(c) WWF / Fritz PÖLKING

Replik: Earth Hour måste pågå hela året

2011-03-25 (publicerad i SvD Opinion och CSRiPRAKTIKEN.SE) 

Under Earth Hour lyfter WWF lyfter upp klimatfrågan på agendan – inte bara i Sverige utan i 131 länder i världen. Och Earth Hour är inte något energisparjippo under en timme en lördagskväll som några vill få det att framstå som, skriver Mariann Eriksson, kommunikationschef Världsnaturfonden WWF.


Världsnaturfonden WWF står bakom Earth Hour som idag är världens största klimatmanifestation. Det är ganska välkänt numera. Men att WWF också arbetar på andra viktiga arenor med klimatfrågan är inte lika välkänt, vilket också märks i artikeln i CSR i Praktiken: ”Earth Hour för medborgarna bakom ljuset gällande deras egen påverkan.”
 
I vårt program om klimatinnovationer – Climate Solvers – lyfter vi fram klimatidéer och lösningar som kan få en storskalig effekt när de sprids på marknaden. Vi driver också Climate Savers där en rad globala storföretag lovar att genomföra kraftiga åtaganden för att minska sina klimatutsläpp. Vi jobbar för hållbar stadsutveckling, har utbildningsprogram och ger djuplodande råd till politiker globalt och lokalt.
 
Dessa aktiviteter pågår hela tiden men har inte samma genomslagskraft. Det har däremot Earth Hour. Det är den aktivitet på året då WWF lyfter upp klimatfrågan på agendan – inte bara i Sverige utan i 131 länder i världen. Då inspirerar vi vanliga människor att skicka en signal till beslutsfattarna att det är dags att agera. Det kan ses som en enkel handling – men ska man få med sig människor med olika språk, religioner och olika kulturer i hela världen måste handlingen vara enkel, tydlig och synlig för planetens alla invånare.
 
Att jobba på den publika och breda arenan är viktigt. Politiker behöver veta att de har ett brett stöd från väljarna att ta de modiga beslut som krävs för att vi ska kunna få bukt med klimatproblemen. Företagen behöver veta att deras kunder vill att de ska agera hållbart. Och vi vanliga människor behöver känna att vi är en del av en global rörelse eftersom vi alla förstår att klimatfrågan måste lösas globalt.
 
Att Earth Hour har betydelse för klimatet vet vi. Förra året gjorde 20 procent av de som deltog i Earth Hour mer än tidigare år.  De bytte till grön el, började källsortera, slutade att ha elprylar på standby och åt vegetariskt en dag per vecka, med mera med mera.  De miljöansvariga som arbetar på företag och kommuner kommunicerar nu sitt arbete med klimatfrågan ordentligt en gång per år. Earth Hour blir ett verktyg och en sporre som driver på det egna miljöarbetet. Deras kommunordförande eller VD måste faktiskt visa upp konkreta resultat och effektiva projekt för sina kommuninvånare, den egna personalen och sina kunder. Earth Hour är kort och gott ett stöd för miljöchefernas och andras interna och externa miljö- och klimatarbete.
 
De företag, kommuner och organisationer som är med i Earth Hour anordnar klimatveckor och klimatevenemang där de informerar och engagerar sina medarbetare, kunder och anhöriga om sitt klimatarbete varje år. Det hände inte före Earth Hour.
 
Att vi sedan bygger ut Earth Hour till att också omfatta städer är en tydlig strategi från WWF – men som kanske inte har nått den breda allmänheten än.
 
Varför är städer viktigt att arbeta med? Jo, därför att städerna genererar över 70  procent av koldioxidutsläppen och det är här slaget om klimatet står. Förra året utlyste vi Earth Hour City Challenge där vi tittar på vilken stad som har den mest heltäckande planen för att göra sin stad hållbar. Vi fokuserar på mat, energi, transporter och byggnation och 31 kommuner skickade in sina planer och åtgärder. Av dessa plockade vi ut 10 finalister. Vann gjorde Malmö Stad som har den mest heltäckande planen för alla fyra områdena. Botkyrka och Södertälje blev också uppmärksammade för arbetet med livsstilsförändringar och matens betydelse. Det är oerhört viktigt för kommuner att de uppmärksammas för det arbete som de gör. De är stolta för att de har fått utnämningen Earth Hour Capital. De människor som deltar i Earth Hour är också stolta för att de agerar för klimatet.
 
Så låt oss inte bli enögda utan inse att vi behöver jobba på flera arenor för att lyckas. Det behöver vi göra 365 dagar om året. WWF har aldrig sagt något annat. Earth Hour är inte heller något energisparjippo under en timme en lördagskväll som några vill få det att framstå som. Det är ett allvarligt menat försök att globalt och lokalt påverka både politiker, företag och kommuner i rätt riktning – och en inspiration för privatpersoner att börja med nya goda klimatvanor.
 
Så släck du också på lördag! Att man kan engagera sig för en så komplex fråga som klimatet genom att släcka ljuset går hand i hand med det seriösa klimatarbete som måste pågå under resten av årets dagar.


Mariann Eriksson

Kommunikationschef, Världsnaturfonden WWF

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se