Trafikljus fiskguiden större

Frågor och svar om Fiskguiden

Frågor och svar om Fiskguiden

Undrar du något om det du läser i Fiskguiden hittar du kanske svaret här, och gör du det inte ta gärna kontakt med oss i vårt frågeforum.

Varför behövs en konsumentguide om fisk?

Guiden hjälper både privatpersoner och andra aktörer att välja miljövänliga och hållbara sjömatsprodukter som kommer från hållbart förvaltade fisken eller ansvarfulla miljöanpassade vattenbruk.

Många fiskbestånd mår dåligt och överfisket är ett stort hot. Globalt är idag cirka 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd överfiskade eller fiskade till sin gräns.  En WWF-granskning av EUs fiskepolitik visar att 50 procent av fiskbestånden är överfiskade i Östersjön, 41 procent i Nordostatlanten och 90 procent i Medelhavet (2018).

Klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och försurning sätter också stark press på livet i haven. Ju fler medvetna konsumenter som aktivt väljer hållbara val, desto större blir påverkan på politiker och marknaden. Många följer Fiskguidens råd sedan många år.  Vad avgör om fisken får grönt ljus (Ät gärna), gult ljus (Var försiktig) eller rött ljus (Låt bli)?

Vad är Fiskguiden?

Fiskguiden är WWFs konsumentguide för mer hållbara och miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Guiden i Sverige har getts ut sedan 2002. I år omfattar den drygt 80 av de fisk- och skaldjursarter som vanligen finns på den svenska marknaden.

Var kan jag ladda ner den? Fiskguiden 2019 finns på sajten wwf.se/fiskguiden och är anpassad för mobil, dator och surfplatta. Den finns också som gratis app för androidtelefoner och iPhones. Sök i appbutiken eller på www.wwf.se/fiskguidenapp. OBS! Ingen tryckt upplaga ges ut sedan 2017, dels för att spara resurser men också för att alla uppdateringar görs digitalt och i appen. 

Vad avgör om en matfisk får grönt, gult eller rött ljus?

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier:

1) hur fiskbestånden mår
2) om kontrollen och förvaltningen är effektiv
3) fiskets påverkan på ekosystemet (där fiskeredskapen och bifångstmängder räknas in).

För odlade arter tittar vi också på var fodret kommer ifrån och miljöpåverkan från odlingen. Fisk och skaldjur får efter utvärdering av odlingen sedan grönt, gult eller rött ljus – som trafikljusen. En art kan ha flera olika färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad.   

Hur många arter får grönt ljus, gult och rött ljus i guiden?

Hela 82 procent av arterna i fiskguiden har alternativ på grönt ljus, vilket inkluderar de miljömärkta. Vidare finns 72 procent av arterna även representerade på gult ljus, och 88 procent återfinns på rött ljus.

Finns det arter i guiden som saknar alternativ på grönt ljus?

Ja, 14 arter saknar idag alternativ på grönt ljus i fiskguiden vilket kan jämföras med 15 arter 2018. För ål, haj (pigghaj), rocka, vitling och röd snapper saknas även alternativ på gult ljus och bör därför alltid undvikas.

Ger WWF ut fiskguider i andra länder?

Ja. Arbetet med fiskguiden och utvärderingen av fisk- och skaldjursarterna görs i samarbete mellan många WWF-kontor. Guiden ges ut i 25 länder på ett 20-tal olika språk. 

Hur ställer sig WWF till certifierade arter?

WWF rekommenderar MSC-, ASC- och KRAV-märkta produkter som hållbara val. Arter som är certifierade får automatiskt grönt ljus (titta efter miljömärkta arter i Fiskguiden). Gå gärna in på respektive certifierings hemsida för att se fullständiga listor och uppdateringar.

Vad är skillnaden mellan rödlistning och rött ljus?

Att en art får rött ljus i WWFs Fiskguiden är inte samma sak som att den är officiellt rödlistad av till exempel Artdatabanken. Rödlistorna bedömer risken för om en art kan komma att dö ut beroende på populationsförändringar. WWFs röda ljus ger en ögonblicksbild ur verkligheten som baseras på hur bestånden mår, hur fisket eller odlingen påverkar ekosystemet och förvaltningens effektivitet.

Vilka är de vanligaste matfiskarna vi äter i Sverige?

