Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2022

Svenska eklandskap i balans

Ola
Ekhage. Foto: Ola Jennersten, WWF

WWF arbetar inom Östra Vätterbranternas biosfärområde, öster om Gränna. Här driver vi ett projekt för att främja biologisk mångfald som är knuten till ek. Dels görs åtgärder för hela landskapet för att förstärka viktiga ekmiljöer, dels stärks sambanden mellan olika kärnområden genom exempelvis nyplantering och frihuggning av befintliga ekar i produktionsskog. Dessutom tar man fram och veteraniserar ek i beteshagar. Det innebär att unga friska träd skadas för att skapa strukturer som normalt bara bildas i äldre träd.

Dela gärna:

Senast ändrad 06/03/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se