(c) WWF / Fritz PÖLKING

Rädda havet och fisken nu – Eskil Erlandsson 

 

2011-06-30 (publicerad i GP) 

Den 1 juli blir Polen ordförande i EU. Nu ska också EU:s fiskepolitik reformeras för tio år framåt. Fiskeminister Eskil Erlandsson och Sverige måste nu söka stöd hos andra medlemsländer och sätta press på Polen och hela EU för en fiskereform som räddar fisken och näringen, skriver företrädare för bland andra Världsnaturfonden WWF, och Fiskbranschens Riksförbund.

 

Situationen för världens fiskbestånd är alarmerande. I EU är drygt 70 procent av unionens kommersiella fiskbestånd fullt utnyttjade eller överfiskade. Därför söker EU:s fiskefartyg nya fiskevatten utanför EU, bland annat utanför Afrikas kuster. EU har blivit världens största fiskimportör. Överfisket är inte bara förödande för naturen utan också för alla de fiskesamhällen som är beroende av havets resurser för sin försörjning.

Att fortsätta som hittills vore en katastrof för alla. Utan fisk kollapsar havens ekosystem. De som lever på att fiska kan inte fiska. Handlaren har ingen hållbar fisk att sälja och kockarna har ingen vild fisk att tillaga. Utan fisk tar folkhälsan stryk. Vad som tar över efter kraschade fiskbestånd vet vi inte.

Det är i detta perspektiv som vi, olika intressenter från WWF, fiskbranschen, dagligvaruhandeln och kockar har gått samman – även på EU-nivå– i gemensamma krav på en radikal fiskereform.

Unik chans att ändra politiken

Nu har EU:s beslutsfattare en unik chans till en radikal reform av fiskepolitiken som inom kort ska börja förhandlas inom EU. Den nya lagstiftningen planeras att vara klar 2013. Men många medlemsstater vill inte förändra dagens politik. Vi vill därför uppmana Sverige, ett av EU:s mest progressiva länder inom fiskepolitiken, att söka stöd och sätta press på Polen och fiskenationerna i södra Europa, för en genomgripande reform som säkrar fisken och fisket för framtiden.

En annan fiskepolitik är möjlig. EU bör ta hand om de övergripande målen medan regionerna tar ansvar för detaljerna. Torsken i Östersjön är ett bra bevis på att långsiktig regional förvaltning fungerar. I östra Östersjön har torskbestånden återhämtat sig till en nivå som vi inte sett på länge och klarar nu kraven i den internationella miljömärkningen, Marine Stewardship Council (MSC). Det innebär en tydlig spårbarhetsmärkning i alla led från fiskebåt till konsument. Nu vill vi se samma utveckling för alla fiskarter.

Akut hotade arter drabbas hårt

Grunden för en levande fiskenäring är att det fortsatt finns fisk i haven. Målen för EU:s fiskepolitik måste slå fast detta. Man kan inte köpa sociala och ekonomiska hänsyn genom att strunta i ekologiska fakta. Systemet att EU:s fiskeministrar beslutar om fångstkvoter även för hotade arter trots att forskarna rekommenderat fiskestopp måste hindras. Torsken i Kattegatt och akut hotade arter som ål och blåfenad tonfisk drabbas hårt av detta.

Enligt WWF:s opinionsundersökning våren 2011 i 14 EU-länder vill nio av tio medborgare köpa fisk från hållbara bestånd. Men 72 procent av de tillfrågade ansåg sig inte har tillräcklig information för att kunna göra det i vardagen.

Vi för därför fram följande krav på en fiskereform:

Inför långsiktiga förvaltningsplaner för allt fiske senast 2015 som grundas på forskarnas rådgivning.

Inför effektiv regional förvaltning för ökad delaktighet och ansvar från berörda aktörer.
Inför samordnade regler som förenklar spårbarhet av fisk, skapar stabilitet på marknaden och ökar information till konsumenterna.

Låt EU:s regelverk omfatta alla europeiska fartyg, var i världen fisket än sker.

Det är även avgörande att den nya politiken minskar fiskeflottans kapacitet och tar bort subventionerna som bidrar till överfiske. Det måste även införas stopp för fiske av hotade arter som exempelvis hajar och blåfenad tonfisk.

Polen får nu som ordförande i EU en viktig roll för att föra reformen i rätt riktning. EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki har höga ambitioner. Men eftersom många medlemsländer, speciellt de sydeuropeiska, saknar politisk vilja för en genomgripande reform måste vi arbeta på bred front. Sverige har som ett av de mer positiva länderna för en reform med ekosystemtänk en unik chans att påverka.

Dags att mobilisera

Vi vill uppmana fiskeminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren, som efter den 1 juli även får fiskfrågor på sitt bord: Mobilisera andra medlemsländers ministrar för en hållbar fiskepolitik som ger oss fisken tillbaka i haven. Det är nu det gäller!
 

 

Håkan Wirtén
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Yngve Björkman
ordförande,  Fiskbranschens Riksförbund


Solveig Buhl
responsible sourcing, Abba Seafood


Inger Larsson
hållbarhetschef, Findus


Per Baumann
miljöexpert,  Eurocommerce och Eurocoop


Hanna Halpern
vd,  Restaurangakademien

 

Fakta
Bakgrund
1 juli 2011 tar Polen över ordförandeskapet i EU. Samtidigt ska EU:s framtida fiskepolitik förhandlas fram. Då finns en unik chans att skapa regler för ett hållbart fiske.


1 juli 2011 invigs Sveriges nya Havsmyndighet som ansvarar för förvaltningen av havs- och vattenmiljöerna i Sverige. Den var tidigare utspridd på Fiskeriverket, delar av Naturvårdsverket och de fem Vattenmyndigheterna som nu samlas i den nya myndigheten.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-09-09

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se