Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2023

WWFs hållbara matvision 2023

Kor på bete. Foto: Ola Jennersten
Kor på bete. Foto: Ola Jennersten

I maj presenterade WWF 57 förslag för att främja hållbar produktion och konsumtion av mat i Sverige. Dessa förslag utgör en viktig input till Landsbygds- och infrastrukturdepartementets arbete med Livsmedelsstrategi 2.0. Strategin fokuserar på att öka självförsörjningsförmågan och minska sårbarheten i livsmedelssystemet genom att integrera ökad produktion och hållbarhet. WWF betonar att ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart jordbruk är nödvändigt för långsiktig matproduktionssäkerhet och att främja djurvälfärd stärker både hållbarhet och konsumentförtroende.

Livsmedelsstrategin 2.0 måste också aktivt adressera utmaningar som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och behovet av en hälsosam och hållbar konsumtion. WWF framhäver vikten av att stärka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, främja jordbruk som inte är beroende av fossila bränslen, och öka produktionen av hållbart kött och proteingrödor i Sverige.

För att skapa mer hållbara livsmedelssystem föreslår WWF även att minska övergödning genom cirkulära näringsflöden, satsa på fossilfri mineralgödselproduktion, och involvera alla aktörer i en gemensam ansträngning för att främja en hållbar livsmedelskonsumtion och minska matsvinnet. WWFs vision strävar mot ett hållbart och motståndskraftigt matproduktionssystem för framtida generationer.

Läs mer om WWFs hållbara matvision här.

Dela gärna:

Senast ändrad 07/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se