad på hur bestånden mår, förvaltningens effektivitet och hur fisket eller odlingen påverkar ekosystemet (redskap och bifångster).

Vilka är de vanligaste matfiskarna vi äter i Sverige?

Lax, sill, torsk och räkor står för den största delen av konsumtionen och laxen är mest populär. Andra vanliga arter är alaska pollock, makrill, gråsej, regnbåge och tonfisken skipjack. De tio största arterna bidrar sammanlagt med så mycket som 80 procent av konsumtionen.

Hur mycket fisk äter vi per person?

Svenskarna äter cirka 14 kilo sjömat per person och år, vilket motsvarar 1-2 fiskmåltider per vecka. Konsumtionen har gått ned sedan 2014, men ökade något under 2018.

Hur kan jag som konsument bidra till ett mer hållbart fiske?

Välj fisk och skaldjur som har grönt ljus i Fiskguiden, och sprid gärna guiden till vänner och bekanta. Upptäcker du restauranger eller butiker som säljer fisk med rött ljus, säg gärna till och fråga varför de har dessa arter i sin butik. Ju fler som påtalar att de vill se fler hållbara fiskar i handeln, desto större sannolikhet att företaget ändrar sig.

Ta reda på hur fisken fångats eller odlats. Fisk fiskas på många olika sätt, bland annat med trål, garn, långrev och bur. Olika fiskemetoder har olika påverkan på miljön. Bottentrål påverkar bottenlevande arter och livsmiljöer eftersom redskapet släpas längs havsbotten. Fiske med garn och långrev kan skada sjöfåglar och marina däggdjur som kan fastna på krokarna eller i garnen och drunkna. Välj gärna fisk som fångats med bur. Fisk som inte var tänkt att fångas kan släppas ut levande, och buren har liten påverkan på botten. Fisk som har odlats i slutna system på land har mindre påverkan på den omgivande miljön, men kräver mer energi än havsbaserade kassodlingar. Undersök därför om anläggningen är klimatcertifierad, eller hur deras energianvändning ser ut.

Musslor som odlats i havet kan du äta med gott samvete – de kräver inget foder utan livnär sig på växtplankton och alger i vattnet vilket bidrar till bättre vattenkvalité.

Måste butiker och restauranger uppge var och hur fisken fångats?

Ja, men trots lagkraven är informationen ofta otillräcklig. Enligt EUs marknadsförordning nr 1379/2013 för fisk- och vattenbruksprodukter måste butiker och restauranger visa:

  • Artens namn i dagligt tal och vetenskapligt namn.
  • Information om produkten är vildfångad eller odlad.
  • För vildfångade arter måste fångstplats och fångstmetod/fiskeredskap anges
  • För odlad fisk odlad ska odlingsplats uppges (sött eller salt vatten och i vilket land)

 

Även information om produkten är tinad och minsta hållbarhetstid (”bäst före-dag” eller ”sista förbrukningsdag”) ska finnas med enligt kraven i livsmedelsmärkningen. Frivillig information om fångst- eller landningsdag, miljömässiga, sociala och etiska aspekter, produktionsteknik och näringsinnehåll kan också finnas med.

Torsk Fisk

Fiskguiden

WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Sök på artens svenska eller vetenskapliga namn, alternativt sortera efter färgerna grönt, gult och rött.

fiskguiden.wwf.se

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 31/01/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se