Lax, sill/strömming, torsk, räkor (bearbetade och kallvattenräkor), tonfisk (bonit), alaska pollock, makrill, gråsej och regnbåge är de vanligaste valen vi gör när vi ska äta sjömat i vårt land. De tio största arterna bidrar sammanlagt med så mycket som 80 procent av konsumtionen.

Hur mycket fisk äter vi per person?

I Sverige äter vi 12,5 kg sjömat (fisk och skaldjur) per person och år. Det motsvarar knappt två portioner i veckan. Cirka 80 olika matfiskar finns på den svenska marknaden – de 10 vanligaste står för 80 procent av konsumtionen. Mest äter svenskar av lax, sill, torsk och räkor. Knappt 30 procent kommer från den inhemska produktionen från yrkes- och fritidsfiske, samt odling. Drygt 70 procent importeras främst från Norge, Danmark och Kina.

Så många vanliga matfiskar finns både på grönt, gult och rött ljus?

Ja, här några exempel på vanliga fiskar finns på olika ljus.

RÖTT LJUS

LAX
(Vildfångad lax från Nordostatlanten, Odlad i sydamerika)
TORSK
(Norra Atlanten och Norsk kusttorsk)
ÅL, HAJ, ROCKA, VITLING OCH RÖD SNAPPER

GULT LJUS

LAX
(Konventionellt odlad i Norge eller på Färöarna)
Stödutsatt lax från avelsprogram i Sverige och norra Europa
Lax fiskad med bur i Östersjön

TORSK
(Skagerrak, Kattegatt, Barents Hav, Norska havet)
SILL
Vårlekande sill i väster om Bornholm tom Skagerrak, Irland, Skottland, Keltiska havet, Engelska kanalen. Kanada (ringnot)

GRÖNT LJUS

LAX
(KRAV- och ASC-certifierad)
TORSK
(KRAV- och MSC-certifierad)
SILL
(KRAV- och MSC-certifierad. Fiskad i Norra Atlanten (se undantag på gult ljus)

 

Hur kan jag som konsument bidra till ett mer hållbart fiske?

Välj fisk och skaldjur som har grönt ljus i Fiskguiden, gärna certifierade enligt MSC, ASC eller KRAV. Fråga efter certifierad fisk när du går på restaurang och handlar i butik!

Är butiker och restauranger tvungna att uppge var och hur fisken fångats?

Ja, men trots lagkraven är informationen ofta otillräcklig. Enligt EUs marknadsförordning nr 1379/2013 för fisk- och vattenbruksprodukter måste butiker och restauranger visa:

  • Artens namn i dagligt tal och vetenskapligt namn.
  • Information om produkten är vildfångad eller odlad.
  • För vildfångade arter måste fångstplats och fångstmetod/fiskeredskap anges
  • För odlad fisk odlad ska odlingsplats uppges (sött eller salt vatten och land)

Även information om produkten är tinad och minsta hållbarhetstid (”bäst före-dag” eller ”sista förbrukningsdag”) ska finnas med enligt kraven i livsmedelsmärkningen. Frivillig information om fångst- eller landningsdag, miljömässiga, sociala och etiska aspekter, produktionsteknik och näringsinnehåll kan också finnas med.

Kan jag vara säker på att fisk från Östersjön eller våra svenska insjöar som har grönt ljus i guiden inte innehåller miljögifter?

Nej, Fiskguiden tar inte hänsyn till miljögifter, utan hänvisar till Livsmedelsverkets råd för fisk och skaldjur. Fet fisk bör konsumeras med försiktighet eftersom gifter som PCB och dioxider ackumuleras i fiskens fettvävnad.

Läs mer om Livsmedelsverkets rekommendationer: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/all-fisk-ar-inte-nyttig

Råden gäller vildfångad lax, öring och strömming/sill från hela Östersjön inklusive dess älvar De omfattar också vildfångad lax, öring och sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern.

Vilka är de bästa konsumentråden när det gäller att köpa mer hållbar fisk?

Ladda ner WWFs fiskguidesapp (Fiskguiden) när du handlar. Välj miljömärkt i första hand, och undvik fiskar med rött ljus. Ställ frågor i butiken och när du äter på restaurang om varifrån fisken kommer och hur den är fångad.

Torsk Fisk

Fiskguiden

WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Sök på artens svenska eller vetenskapliga namn, alternativt sortera efter färgerna grönt, gult och rött.

fiskguiden.wwf.se

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Senast ändrad 31/01/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se